Stěrkování podlahy

Stěrkování podlahy děláme proto, aby splňovala mnoho kritérií
Stěrkování podlahy, foto Michal

Stěrkování podlahy děláme proto, že chceme, aby splňovala mnoho kritérií. Chceme podlahu tepelně izolovanou, kde nedochází ke ztrátě drahého tepla. Přejeme si, aby odhlučnění podlahy bránilo pronikání zvuku. Požadujeme, bezpečný pohyb po podlaze, proto podle účelu volíme skluznost krytiny. Chceme vysokou životnost a oděruvzdornost podlahy, což je závislé na zvoleném materiálu. A rozhodně si přejeme, aby naše podlaha také dobře vypadala.

Stěrkovaná podlaha v koupelně, foto Michal

Podlaha se skládá z nosné vrstvy, mezivrstvy a nášlapné plochy. Mezivrstva, ale hlavně nášlapná podlahová krytina účinně tlumí kročejový hluk. Pevnost podlahy v tlaku, odolnost proti nárazu i soustředěnému zatížení (často i odolnost proti obrusu) jsou samozřejmými požadavky na kvalitní podlahu. V přízemí a ve sklepních prostorách chráníme podlahy před vlhkostí hydroizolační vrstvou.

Jak začít

Dříve, než začneme s pokládkou jakékoliv podlahy, musíme vyrovnat její povrch (rovnost +-2 mm na délku 2 m). Pokud si nechceme podlahovou krytinu zničit, nebo mít podlahu plnou dolíků, je vyrovnání podlahy bezpodmínečně nutné. Ověříme si požadavky na tloušťku potěru v závislosti na zatížení. Podklad musí být pevný, odmaštěný, bez trhlin a suchý. Po dokonalém vytvrdnutí a vysušení podkladu nosné konstrukce musíme vyrovnat všechna zakřivení a hrboly, abychom už mezivrstvu kladli na plochu dokonale rovnou. V praxi to znamená, že zbrousíme vystupující části a na podlahu naneseme vrstvu zalévací hmoty – stěrky, která vytvoří přesně vodorovnou hladinu.

Zhodnocení povrchu

Stěrku pořizujeme s přihlédnutím k budoucímu povrchu (dřevo, beton, dlažba…) a nutné tloušťce stěrkování podlahy, která může být maximálně 5 cm: větší nerovnosti se stěrkovat nevyplatí. Před stěrkováním samotným zhodnotíme, zda povrch splňuje předpoklady pro pokládku podlahy. Pokud jsou v něm trhliny, vlhkost, nebo již byl kdysi nekvalitně vyrovnáván, poradíme se o dalším postupu s odborníkem. Trhliny mohou například znamenat, že je podklad poškozen, protože se dům hýbe, což znamená, že i nová stěrka nejspíš popraská a znehodnotí se.

Materiál a nářadí

Ježek – váleček s plastovými bodlinami, foto med

Stěrku namícháme v poměru uvedeném na obale. Řídíme se striktně pokyny výrobce, i když se nám bude zdát 6 litrů vody na 25 kg pytel málo. Pokusíme-li se poměry změnit, můžeme zapříčinit například popraskání či drolení stěrky. Potřebovat budeme také materiál na vyplnění spár, vruty, klíny, pěnovou pryž, do finále novou podlahovou krytinu a podlahové lišty. Z nářadí upotřebíme vrtačku, šroubovák, nůž, kladivo, sponkovačku, zednickou lžíci, míchací nástavec na vrtačku, ježka – váleček s plastovými bodlinami, a zednický kbelík nebo lépe čtyřiceti litrové plastové vědro.

 1.  Zaměříme podlahu pomocí dvoumetrové vodováhy, a spočítáme odhad nutného materiálu (spotřeba na 1 m2 je uvedena na obalu).
 2. Pokud stěrkujeme starou prkennou podlahu, přezkoušíme, zda jsou jednotlivá prkna zdravá a nosná.
 3. Vrzající a uvolněné díly podlahy pevně přišroubujeme. Musíme je předvrtat až k podlahovým trámům a poté upevnit vruty s plochou hlavou asi 1 cm od okraje.
 4. Vyplníme a případně ucpeme spáry. Ucpeme je klíny nebo jinou výplní (např. akrylovým tmelem), jinak materiál proteče.
 5. Odstraníme všechny lišty u stěn a podlahu důkladně očistíme.
 6. Na takto připravenou rovinu pak pokládáme u nepodsklepených objektů a prostorů zábranu proti vlhkosti a zvukotěsnou izolační vrstvu bránící kročejovému hluku. Tvoří ji obvykle rohože z minerálních či skelných vláken.
 7. Podél stěny položíme proužky z pěnové pryže nebo kobercové lišty podlepené oboustrannou páskou, poslouží jako dilatační vložka.
Vystěrkovaná podlaha, foto med
 1. Samonivelační stěrku určenou pro zalití podlahy namícháme ve správném poměru s vodou (většinou na 6 l vody/25 kg hmoty, případně podle jiných údajů výrobce). Rozmícháme míchadlem nebo míchacím nástavcem na vrtačce tak, aby vznikla řídká kaše bez hrudek a bez usazenin.
 2. Směsí vylijeme na podlahu a rozhrneme ji tzv. ježkem – válečkem s dlouhými plastovými bodlinami.
 3. Jestliže se na povrchu tvoří trychtýře nebo materiál uniká spárami, posypeme povrch samotným suchým práškem.
 4. Zalitou podlahu necháme proschnout.

Skleněná mřížková tkanina

Speciální tkanina ze skleněných vláken – perlinka – přenáší a rozkládá pohyby jednotlivých dílců na celou plochu podlahy a tím je tlumí. Slouží podobně jako ocelová výztuž betonu. Tkaninu ze skleněných vláken rozbalíme, hladce položíme a připevníme sponkovačkou. Jednotlivé pruhy by se měly vzájemně překrývat asi o 5 cm. Na vyčištěnou podlahu rozetřeme základovou nátěrovou hmotu. Mísí se v poměru 1:1 s vodou a zlepšuje přilnavost. Pronikne oky tkaniny a spojí se pevně s podkladem. Tkanina je přitom mírně nadnášena a je hmotou obklopena. Dbáme na to, aby hmota všude překrývala tkaninu alespoň o dva milimetry.

Jak na chyby

I přes dokonalou přípravu se může stát, že ne všechny spáry a otvory ve staré podlaze dobře utěsníme. Suky se mohou během práce uvolnit pod tíhou nové podlahoviny, takže hmota pak vtéká pod podlahu a na povrchu se vytvoří trychtýř. Taková místa okamžitě posypeme suchou směsí. Ta nasákne vlhkost z okolí a vytvoří se pevný škraloup. Také můžeme trochu podlahoviny namíchat poněkud sušší a potom je na taková místa nanést špachtlí. Pracujeme rychle, aby nám zbývající hmota ve vědru neztuhla.