Vydlážděné parkování u domu

vydlážděný vjezd do domu
Vydlážděné parkování u domu, foto archiv

Nejenže je vydlážděné parkoviště u domu praktické, ale i dobře vypadá, vydláždíme-li plochu pro vjezd a stání auta betonovou dlažbou. Způsob, jakým jsou betonové dlaždice kladeny, přispívá ke stabilitě plochy a vysoké nosnosti podkladu. Rozhodujícím faktorem pro stabilitu dlažby je vysoce nosný podklad propouštějící vodu.

Načrtneme si plánek plochy, kterou budeme dláždit a poté, co si vybereme vhodný typ betonových tvarovek, vypočítáme si spotřebu materiálu. Zemní základ bude nejméně 25 cm pod horní hranou dláždění a důkladně ho udusáme, nejlépe vibračním pěchem. Vydlážděná plocha se skládá z podloží, které tvoří drobná kamenná drť dlažby nebo písek, z nosné vrstvy, kterou tvoří kamenná drť či štěrk a ze zemního podkladu.

Začínáme podkladem

vjezd a stání
Zámková dlažba, foto med

Budoucí polohu horní hrany dlažby vyznačíme nataženými šňůrami, které uchytíme ke kolíkům vzdálených od sebe dva až tři metry. Výšku i sklon podkladu z drceného kamene pečlivě vyrovnáváme. Nemá-li plocha přirozený sklon, vybudujeme ho uměle (1,5 až 2 procentní spád znamená zvýšení každého metru přibližně o 2 cm). Navezeme nosnou vrstvu štěrku nebo drceného kamene do výšky minimálně 25 cm. Tu zhutníme vibračním pěchem. Následuje 4 – 5 cm silné podloží z písku nebo ze směsi písku a kamenné drtě. Na této vrstvě závisí, zda bude dlažba rovná. Na urovnanou plochu zásadně nevstupujeme. Opět upěchujeme „žábou“.

Obrubníky

Vjezd pro auto ohraničíme obrubníky, které pevně usadíme do zavlhlé betonové směsi. Betonovou směs mícháme v poměru 1:6:0,5 (cement, písek, voda). Zrnitost písku by měla být do 16 mm. Tvarovky klademe k sobě podle zvoleného schématu a necháváme mezi nimi několikamilimetrové mezery. Konečnou stabilitu obrubníků zajistí spárovací hmota. Aby jednotlivé řady byly rovnoběžné, řídíme se při pokládce napnutými vodícími šňůrami.

Vyznačíme plochu budoucí dlažby. Plochu vyspádujeme s 2% sklonem. Na okrajích vyhloubíme výkop odpovídající tvaru dílů obrubníků, do kterého pak nalijeme beton a ještě do vlhkého pak zasadíme obrubníky. Před navážkou betonové směsi podklad důkladně udusáme vibračním pěchem.

betonové-dláždění
Správně vyspárovaná dlažba u domu, foto med
  • Obrubníky vyrovnáme podle natažené šňůry a správné usazování bloků průběžně kontrolujeme vodováhou.
  • Po udusání zeminy navezeme kamennou drť nebo štěrk pro vybudování nosné vrstvy, jejíž síla by měla být alespoň 25 cm. Vrstvu urovnáme lopatou. V této fázi je vhodné případně položit kabely.
  • Při dešťových přeháňkách oceníme odvodňovací prvek, který položíme napříč budoucí vydlážděné plochy. Nosnou vrstvu po celé ploše udusáme.
  • Poté navezeme písek, který bude tvořit vlastní podloží. Vyrovnáme ho a uhladíme vyrovnávací latí, jejíž délku uzpůsobíme výšce obrubníků. Správné vyrovnání vrstvy kontrolujeme průběžně vodováhou.
  • Dlažbu začneme pokládat od okraje. Na podloží zásadně nevstupujeme. Další tvarovky pokládáme z již vydlážděné plochy. Mezi jednotlivými tvarovkami necháváme malé mezery.
  • Po celé ploše položíme nejprve celé tvarovky a teprve pak je doplníme nařezanými kousky. Vzor rybí kost položíme v diagonálách. Odvodňovací prvky umístíme na oba okraje.
  • Hotovou plochu posypeme suchým pískem nebo velmi jemnou drtí a smetákem vmeteme do spár. Než začneme dlažbu užívat, necháme beton vytvrdnout a písek usadit ve spárách.