Parozábrana a její použití

Pokrytí izolace parotěsné zábrany a upevnění zakončovací pásky
Instalovaná parozábrana, foto archiv

Poté, co jsme zateplili podkroví minerální vlnou, přichází na řadu pokrytí izolace parotěsné zábrany a upevnění zakončovací pásky. Parozábrana chrání izolaci před působením vlhkosti z venkovního prostoru domu. Je vyrobená ze speciální fólie, která je z jedné strany pro vlhkost nepropustná a z druhé propustná.

Parozábrana v podkroví tedy funguje tak, že brání pronikání vlhkosti (dešťovým a sněhovým srážkám, mlze apod.) zvenčí do domu a zároveň umožňuje volnému odchodu vlhkosti, která se v domě tvoří jednak naší činností (praní sušení, vaření, umývání), a jednak odpařováním vlhkosti ze stavebních hmot (omítky, dřevo, izolace) směrem ven.

Připevnění parotěsné zábrany

Izolace a role parozábrany, foto archiv

Jednoduché polyetylénové nebo aluminiové fólie se pro tento účel naprosto nehodí. Musíme použít speciální parotěsné fólie, které jsou většinou vícevrstvé. Parozábrana je vždy umístěna pod tepelnou izolací a zabraňuje proniknutí teplého vzduchu z interiéru do ochlazovaných částí tepelné izolace. Dnes se již vyrábí i parozábrany s variabilním difuzním odporem, což znamená, že jejich struktura reaguje na stávající tepelné výkyvy a měnící se hodnoty vlhkosti okolního prostředí. Při pokládání izolační hmoty musíme brát v úvahu stavební fyziku. K tomu patří i pravidlo, že jednotlivé stavební vrstvy musejí být navzájem vhodně sladěny. Hodnotícím parametrem pro parozábrany je ekvivalentní difuzní tloušťka, která pro ně činí minimálně rd >100 m.

Lepící a zakončovaní pásky

Minerální vlna s PE-fólií, foto archiv

Spojovaná místa, otvory a přesahy parotěsné zábrany musíme slepit speciální lepící páskou, kterou výrobci nabízejí spolu s parozábranami, žádná jiná vhodná není. Nejlépe uděláme, když si před nákupem necháme v závislosti na konstrukci střechy, od odborníků doporučit vhodný izolační materiál, včetně tloušťky izolace. Pro slepování jednotlivých pásů parotěsné zábrany máme k výběru různé lepící pásky, například se sulfátovým papírem a armovací mřížkou nebo s PE fólií jako nosným podkladem. Jejich výhodou je, že se s nimi dá okamžitě pracovat – odmotáme požadovanou délku, pásku přitiskneme a na konci odřízne. Velmi důležité jsou spoje parotěsné zábrany se zdivem, například se štítovou stěnou. Pro tento účel použijeme speciální lepící hmoty (v kartuších) a napojovací pásky s integrovanou armovací mřížkou. Použití tohoto typu pásky je obzvláště praktické, protože pokud chceme štítovou stěnu omítnout, a to až k obkladu, jímž je zakryta izolace střechy, mřížka zabrání vzniku trhlin.

Protažení kabelů a trubek

Konstrukce s parotěsnou zábranou, foto archiv

Pro utěsnění otvorů, které slouží k protažení kabelů a trubek, používáme různé manžety, jimiž vytvoříme rychle a spolehlivě nepropustné utěsnění. V případě nutnosti lze k izolaci použít též lepící pásku. V místě, kde je nutné protáhnout kabel, odpovídajícím způsobem prořízneme parozábranu. Pokud nemáme k dispozici odpovídající manžetu, zalepíme řez lepící páskou. Pro konečné utěsnění použijeme co možná nejvíce elastickou lepící pásku. Silně ji přitiskneme ke kabelu a k parozábraně.

Postup upevnění parotěsné zábrany

Dokončené podkroví, foto med
  1. Parotěsnou zábranu nařežeme (některé typy lze stříhat) na požadovanou délku, případně i šířku. Podle určení výrobce dáváme pozor, kde je přední a kde zadní strana.
  2. Fólii instalujeme od shora dolů mírně prověšeným způsobem, čímž zabráníme jejímu vytržení na krajích. Jednotlivé pásy parozábrany se musejí alespoň 8 až 10 cm překrývat. Připevníme je sponkami, které jsou dlouhé alespoň 8 mm a široké 10 mm.
  3. Sponky k laťové konstrukci nastřelujeme ve vzdálenosti 10 až 15 cm. Směrem ke štítu zábranu zahneme a přisponkujeme ji k zakončovací lati.
  4. V místech, kde pásy přiléhají ke štítu, je vzduchotěsně přilepíme např. přírodním latexovým lepidlem. Přesto tato místa dodatečně utěsníme speciální zakončovaní lepící páskou, například pásku s integrovanou armovací mřížkou. Její další výhodou je, že po případném omítnutí zabrání vzniku trhlin.
  5. Parotěsnou zábranu musíme kolem oken pečlivě zaříznout. Potom ji zahneme a připevníme sponkovačkou až k rámu. Vpředu ji můžeme přisponkovat k lati stávající konstrukce. V zadní části ji přilepíme lepící páskou k rámu okna. Vše záleží na typu paprozábrany, a proto dbáme na pokyny výrobce.
  6. Pro dokonalé těsnění parozábrany nalepíme na přesazení a na všechna místa přisponkované fólie speciální lepící pásku. Vzduchotěsné přechody u komínů a oken posílíme přišroubováním střešní latě ke krajním krokvím, a až pak uřízneme přesahující část fólie.
  7. U oken lze fólii použít ve dvou vrstvách. Pomocí systémů přímých závěsů dosáhneme dodatečné izolace i tam, kde je tloušťka krokví nedostatečná, takže ani izolační materiál by nebyl dost silný.