Údržba střešních oken

Základním předpokladem pohodlného bydlení je dostatek přirozeného světla. Do podkroví se k nám dostává většinou prostřednictvím střešních oken. Jejich kvalita se rok od roku zdokonaluje, až by se mohlo zdá, že jejich životnost je zcela neomezená. Avšak i sebedokonalejší střešní okna potřebují v průběhu užívání alespoň základní údržbu a po čase i výměnu některých částí.

Údržba se týká především ošetřování dřevěných částí, obnovy laku a promazání kování. Po letech užívání budeme pravděpodobně nuceni vyměnit pryžové těsnění a důkladně zkontrolovat připevnění všech komponentů okna. U starších typů oken s jednoduchým tmelením izolačních dvojskel nastává přibližně po 10 – 15 letech, kdy končí jejich životnost, čas na výměnu. Přestože jsme nuceni na všechny tyto uvedené úkony vynaložit čas i peníze, vycházejí v porovnání s pořízením nového okna, kde kromě ceny vlastního výrobku musíme počítat i s poměrně náročným zásahem do střešního pláště, výrazně levněji. Kromě toho některé z již zmíněných částí údržby můžeme provádět svépomocí. Pojďme se proto údržbě střešních oken věnovat podrobněji.

Ošetřování dřevěných částí a obnova laku

Většina střešních oken, resp. jejich dřevěné části již vrstvu laku nebo barvy obsahují. U novějších oken je lak nanesený již při výrobě, u starších, z výroby pouze impregnovaných oken pak okno bývá ošetřeno uživatelem bytu. V méně častých případech se můžeme setkat se starším střešním oknem, které dosud lakováno nebylo. Celkové přelakování všech dřevěných částí odborníci doporučují jednou za 5-7 let.

Lakovaná okna

Vzhledem ke svému umístění jsou střešní okna daleko více vystavena nepříznivým dopadům slunečního záření i povětrnostním vlivům. Zevnitř na ně zase negativně působí vyšší vlhkost vzduchu v užívaných prostorách. Lak proto bývá narušen nejčastěji v blízkosti skla. Je nezbytné provádět údržbu kritických míst hned, jak se objeví, přičemž, budeme-li se držet jednoho typu laku, ho můžeme aplikovat jen na poškozené místo a nemusíme rámy oken natírat celé. Poškozená místa omyjeme vlažnou mýdlovou vodou. Prostředky na bázi benzinu nepoužíváme. Osušená poškozená místa přebrousíme brusným papírem (hrubost 240-300 v případě menšího poškození, 120 v případě většího). Případné rýhy a praskliny vyplníme opravným tmelem na dřevo odpovídajícího odstínu a po zaschnutí přebrousíme. Připravené místo opatříme dvěma nátěry vodou ředitelného akrylátového laku, přičemž první nátěr po zaschnutí lehce přebrousíme (hrubost 240-300). Při lakování dáváme pozor, abychom nepřetáhli na těsnění, případně je hned očistíme.

Okna bez povrchového ošetření

Nejsou-li rámy oken povrchově ošetřené, záleží jen na nás, kterému typu lakem, lazur či barvě dáme přednost. Pro ošetření interiérových částí dřeva se v současné době nejvíce používají vodou ředitelné akrylátové laky či silnovrstvé lazury. Na starší okna je vhodné použít laky s příměsí pigmentu nebo krycí barvy. Pro výběr konkrétního typu impregnace a ochranné vrstvy se řídíme informacemi jednotlivých výrobců.

Promazání kování

Kování oken, zejména závěsy, jsou velmi namáhanou částí střešních oken. Vzhledem k tomu, že zde dochází ke tření kovu o kov, je nutné styčná místa promazávat v intervalu přibližně pěti let. Nejvhodnější je použití vazelíny, renomovaní výrobci jsou schopni svým zákazníkům vhodné balení poskytnout. Novější typy oken jsou již z výroy vybaveny samomazným materiálem, který i při zanedbání údržby zajistí funkčnost a dobré ovládání okna.

Výměna těsnění

Funkčnost pryžového těsnění je ve standardních podmínkách odhadována na 10 let. Po této době dochází k postupnému snižování jeho pružnosti, což vede ke zvyšování infiltrace neboli spárové průvzdušnosti okna. Výměna těsnění mezi křídlem a rámem bývá obvykle prováděna servisním technikem výrobce, výměna těsnění ventilačních klapek a filtrů může být po zaslání náhradních komponentů prováděna i svépomocí. U některých typů je možné nainstalovat i další řadu těsnění, ještě více snižující spárovou průvzdušnost okna.

Výměna izolačních dvojskel

Okenní dvojsklo je jedním ze základních komponentů okna. Na jedné straně umožňuje přístup světla a kontakt s okolím, na straně druhé pak chrání vnitřní prostředí před vnějšími vlivy. Z tohoto pohledu má tedy jeho kvalita na úroveň bydlení v podkrovních prostorech zásadní vliv. Konec životnosti izolačního dvojskla zjistí uživatel podle jednoznačných stop vlhkosti v prostoru mezi skly. Výměnu skla provádí servisní technik výrobce při použití technologie obvyklé v průběhu montáže skla ve výrobním závodě. Doba výměny většinou nepřesahuje 1 hodinu. Vzhledem k technickému pokroku ve vývoji izolačních skel je vhodné výměnu spojit s instalací dvojskel s nižším koeficientem prostupu tepla, případně s lepšími zvukově izolačními či bezpečnostními parametry. Vyšší náklady se vrátí snížením spotřeby energií a hlavně ve zlepšení komfortu bydlení.