Když zlobí termostatický ventil

ventil termohlavice
Termostatický ventil, foto archiv

Co dělat, když zlobí termostatický ventil? Proč zrovna tenhle zatracený radiátor netopí? Jestli se v jinak bezvadně fungujícím systému ústředního topení nachází jeden jediný studený radiátor, je možné, že někdo (u staršího typu) prostě otočil kolečkem, tedy správně ručním ventilem. Nebo (tam, kde jsme „kolečko“ nahradili termoregulačním ventilem) se přesvědčíme, zda je otevřen a nastavíme ho na vyšší teplotu. Ale co když se ventil ucpal?

Použitím ventilů s termostatickými hlavicemi zbyteční snížíme ztráty tepla. Co ale dělat, když začnou stávkovat?

Po sezoně, anebo pokud je příliš nepoužíváme, mohou termostatické ventily radiátorů uvíznout v uzavřené poloze. Prostě se nehnou sem ani tam. K uvolnění vnitřního mechanismu na jejich plášť lehce poklepeme paličkou nebo kladívkem. Rozhodně ne na hlavici ventilu. Pokud se mechanismus neuvolní, sejmeme hlavu senzoru. Potom uchopíme otevřený konec aktivátoru ventilu do kleští a zlehka jím pohybujeme nahoru a dolů, dřík ale neohýbáme do stran, mohl by se ohnout nebo zlomit. Mělo by to pomoct.

Netěsné spoje

instalace radiátoru
Zabudování radiátoru, foto med

Jiný problém může představovat voda vytékající z topení mezi vřetenem ventilu, tedy krátkou trubičkou, k níž je ventil připojený, a vstupní trubkou radiátoru opatřenou závitem. Tady nám často bude na netěsnost stačit silikonový tmel. A jak na to? Radiátor nastavíme na nejvyšší teplotu, aby pramének vytékající vody nevyschl, a naneseme tmel. Vytékající voda sice okamžitě způsobí jeho tuhnutí, ale radiátor bychom měli nechat nastavený na maximální teplotu nejméně dvou hodin, než tmel zatuhne docela.

Ucpávkové těsnění

Především lacinější typy ventilů radiátorů často trpí netěsností kolem vřetena. Než se pustíme do výměny ventilu, stojí za pokus opravit těsnicí ucpávku. Ventil uzavřeme, sejmeme plastové kolečko a odšroubujeme matku těsnění u paty vřetena. Kolem vřetena namotáme několik vrstev izolační pásky a tu pak shrneme ploškou šroubováku dolů do mezery mezi vřetenem a ventilem. Kolem vřetena naneseme trochu silikonového maziva a našroubujeme matku a rukojeť. Dost často to pomůže.