Strop obložený sádrokartonem

Montáž sádrokartonového podhledu na rastr na stropě
Strop obložený sádrokartonem, foto Michal

Strop obložený sádrokartonem – podhled představuje rychlé a čisté řešení otlučeného stropu. Použijeme podhled montovaný na křížovém roštu. Rošt připevníme přímo do trámů na stropě. U přímo na strop montovaného sádrokartonového podhledu montážní profily připevňujeme k nosnému stropu přímými závěsy. Nakonec okružní pilkou vyřízneme v pravidelných rozestupech kruhové otvory, do kterých zasadíme LED žárovky.

Montážní závěsy, foto Michal

U přímo na strop montovaného podhledu ze sádrokartonu montážní profily připevňujeme k nosnému stropu přímými závěsy.

Materiál

Lešení pro konstrukci SDK, foto Michal

UD – obvodové profily k připevnění podhledu na okolní navazující konstrukci 30 x 3000 mm; CD – profily podhledu vložené po obvodu do UD pláště, nosné profily podhledu, montážní profily k připevnění opláštění podhledu (obkladů) 60 x 4000 mm; samolepicí výztužná páska na spáry a kovopapírová páska na zpevnění rohů; spojka CD profilů pro vzájemné spojování profilů roštu (CD profilů) vodorovné, šikmé či svislé sádrokartonové konstrukce. Spoje sousedících profilů se musí střídat minimálně o šířku sádrokartonové desky; pérový rychlozávěs pro zavěšení křížového roštu (CD profilů) sádrokartonového podhledu do nosného stropu; drát s okem (délka 0,125-1,5 metru) pro zavěšení křížového roštu do nosného stropu (příslušenství pérového rychlozávěsu); natloukací platové hmoždinky průměru 6 mm pro kotvení profilů sádrokartonových konstrukcí a vruty do sádrokartonu, které mají závit až do konce; tmel na spáry (Primastěrka); sádrokartonové desky stavební RB (A), šedý lícový karton, modrý popis na hraně desky tloušťky 12,5 mm, šířky 1250 mm, délky 2000 mm a hmotnosti 21,8 kg/ks.

Nářadí

AKU šroubovák, řezák, tužka, metr, šroubovací nástavec Marathón, šroubovací nástavec speciální, struhák/nebozez, hoblík/struhák na hrany, vykružovací vrták, držák na brusné mřížky, brusná mřížka, nůžky na plech, nerez hladítko 280 mm, stěrka nerez.

Pracovní postup

UD profily, které drží sádrokarton, foto Michal
 1. Vybavení pro montáž sádrokartonového stropu z půjčovny nářadí: stojiny pod sádrokartonovou desku podložíme a „vypumpujeme“ ji nahoru.
 2. Změříme obvod pokoje pro výpočet množství desek. Na stěně vytyčíme polohu podhledu – samozřejmě musíme zohlednit i tloušťku opláštění.
 3. „Brnkací šňůrou“ vyznačíme obrysovou čáru podhledu. UD profily, které drží sádrokarton, měří tři metry. Naměříme si proto potřebné délky.
 4. Profily, které půjdou přes roh, nastřihneme a ohneme do pravého úhlu. Před osazením je pak opatříme samolepicím zapojovacím těsněním.
 5. Po obvodě místnosti připevníme UD profily do zdiva plastovými natloukacími hmoždinkami: vzájemná rozteč je 50–80 cm od sebe, první od rohu 20 cm.
Úprava profilů, foto Michal
 1. Závěs k nosnému stropu připevníme dráty s očkem upravenými na potřebnou délkou, ohnutými do pravého úhlu, případně vruty s plochou hlavou typu FN.
 2. CD profily nasuneme do UD profilů a připevníme je buď kotvičkou nebo je přišroubujeme k přímým závěsům dvojicí samovrtných šroubů do plechu typu LB 3,5 x 9,5.
 3. CD profily můžeme nastavit spojovacími kusy pro CD profily. Sousední napojení CD profilů vystřídáme minimálně o šířku desky (min. 1200 mm). Detail horního rastru.
 4. Kotvička má dvě části – jedna se nasune na drát s očkem a druhá se nacvakne do profilu. Při zmáčknutí první se kotvičkou dá ještě hýbat, abychom profil mohli vodorovně srovnat.
 5. Druhý rastr se připevňuje napříč k již přišroubovanému prvnímu a přichytává na kotvičku také do obvodových profilů. Jeho položením je křížový rošt hotový.
Montáž rastru na strop, foto Michal
 1. A začneme připevňovat sádrokartonové desky. Postavíme si lešení a použijeme speciální stojiny z prvního obrázku. Desku položíme na stojinu, zvedneme ji ke stropu a vycentrujeme ji, aby seděla a nebyly mezi deskami velké mezery (pokud jsou, musíme desku seříznout a seříznuté strany zkosit, aby se tam dostala spárovací hmota).
 2. Poté desky připevňujeme k CD a UD profilům samořeznými šrouby asi 20 – 30 cm od sebe.
 3. Desky orientujeme délkou kolmo k CD profilům. Styk přímých hran umísťujeme na CD profilu.
 4. Spáry přelepíme samolepicí síťovou páskou, potom je i hlavy šroubů zatmelíme primastěrkou. Hladítkem uhladíme do ztracena. Suché přebrousíme brusnou mřížkou dohladka.
 5. Příčné spáry sousedních desek musíme vystřídat minimálně o jeden CD profil, aby nedocházelo k vytváření křížových spár. Nemáme-li lešení, pracujeme ve dvojici na štaflích.
 6.  Do sádrokartonového podhledu můžeme snadno zabudovat stropní halogenové nebo LED osvětlení.