Stavba vjezdu do garáže

Dusání podkladu vjezdu do garáže
Stavba vjezdu do garáže, foto med

Stavba vjezdu do garáže, začíná naplánováním vlastního příjezdu na pozemek. Ideální je, když vede přímo z ulice. Máme-li na cestě do garáže nějaké zahradní konstrukce nebo osázené záhony, měli bychom je, pokud možno, přestěhovat tak, aby nic nestálo v přímé cestě auta z vozovky rovnou do garáže. Vjezd pro auto by měl mít také nevelký sklon, podloží musí být pevné, aby auto nezapadlo do vyježděných kolejí.

Zatravňovací dlaždice, foto med

Materiálů pro vybudování vjezdu do garáže je spousta – od málo vhodného zatravněného přes štěrkový, betonový, asfaltový, přírodní kámen, zámková dlažba atd. Stačí si jen vybrat. Nejčastěji se používá dlažba, ať zámková, z přírodního kamene nebo betonové tvárnice. Vhodná jsou i zatravňovací dlaždice z beton, umělého kamene či z plastu. Betonové tvarovky jsou na vydláždění vjezdu do garáže zlatým středem – jsou pevné, trvanlivé a cenově dostupné.

Odvodnění vjezdu do garáže

Vjezd do garáže, foto med

Nežli začneme s budováním vjezdu do garáže, musíme plochu upravit, a především ji odvodnit. To znamená, že u vjezdů s negativním sklonem vybudujeme odvodňovací žlábek, který i s odvodňovacími trubkami připojíme k odvodu domovní odpadní vody. Žlábek s malým sklonem položíme do asi 10 cm silného betonového lůžka tak, aby voda a nečistoty mohly odtékat a nezůstávaly v něm stát. Nejlépe, když drenážní žlábek doléhá přímo k podlaze garáže. Drenážní kanálky koupíme se vším nezbytným příslušenstvím, jakým je například krycí mřížka a trubky pro napojení. Výkop pro položení trubek k odvodu vody vyhloubíme nejlépe malým bagrem nebo krumpáčem a lopatou. Položíme trubky pro odvod vody a připojíme je k domovní kanalizaci. Připravíme podloží pro betonové tvarovky, kterými vjezd do garáže vydláždíme.

Výstavba podloží

Poté, co jsme spodní vrstvu důkladně upěchovali, naneseme jako nosnou vrstvu drcený štěrk nebo křemen v tloušťce asi 25 cm. Stavbu průběžně kontrolujeme vodící šňůrou a vodováhou. Vodící šňůry napneme. Podlaha garáže a drenážní žlábek určí výšku. Na základě toho zhotovíme podloží z písku nebo kamenné drti pro betonové tvarovky. Ty musíme položit tak, aby přesahovaly o asi 2 cm tu úroveň, které mají dosáhnout. Podloží upěchujeme později společně s tvarovkami. Latí k položené trubce štěrkové podloží písek čistě stáhneme. Úroveň kontrolujeme vodováhou. Po stažení plochy se už na ni nesmí vstupovat.

Pokládku tvarovek

Venkovní pokládka, foto med

Pokládku tvarovek začínáme u drenážního kanálku. Abychom na plochu nevstupovali, pracujeme stylem „přes hlavu“. Betonové tvarovky sedí o 2 cm výše, než je konečná úroveň. Řídíme se podle vodící šňůry a srovnávací latě. Tvarovky pokládáme podle zvoleného schématu, stanoveného před objednávkou, neboť ovlivňuje jejich spotřebu. Tvarovky, které je nutné spasovat, nařežeme na závěr na požadovanou velikost, a to ručně nebo řezačkou. Obrubníky jsou nutné u ploch, na které se jezdí autem. Hotovou plochu posypeme hrubým pískem nebo jemnou štěrkovou drtí, kterou vmeteme do spár. K udusání použijeme plochý vibrační pěch, jehož pracovní plocha má PVC potah, který chrání povrch dlažby. Čerstvě vydlážděný vjezd do garáže nakonec ještě velmi pečlivě utěsníme.