Jak zabudovat střešní okna v podkroví

Jestliže máme v domku prostornou půdu, bylo by škoda jí nevyužít k vestavbě podkrovních pokojíků nebo celého malého bytu. Vybudovat místo půdy další obytné místnosti nám většinou přijde jako nejschůdnější řešení v případě, že máme dospívající děti, které by se rády tak trochu osamostatnily. Anebo když si dospělý potomek přivede domů partnera, či pokud čekáme přírůstek do rodiny, ať již dítě nebo si do přízemního bytu chceme nastěhovat stárnoucí rodiče.

Prvním krokem při stavbě podkroví je (zvláště u půdy ve starším domku) vsazení střešních oken. Sami se ale do takového úkolu pustíme jen v tom případě, že jsme opravdu velmi zruční a s touto prací máme již nějakou předchozí zkušenost. Jinak bude rozumnější tuto práci přenechat odborníkům, kteří by vsazení oken měli provést opravdu kvalitně.

Svépomocí nebo odborná firma

Amatérské zákroky do střešní konstrukce by mohly mít za následek poškození střechy, neboť libovolně zasahovat do střešní konstrukce, obzvláště prořezávat krokve, opravdu nelze. Jakákoliv nepřesnost nebo chyba při montáži oken totiž může mít za následek jejich netěsnost – zatékání, rosení oken a následně i plísně. Navíc dodatečná oprava bývá neúnosně drahá. Pokud se tedy v této práci dobře nevyznáme, opravdu ji svěřme firmě. Odborníci mohou vybrat správný druh oken, jejich optimální počet i stanovit nejlepší místa pro jejich zabudování. Nezanedbatelnou skutečností je i fakt, že nám firma nebo řemeslník dá na svou práci záruku.

Zvládneme to sami

Jestliže jsme se rozhodli zabudovat střešní okna vlastními silami, začneme tím, že si důkladně promyslíme velikost jejich plochy. Aby byl půdní prostor dostatečně osvětlen, měla by velikost plochy vsazených střešních oken představovat asi deset procent plochy půdy. Výška parapetu musí být minimálně devadesát centimetrů od podlahy. Šířka oken je většinou dána vzdáleností mezi krokvemi a jejich délka je závislá na sklonu střechy – montážní výška od dvou metrů poskytuje dostatečnou volnost pro hlavu.

Typy střešních oken

Komfortní jsou výklopná okna, u kterých při vyklopení nezasahuje křídlo do obytného prostoru. K dostání jsou též výkyvná okna s otočným bodem v jejich horní třetině. Rukojeť otevírání se nachází dole a umožňuje bezproblémovou obsluhu i delších oken. Také je důležité již ve fázi plánování řešit stínění. Budou-li například okna vybavená venkovními žaluziemi a navíc dobře tepelně izolovaná, vznikne opravdu příjemné obytné prostředí.

Příklad postupu práce při zabudování střešních oken

1. Nejprve musíme naprosto přesně určit polohu střešních oken. Pří vyměřování a vyznačování značek musíme kromě čisté velikosti okna připočítat eventuální pomocné a výměnné krokve nebo zesílení stávajících krokví. Okno nemontujeme příliš vysoko, protože bychom je pak nemohli vyklápět.

2. Otočné křídlo střešního okna má rozměry 94 x 140 cm a na základě těchto rozměrů, rámu a střešního zakrytí stanovíme, kolik krokví budeme muset odstranit a v jaké délce.

3. Zevnitř nejprve odebereme nezbytné množství střešních tašek. Jednotlivé staré střešní latě odřízneme pilou ocaskou.

4. Střešní latě přibité k prostřední krokvi odstraníme i s hřebíky. Odříznutí krokve bychom měli přenechat odborníkovi. 5. Ten starou krokev na vyznačených místech odřízne. Mezi staré krokve pak vloží a připevní přesně uříznuté výměnné krokve.

5. Krokve musejí pevně sedět, proto je přitlučeme konvexními hřebíky do kovových úhelníků (trámové botky).

6. Abychom mohli okenní rám upevnit zvenčí ke krokvím, upevníme na všechny čtyři rohy speciální kovové úhelníky. Ty jsou spolu s vruty součástí dodávky okna.

7. Po připevnění úhelníků zasadíme rám, ale předtím než ho přišroubujeme zvenčí napevno, důkladně ho vyrovnáme – pomůžeme si přitom dřevěnými klíny, které zastrčíme pod rám, a jejichž polohu neustále kontrolujeme vodováhou. Potom rám pevně přišroubujeme.

8. Kromě upevňovacích kovových úhelníků v rozích se nacházejí uprostřed levé a pravé strany kovové upínací pásy.

9. Po upevnění rámu přichází na řadu okenní křídlo. Jeho vnitřní stranou vytočíme ven a okno zavěsíme – při otáčení zaklapne.

10. Důležité je utěsnění kolem oken, takže se pustíme do montáže krycího rámu, který je v našem případě částečně tvořen měděným plechem. Všechny části musíme poskládat přesně podle přiloženého plánku. A to proto, aby díly správně pasovaly a zabránili jsme tak pronikání větru i dešťové vody.

11. V dolní části přečnívá olověná manžeta, která musí těsně dolehnout ke střešní krytině. Vytvarujeme ji rukou tak, aby těsně doléhala k taškám. Po namontování krycího rámu zavěsíme střešní tašky.

12. Abychom mohli oknem manipulovat, nastavíme ještě podle údajů výrobce vyklápěcí mechanismus.