Strop obložený sádrokartonem

Sádrokartonové podhledy představují rychlé a čisté řešení našeho otlučeného stropu, který již vyschl. Použijeme podhled montovaný na křížovém roštu. Rošt připevníme přímo do trámů na stropě. U přímo na strop montovaného podhledu montážní profily připevňujeme k nosnému stropu přímými závěsy. Nakonec okružní pilkou vyřízneme v pravidelných rozestupech kruhové otvory, do kterých zasadíme LED žárovky.

 

U přímo na strop montovaného podhledu montážní profily připevňujeme k nosnému stropu přímými závěsy.

Materiál

UD – obvodové profily k připevnění podhledu na okolní navazující konstrukci 30 x 3000 mm; CD – profily podhledu vložené po obvodu do UD pláště, nosné profily podhledu, montážní profily k připevnění opláštění podhledu (obkladů) 60 x 4000 mm; samolepicí výztužná páska na spáry a kovopapírová páska na zpevnění rohů; spojka CD profilů pro vzájemné spojování profilů roštu (CD profilů) vodorovné, šikmé či svislé sádrokartonové konstrukce. Spoje sousedících profilů se musí střídat minimálně o šířku sádrokartonové desky; pérový rychlozávěs pro zavěšení křížového roštu (CD profilů) sádrokartonového podhledu do nosného stropu; drát s okem (délka 0,125-1,5 metru) pro zavěšení křížového roštu do nosného stropu (příslušenství pérového rychlozávěsu); natloukací platové hmoždinky průměru 6 mm pro kotvení profilů sádrokartonových konstrukcí a vruty do sádrokartonu, které mají závit až do konce; tmel na spáry (Primastěrka); sádrokartonové desky stavební RB (A), šedý lícový karton, modrý popis na hraně desky tloušťky 12,5 mm, šířky 1250 mm, délky 2000 mm a hmotnosti 21,8 kg/ks.

Nářadí

AKU šroubovák, řezák, tužka, metr, šroubovací nástavec Marathón, šroubovací nástavec speciální, struhák/nebozez, hoblík/struhák na hrany, vykružovací vrták, držák na brusné mřížky, brusná mřížka, nůžky na plech, nerez hladítko 280 mm, stěrka nerez.

Pracovní postup

1. Vybavení pro montáž sádrokartonového stropu z půjčovny nářadí: stojiny pod sádrokartonovou desku podložíme a „vypumpujeme“ ji nahoru.

2. Změříme obvod pokoje pro výpočet množství desek. Na stěně vytyčíme polohu podhledu – samozřejmě musíme zohlednit i tloušťku opláštění.

3. „Brnkací šňůrou“ vyznačíme obrysovou čáru podhledu. UD profily, které drží sádrokarton, měří tři metry. Naměříme si proto potřebné délky.

4. Profily, které půjdou přes roh, nastřihneme a ohneme do pravého úhlu. Před osazením je pak

opatříme samolepicím zapojovacím těsněním.

5. Po obvodě místnosti připevníme UD profily do zdiva plastovými natloukacími hmoždinkami: vzájemná rozteč je 50–80 cm od sebe, první od rohu 20 cm.

6. Závěs k nosnému stropu připevníme dráty s očkem upravenými na potřebnou délkou, ohnutými do pravého úhlu, případně vruty s plochou hlavou typu FN.

7. CD profily nasuneme do UD profilů a připevníme je buď kotvičkou nebo je přišroubujeme k přímým závěsům dvojicí samovrtných šroubů do plechu typu LB 3,5 x 9,5.

8. CD profily můžeme nastavit spojovacími kusy pro CD profily. Sousední napojení CD profilů vystřídáme minimálně o šířku desky (min. 1200 mm). Detail horního rastru.

9. Kotvička má dvě části – jedna se nasune na drát s očkem a druhá se nacvakne do profilu. Při zmáčknutí první se kotvičkou dá ještě hýbat, abychom profil mohli vodorovně srovnat.

10. Druhý rastr se připevňuje napříč k již přišroubovanému prvnímu a přichytává na kotvičku také do obvodových profilů. Jeho položením je křížový rošt hotový.

11. A začneme připevňovat sádrokartonové desky. Postavíme si lešení a použijeme speciální stojiny z prvního obrázku. Desku položíme na stojinu, zvedneme ji ke stropu…

12. …vycentrujeme ji, aby seděla a nebyly mezi deskami velké mezery (pokud jsou, musíme desku seříznout a seříznuté strany zkosit, aby se tam dostala spárovací hmota).

13. Poté desky připevňujeme k CD a UD profilům samořeznými šrouby asi 20 – 30 cm od sebe.

14. Desky orientujeme délkou kolmo k CD profilům. Styk přímých hran umísťujeme na CD profilu.

15. Spáry přelepíme samolepicí síťovou páskou, potom je i hlavy šroubů zatmelíme primastěrkou. Hladítkem uhladíme do ztracena. Suché přebrousíme brusnou mřížkou dohladka.14. Příčné spáry sousedních desek musíme vystřídat minimálně o jeden CD profil, aby nedocházelo k vytváření křížových spár. Nemáme-li lešení, pracujeme ve dvojici na štaflích.

16. Do sádrokartonového podhledu můžeme snadno zabudovat stropní halogenové nebo LED osvětlení.