Osvětlení v podhledu

bodové osvětlení v sádrokartonovém obkladu stropu
Osvětlení v podhledu, foto med

Osvětlení v podhledu má být účinné a úsporné. Pustíme se tedy do rekonstrukce. Nově můžeme vést elektřinu opět ve zdech, lištami, nebo ji povedeme stropem, který o něco snížíme speciálními deskami, a nad nimi natáhneme kabely. Je to trochu složité, ale vyplatí se: k vedení bude snadný přístup a dosáhneme i tepelné úspory. A navíc si můžeme s osvětlením místnosti doslova pohrát.

Rychlý nástup nových zdrojů osvětlení – LED žárovky střídají klasické žárovky, které byly oproti LEDkám neúsporné, neboť produkovaly mnoho odpadního tepla, měly nízkou životnost, při rozbití byly nebezpečné a také jsme se o ně mohli popálit, popravdě, kromě relativně nízké ceny není po čem tesknit.

Světlo a snížený strop

Zakrývání spát, foto archiv

Máme-li vysoký strop, trvá dlouho, než se místnost vytopí, proto strop snížíme. Někdy stačí i jen nevzhledný strop s popraskanou omítkou, abychom ho chtěli zakrýt. Obklad stropu vytvoří prostor pro osvětlení a zakryje poškozená místa. Je to sice poměrně drahé a můžeme takovou rekonstrukci označit za náročnou i po technické stránce, ale ve výsledku je výhodná. Osvědčí se při vytápění bytu, zahladí chyby v omítce, je praktická z hlediska případných oprav vedení a navíc je stropní osvětlení stále žádané. Chceme-li obkládat strop, nad kterým se nachází nevytápěný, nezateplený prostor, například půda, zateplíme ho izolační vrstvou. Tu můžeme připevnit mezi latě, které budeme potřebovat k obkládání.

Materiál na osvětlení v podhledu

K obložení stropu můžeme použít různé materiály – od MDF desek po sádrokarton. Náročnost práce se liší podle zvoleného obkladového materiálu – např. stropní panely, obkladové panely Clickboard s již konečnou povrchovou úpravou apod. mají tu výhodu, že je poměrně jednoduše připevníme k podkladovým latím sponkami a nový strop je rychle hotový. Použijeme-li cementové nebo sádrokartonové desky, spáry musíme zatmelit a strop ještě vytapetovat nebo natřít. To je sice časově náročné, ale cenově výhodné. Sádrokartonové desky proto mají široké uplatnění, hodí se dokonce i tam, kde jsou zapotřebí zaoblené tvary. K obkládání stropu v koupelnách je vhodné použít výhradně vodovzdorné cementové desky. Také lze použít kovový podhledový systém, na který namontujeme latě, k nimž přišroubujeme MDF panely. Postupujeme následujícím způsobem:

Pracovní postup

Snížený podhled, foto archiv
 1. Podle toho, o kolik chceme strop snížit, si na dvou protilehlých stěnách vyznačíme linky, vyjadřující požadovaný odstup laťování. Pak na stropě vyznačíme umístění podpěr v odstupu asi 100 cm. Pomůže nám přitom vyznačovací šňůra. Pak si vyznačíme i příčné linky, opět v odstupu 100 cm, a v místech křížení body pro umístění závěsů.
 2. Do betonového stropu použijeme hmoždinky univerzální 8 mm, nebo kovové pro 6 mm šrouby. Do stropu z dřevěných trámů použijeme vruty do dřeva s plochou hlavou. Ke stropu přišroubujeme závěsy pro kovové profily. Podle předem vyznačených linek umístíme UD profily pro napojení na stěnu. Nezapomeneme přitom na použití těsnicí pásky.
 3. S odstupem 1,5 cm od stěny na obou stranách zasuneme do UD profilů stropní CD profily tak, aby zapadly mezi příslušné závěsy, a pak je upevníme samořeznými šrouby. Při upevňování všech dalších CD profilů průběžně kontrolujeme vodováhou stejnou výšku. V tomto směru nic nepodceníme, neodhadujeme. Pokud to rozměry našeho stropu vyžadují, musíme spojit dva profily. To se nám povede bez velkých problémů příslušnou spojkou.
 1. Ke kovovým profilům přišroubujeme rychloupínacími šrouby příčné laťování z latí o rozměrech např. 24 x 48 mm. První lať umístíme přesně souběžně s UD profilem. Pamatujeme, že latě musí být umístěny v odstupu asi 40 cm, postupně tak vznikne příčné laťování.
 2. Když použijeme místo latí kovové profily, potřebujeme křížové spojky U panelů první řady odřízneme všechna podélná pera a pak panely připevníme k laťování hřebíky, vruty nebo sponkami (nejméně 23 mm). Na druhé straně zasuneme do drážky panelové svorky. Panely přibijeme nebo přisponkujeme k laťování.
 3. Vsadíme šikmo panely druhé řady, naměříme si délku posledního panelu, ten zkrátíme a vsadíme. Panely drží šikmo (vypáčené), takže si při montáži vystačíme sami.
 4. Otvory pro zabudovaná svítidla zhotovíme děrovkou – snazší je to před montáží panelů. Nezapomeneme, že zabudovávat svítidla je třeba průběžně s montáží panelů. Tělo svítidla je většinou možné jednoduše do nového stropu přisvorkovat a pak už jen našroubujeme zvolená.
 1. Kromě stropních svítidel jsme instalovali i 12voltové stropní zářivky. Pro osvětlovací systémy na nízkonapěťové bázi potřebujeme trafa, k nimž se svítidla připojí.
 2. Poslední panely je většinou třeba po délce řezat. Změříme si vzdálenost mezi předposledním panelem a stěnou po odečtení 15 mm dilatační spáry (s tou je třeba počítat kolem dokola!).
 3. Panely přiřízneme na potřebnou velikost nejlépe okružní pilou s vodicí lištou. Pak poslední panely usadíme a připevníme je k laťování na straně blíž ke stěně.
 4. Nakonec namontujeme krycí lištu. V rozích ji předem pečlivě seřízneme na pokos! Lišta překryje drobné nerovnosti, vzniklé případným řezáním panelů po délce děrovkou.

K sobě patří žlutozelený ochranný vodič, modrý nulák a fázový vodič (hnědý nebo černý). Pro jistotu vždy kontrolujeme napětí zkoušečkou!