Pásová bruska

elektrická pásová bruska
Pásová bruska, foto med

Čelní pásové brusky brousí úzkým pásem jen 5 cm, který se otáčí na kladce malého průměru brusného ramene, upevněném na přední straně nástroje. Díky tomu lze pásem brousit v místech, kam se jiná bruska nedostane. Rašpli nebo pilník nahradí elektrická pásová bruska s delším brusným ramenem, ale pásem úzkým jen 1–2 cm, která se nazývá pásový pilník.

Kompaktní pásové brusky

Kompaktní pásové brusky jsou menší brusky o příkonu 600 W a hmotnosti 2,5 kg. Pracují s pásem širokým 6–7,6 cm, který se pohybuje rychlostí 200–400 m.min-1. Brusky bývají vybaveny účinným odsáváním, které obstarává ventilátorové kolo na hřídeli elektromotoru. Odsávání do vaku mimo jiné usnadňuje práci nad hlavou. Při práci na stole lze brusku redukcí připojit k hadici vysavače.

Čelní pásové brusky

Elektrická čelní pásová bruska, foto archiv

Čelní pásové brusky patří k menším bruskám o příkonu 280–350 W a s pásem, který běží na čelně předsunutém rameni zakončeném malou kladkou v jehlovém ložisku. Rameno je pevně připojeno k převodové skříni s motorem o malém průměru uloženém v rukojeti. Štíhlým tvarem umožňují nahradit ruční práci v obtížně přístupných místech. V úzkém žlábku v materiálu můžeme brousit dvě plochy současně. Při práci v ruce jsou vhodné pro podélné broušení, vybrušování křivkových výřezů, zabrušování okrajů prkenných či parketových podlah, obrušování okenních rámů, dřevěných i kovových zábradlí složitějších tvarů.

Pásové pilníky

Pásový pilník, foto archiv

Pásové pilníky jsou pásové čelní brusky s velmi úzkým nekonečným pásem. Pás pohání hnací válec v hlavě nástroje přes kladku malého průměru na předním konci výměnného ramene pro pásy o šířce 0,6, 1,2, 1,6 a 1,9 cm.

Práce s pásovou bruskou

Bruska, foto archiv

Brusné pásy se lepí přeplátováním a podle toho se nasazují ve směru běhu. Pás má na vnitřní straně natištěnou šipku. Označení správného běhu bývá i na krytu nebo skříni brusky. Při nasazování pásu musí šipky ukazovat shodným směrem. Brusku přikládáme na broušený materiál jen s naplno běžícím pásem. Spínač zajišťujeme aretačním tlačítkem. Nástroj vedeme za rukojeť a držadlo jen s minimálním přítlakem. Stroj je vyvážen tak, že k optimálnímu broušení mu stačí vlastní hmotnost. Měkké dřevo brousíme ve směru vláken. Broušení napříč způsobuje nerovnosti. Větší plochy (desky) brousíme v pruzích, které se překrývají o několik milimetrů. K vedení brusky v přesné výšce nad broušenou plochou (± 0,1 mm) se používá vodicí rám, zvláště při broušení dýhovaného dřeva. Je-li pás lehce zalepen obrušovaným nátěrem či tmelem, můžeme jeho brusivost obnovit drátěným kartáčem.