Výroba dřevěného schodiště

Jsme-li průměrně zruční a máme-li potřebné nářadí, nebude pro nás výroba dřevěného schodiště nijak zvláště obtížné. Pro vlastnoruční výrobu je nejvhodnějším typem schodiště rovné. Při pečlivé práci bude výsledek určitě velmi dobrý. Při budování schodiště do patra je především důležité dodržet bezpečnostní předpisy. Ten, kdo pokládá dlaždičky nebo lepí tapety, si s nějakými stavebními pravidly skutečně hlavu dělat nemusí, pokud se však rozhodneme postavit schodiště, budeme určité předpisy muset respektovat. Ve výsledku přece půjde především o bezpečí vlastní i dalších uživatelů schodiště.

Zásadní ustanovení, která platí všeobecně, nám například určují základní parametry bezpečného schodiště. Šířka schodiště musí činit nejméně 100 centimetrů, v uzavřených bytech však postačí 80 cm. Schodiště musí být povinně vybaveno zábradlím. Je-li schodiště širší než 125 cm, musí být zábradlí vysoké alespoň 90 cm po jeho obou stranách. Činí-li však výška možného pádu více než 12 m, pak musí mít zábradlí dokonce výšku 110 cm. V případě, že se jedná o schodiště s otevřenou stranou (nebo stranami), s možnou výškou pádu z více než 150 cm (což je nejběžnější případ), je vybavenost zábradlím povinná. Mezery mezi jednotlivými příčkami tvořícími zábradlí nesmí na žádném místě překročit 12 cm. Pokud budou uživateli schodiště i děti, třeba jen na návštěvě, nároky na bezpečnost vzrůstají. Na otevřeném schodišti bez podstupnic smí činit vzdálenost mezi jednotlivými stupni maximálně 12 cm. V zásadě může činit výška stupňů maximálně 19 cm a jejich hloubka by neměla být menší než 26 centimetrů. Výška podchodu pod schody musí být minimálně dva metry, aby se nikdo neuhodil do hlavy. U budov s více než dvěma poschodími musí být hlavní schodiště postaveno z nehořlavých stavebních materiálů. Situaci s krkolomnými pády jako ze špatného filmu by mohly navodit dveře na začátku schodiště, které by se otevíraly ve směru schodů – předpis samozřejmě něčemu takovému brání.

Konstrukce schodiště

Máme-li dostatečné sebevědomí a respektujeme-li uvedená pravidla, můžeme se pustit do výroby schodiště. Nejsnadnější konstrukcí je schodiště rovně probíhající. Vyžaduje dostatek místa a také výška jím spojených úrovní by neměla být velká. V tomto případě budujeme schodiště o stoupacím úhlu 45 stupňů.

Materiál a jeho rozměry

Na schodišťové postranice potřebujeme spárovku o rozměrech 6 x 20 x 400 cm. Pro schodišťové stupně smrková prkna o rozměrech 25 x 250 cm. Z každého takového prkna nařežeme tři schodnice o rozměrech 25 x 83 cm. Síla prken, a to jak pro postranice, tak i pro schodišťové stupně činí 35 mm. Slabší prkna ani být použita nesmějí, minimální tloušťka u schodišťových stupňů o šířce 24 cm musí být 32 mm. Platí zde obecně známé pravidlo – čím širší jsou schody, tím silnější musejí být schodišťové stupně. Minimální tloušťka 24 cm širokých schodišťových stupňů u schodiště, které je široké 100 cm, činí 37 mm. Nicméně doporučená tloušťka stupnice pro tento případ je 45 mm. Hloubka schodu by měla činit alespoň 25 cm, ale pokud možno by neměla překročit 30 cm.

Vhodné dřevo

Pro stavbu schodiště můžeme sice použít dřevo jehličnatých stromů, jakostní třídy II jako například smrk, jedle, modřín nebo borovice, ale protože jde o měkké typy dřev, budou schodišťové stupně velmi brzy opotřebovány. Daleko vhodnější je pro tento účel dřevo z buku, dubu nebo jasanu, nejlépe ošetřené proti dřevokazům. Exkluzivní a téměř nezničitelná je dřevo tropické, náklady však odpovídají kvalitě.

Sklon stoupání a počet schodů

Nejtěžším při stavbě schodů je zjištění stoupání a počtu schodišťových stupňů. Jedinou pevně danou hodnotou je výška prostoru. Sklon schodiště by se měl pohybovat mezi 25 až 40 stupni, v žádném případě by neměl překročit 45 stupňů. Maximální výška schodu má činit 19 cm. Zjednodušený vzorec pro výpočet délky kroku bude znít: 2 x výška schodu (v našem případě 2 x 19 cm) + hloubka schodu (25 cm) = 63 až 65 cm.

Přesné plánování 

Vlastní stavba začíná až po přesném naplánování a nákupu materiálu. Nejprve nařežeme schodišťové bočnice. Následně si vyznačíme přesné pozice pro jednotlivé schodišťové stupně. Protože jsme nechtěli stupně zapustit do bočnic plně, vytvořili jsme pilou a dlátem s maximální přesností 20 mm hluboké zářezy, v nichž budou schodišťové stupně sedět naprosto rovně. Po sestavení jsme povrch schodiště ošetřili vysoce odolným lakem na schody, který zvláště u dřeva z domácích jehličnanů zabraňuje jeho brzkému poškrábání.

Pracovní postup

  1. Ruční okružní pilou vyřežeme do 6 cm silné spárovky paralelní, asi 20 mm hluboké zářezy. Jejich šíře odpovídala síle schodišťových stupňů. Kladivem a dlátem odstraníme dřevo ze zářezů.
  2. Stejným způsobem budeme postupovat i v případě druhé schodišťové bočnice.
  3. Při následné montáži schodišťových bočnic se ukáže, zda jsme měřili přesně a zda zářezy pro stupně v bočnicích leží ve stejné rovině. Kovovými úhelníky připevníme bočnice.
  4. Vyznačíme si pozice otvorů v bočnicích a v podlaze, abychom dosáhli požadované šířky schodiště. Pro schodišťové stupně použijeme 35 milimetrů silná smrková prkna, která si předem nařežeme a zarovnáme jejich čelní stranu pásovou bruskou.
  5. Podle přiloženého návodu si namícháme dvousložkové lepidlo na dřevo, které poté naneseme do zářezů ve vnitřních stranách bočnic.
  6. Postupně zasuneme jednotlivé schodišťové stupně. Stupně mezi postranice zasouváme zezadu.
  7. Do každé ze zasazených postranic vyvrtáme po jednom tvoru. Ty se nacházejí ve stejné výšce ve středu postranic. Skrze tyto otvory prostrčíme závitovou tyč, čímž můžeme schodišťové postranice matkami pevně stáhnout k sobě.
  8. Přistoupíme k montáži zábradlí na protilehlé straně schodiště. Nejprve však stanovíme jeho délku. Poté připevníme zábradlí ke spodnímu sloupku. Brusnou houbičkou všechny díly ještě přebrousíme.
  9. Hotové schodiště i zábradlí opatříme dvěma až třemi vrstvami vysoce odolného laku na schody.