Zateplení garáže u domu

garážová vrata zakrytá fólií
Zateplená garáž, Foto Jiří Mareš 

Starší vesnické domy bývaly stavěny z plných cihel, často nastavovaných kameny. Jde tedy o materiál, který přílišnými tepelně-izolačními schopnostmi nevyniká a takový dům je nutné tepelně izolovat. Nové rodinné domy sice bývají zateplené, ale i tady zateplení garáže u domu často chybí, mnoho lidí se na tepelné izolaci a zateplených garážových vratech se snaží ušetřit. A právě garáž může být místem, kudy teplo z celého domu uniká. Nemluvě o možném poškození auta během mrazů. Dodatečná tepelná izolace garáže proto pomůže udržet i více tepla v celém domě a sníží náklady na vytápění.

Práce na zateplení garáže, foto Jiří Mareš

Než začneme garáž zateplovat, měli bychom nejprve zajistit, aby se ve zdivu neobjevovala vlhkost. Ta by schopnosti tepelných izolací výrazně snížila. Když například čedičová vlna zcela nasákne vodou, klesne její tepelný odpor asi na tisícinu. Voda vytěsní vzduch z jejích pórů, tepelná vodivost vzroste a izolace naprosto přestane fungovat. Investovat do zateplení obvodových stěn nebude příliš platné, pokud necháme teplo unikat netěsnými okny a dveřmi, podlahou a stropem. Tyto ztráty dosahují až 50 % veškerého topného výkonu.

Způsob zateplení

Omítání zateplení, foto Jiří Mareš

Dodatečné zateplování garáží děláme jak zevnitř, tak zvenku. Zateplování zevnitř provádíme za jakéhokoli počasí a bez lešení. Izolační materiál chráněný před přímými účinky povětrnosti, montáž nevyžaduje vysoké náklady a zvládne se svépomocí. K jeho nevýhodám patří zmenšení prostoru garáže a snížení pevnosti. Na sádrokarton lze jen obtížně zavěsit těžké police. Navíc se pod izolací srážejí vodní páry a dochází ke vzniku plísní. Výhodnější je proto zateplování z vnější strany. Při dobře navržené izolaci zdivo nepromrzá, zdi akumulují teplo a vytvářejí pocit pohody. Nevýhodou dodatečného zateplování z vnější strany je vyšší pracnost a preciznost. Je nutná úprava vchodu, okenní niky, oplechování, okapů apod.. U patrových staveb potřebujeme lešení a práce provádíme jen za příznivého počasí. Dodatečnou tepelnou izolaci z vnější strany domu vzhledem k snížení vlhka opatříme přídavnou vzduchovou dutinou. Ta je odvětrávaná nebo neodvětrávaná.

Zateplovací materiály

Hlazení omítky, foto Jiří Mareš

Pro vnější zateplení se nejčastěji používá pěnový (popř. extrudovaný) polystyrén se součinitelem tepelné vodivosti 0,035 (respektive 0,043 W/mK), prodávaný pod značkami Styropor, Novopol, Bachl, Baumit atd., nebo minerální vlna (součinitel 0,045 W/mK), prodávaná pod názvy Rockwool, Isover, Ursa, Orsil, Rotaflex, Nobasil, Prefizol. K ostatním hmotám patří pěnový polyuretan neboli tvrdá PUR pěna, pěnový polyetylen a papírovina, pro vnější izolace nevhodné. Minerální vlna je vhodná k zateplení starších a vlhkých objektů, u kterých umožní únik vodní páry, zatímco pěnový polystyrén by se měl používat pro objekty nenarušené vlhkostí. Avšak pěnový polystyren je pro vodní páry méně prostupný než normální zdivo. Proto páry v prostoru, kde se stýká s původní zdí, kondenzují. Pokud je zdivo z plných cihel, je takové riziko poměrně malé, ale u pórobetonu či jiných stavebních materiálů s dutinami se izolace pomocí polystyrénu nedoporučuje.

Upevnění tepelné izolace

Izolační desky se kotví talířovými hmoždinkami a zajišťují lepidlem. Na 1 m2 minerální vlny používáme nejméně 10 hmoždinek, na 1 m2 pěnového polystyrenu nejméně 5 hmoždinek. V místech otvorů (okna, dveře apod.) počet hmoždinek zdvojnásobíme. Typ a délku hmoždinek volíme podle typu zdiva a tloušťky použitého izolantu tak, abychom zajistili požadovanou kotevní délku hmoždinek ve zdivu (ne v omítce).

Nejlevnější izolace

Zateplení garáže, foto archiv

Použijeme desky Lignopor (pěnový polystyren o tloušťce 5 nebo 10 cm jednostranně nebo oboustranně opláštěný vrstvou heraklitu o tloušťce 5 cm). Připevníme je na stávající fasádu (na kovový či impregnovaný dřevěný rošt z latí o profilu 30×50 mm). Na Lignopor pak upevníme rabicové pletivo, které nahodíme vápennou nebo jinou paropropustnou omítkou.

Dodatečná izolace garážových vrat

Velký tepelný únik znamenají i neodizolovaná garážová vrata či dveře. Vhodným řešením, jak ošetřit a vhodně provést izolaci dveří u garáže je například stříkaná pěna. Její aplikace je rychlá a jednoduchá. Stříkanou izolační pěnu s uzavřenou strukturou buněk koupíme v izolační sadě dodávaných ve 12 a 40 kilovém balení a je vhodná i k aplikaci při zateplení garáže svépomocí.