Dřevostavby – přednosti a nevýhody

Dřevostavba . dům ze dřeva na zelené louce
Dřevostavba, foto med

V našich krajinách lidé odedávna upřednostňují stavbu domu z cihel, kamene a prefabrikovaných materiálů jako je například pórobeton. Dřevostavby, tedy dům ze dřeva, považuje značná část našich obyvatel za jakési provizorium, za něco méněcenného, co se nedá dobře vytopit, může snadno shořet, sežere to brouk a tak podobně. Avšak díky vývoji technologií se dřevo i u nás zařadilo mezi běžné stavební materiály s vynikajícími vlastnostmi a všechny obavy se staly bezpředmětné.

Dřevo je obnovitelná surovina, které je u nás zatím dostatek. Jeho používání je součástí přírodního řetězce bez negativního vlivu na životní prostředí a má i kulturněhistorický význam. Stavby ze dřeva v současné době na žebříčku popularity rychle stoupají. Dřevo je materiál snadno opracovatelný. K dřevostavbám nepatří jen sruby, ale patří všechny domy, jejichž hlavním konstrukčním prvkem je dřevo, např. dřevěná kostra z řeziva opláštěná deskovými materiály.

Dřevo ve stavebnictví

Dřevo se ve stavebnictví využívá u nosných a výplňových konstrukcí dřevěných staveb, k výrobě rámů oken a dveří, dřevěných schodů, podlah, obkladů i v nábytkářství.

Tepelné a izolační vlastnosti dřevostaveb

Ve Skandinávii jsou dřevodomy oblíbené zejména pro své vynikající tepelně-izolační vlastnosti, a těch mají současné dřevostavby velkou míru. Náklady na výrobu tepla jsou nízké, teplo dřevo dlouho drží a energie je účinněji využita. Dřevo izoluje i proti hluku. V současnosti narůstá trend výstavby nízkoenergetických a pasivních domů. Dřevěné domy sendvičové konstrukce patří k energeticky nejefektivnějším.

Dřevo je lehké a snadno se s ním manipuluje

Dřevodomy, foto med

Sendvičovou stěnu dřevěného domu tvoří dřevěný nosný rám, v němž je vložená tepelná izolace a který je zvenku opláštěný další vrstvou tepelné izolace s odvětranou mezerou. Toto řešení zajišťuje až nadstandardní tepelnou ochranu bez většího zvětšování tlouštěk konstrukce obvodových stěn, což také snižuje náklady na stavbu. Nízký poměr hmotnosti dřeva k jeho únosnosti dokazuje jeho příznivé mechanické vlastnosti. Ušetří se také na dopravě a montáži, neboť dřevěné konstrukce jsou oproti cihelným, betonovým apod. významně lehčí.

Výhody při stavbě

Dřevostavba, toto archiv

K největším přednostem dřevostaveb oproti klasickým zděným patří rychlost výstavby, minimum nároků na vybavení staveniště a jen malé zatížení okolí při výstavbě. Dřevodům je od započetí stavby (při dobře zvoleném typu konstrukčního systému) obyvatelný již za pár týdnů, což také zhodnocuje investici. Další velkou předností je suchý proces výstavby, neboť nemůže dojít z žádným závadám v důsledku technologické vlhkosti.

Příznivé pro ekologii

Dřevo a výrobky z něj jsou biologicky rozložitelné a patří do přirozeného přírodního řetězce. I po skončení životního cyklu z dřevěných výrobků – na rozdíl od ostatních stavebních materiálů – dokážeme získat energii.

Pozitivní vlastnosti dřeva

Dům ze dřeva, foto med

Dřevo dýchá, vzduch jím prochází v obou směrech bez úniku tepla. Proto výborně reguluje vnitřní vzdušnou vlhkost, a dokonce filtruje a očišťuje vzduch v místnosti. Dřevěné domy mají schopnost regulovat interiérovou vlhkost, a to prostřednictvím vyrovnané vlhkosti dřeva. Mají také dobré akustické vlastnosti – útlum hluku, jeho pohltivost povrchy. Dřevostavby při dodržení specifických postupů v průběhu stavby a při správné ochraně materiálu obstojí i v extrémních podmínkách. Domněnky o tom, že dřevo je málo trvanlivé, jsou vyvráceny důkazy nejméně šedesátiletou životností staveb bez jakéhokoliv ošetření. Základně ošetřená dřevostavba (proti vlhkosti a škůdcům) vydrží i stovky let.

Jaké dřevo se používá

Dřevo ke stavbě domu se používá v surovém stavu, opracované i neopracované (trámy, krovy, vazníky, fošny). Nejčastěji se využívá dřevo smrkové a jedlové, z tvrdých dřev pak dubové a bukové. Na bázi dřeva jsou vyrobeny např. dřevotřískové, dřevovláknité, štěpkocementové desky i desky z aglomerovaného dřeva.

Shrnutí výhod a nevýhod dřevostaveb

  • Tepelně-technické vlastnosti: dřevo vyniká především nízkou tepelnou vodivostí, díky čemuž mají domy nízkou spotřebu tepla na vytápění.
  • Rychlost a nízká energetická náročnost výstavby: rychlá montáž dřevěných dílů, malé nároky na vybavení staveniště, suchý proces výstavby. Dům je po dostavbě ihned k nastěhování.
  • Dřevo je proti jiným konstrukčním materiálům velice lehké, což usnadní manipulaci, dopravu a montáž na stavbě.
  • Požární odolnost: je oproti klasickým stavebním materiálům nižší, což je jednou z nevýhod dřeva, ale můžeme ji zlepšit nehořlavými obklady, případně retardéry hoření. Dřevěné sloupy však hoří velmi pomalu a při rychlém uhašení požáru část poškozených nosníků můžeme vyměnit bez nutnosti stavbu bourat.
  • Tvarové a objemové změny dřeva: ke změnám dochází vlivem vlhkosti. Proto velice záleží na volbě vhodného typu konstrukce, který dřevo šetří.
  • Odolnost proti přírodním jevům: dřevostavby výborně odolávají náporu vody, proto jsou bezpečnější při záplavách než běžné stavby.