Využití sádrokartonových desek

Sádrokarton je ideální stavební materiál pro snadnou a rychlou stavbu
Obložení stropu sádrokartonem, foto med

Sádrokartonové desky jsou lehké, snadno se řežou na požadované rozměry, cenově jsou přijatelné, není nutné sekat drážky a průchody pro rozvody elektřiny i vody, které vedeme ve volném prostoru příček. Snadno umístíme zásuvky a vypínače, okružní pilkou vykroužíme do sádrokartonového podhledu otvory pro bodové osvětlení.

Suché omítky

Sádrokarton úspěšně využijeme k jednoduché úpravě mírně nerovných, ale stabilních a povrchově soudržných stěn. Podle návodu si připravíme lepicí tmel, upravíme délku desky (výška místnosti minus 15 mm). Na rub desky naneseme 50 mm od okraje v odstupu 300 až 400 mm tmel, desku přisadíme ke stěně a srovnáme poklepáním gumovou palicí nebo dlaní. U podlahy desku podložíme odřezky nebo klíny tak, aby pro odvětrání tuhnoucího tmelu vznikla mezera 10 mm a u stropu 5 mm. Pokud nejsou sousední stěny k sobě kolmé, svisle a v rovině přisadíme desku tak, že na její boční straně vznikne mezera, kterou později vyplníme tmelem. Spáry mezi deskami přetmelíme. Po zaschnutí spáry přebrousíme do roviny s okolím. Mezery u podlahy a stropu můžeme vyplnit tmelem nebo zakrýt lištami. Více ZDE. Tepelně izolačními deskami stejným způsobem zlepšíme zateplení místnosti.

Předsazený sádrokarton

Zateplení a sádrokartonový obklad, foto archiv

Před nestabilní či ne zcela soudržné stěny použijeme předsazený sádrokarton.  SDK desky 12,5 mm upevníme na konstrukci z kovových profilů CD, připevněných ke stěně hmoždinkami a šrouby pomocí stavěcích třmenů. Osová vzdálenost mezi nimi je 600 mm a třmenů 1000 mm. Nerovnosti podkladu srovnáme distančními podložkami vkládanými mezi zeď a konstrukci. Tepelnou a zvukovou izolaci můžeme vložit mezi profily. Desky upevníme samořeznými šrouby dlouhými 25 mm.

Volně stojící předsazené stěny

Pokud nelze k montáži využít stávající stěnu, nebo chceme pro zlepšení teplených a zvukově izolačních vlastností do meziprostoru vložit větší množství izolačního materiálu, použijeme volně stojící předsazené stěny. Pro nosnou konstrukci se používají svislé profily CW 50 nebo CW 76. Sádrokartonové konstrukce se nejčastější využívají ke stavbě dělících příček. Na podlahu, stěny a strop vyznačíme pomocí šňůry, pravítka, vodováhy a olovnice obrysovou čáru příčky. Montáž originálních kovových profilů (např. Rigips) začneme připevněním UW profilu na podlahu a strop.

Dělící příčky

Sádrokartonová konstrukce, foto archiv

Před osazením nalepíme na styčnou plochu samolepící těsnící pásku, při nerovnostech nad 2 mm těsnící tmel. UW profil upevníme hmoždinkami ve vzdálenosti do 800 mm. Na stěny napojíme příčky CW stojinami, vložených do UW profilů. Stojina musí být kratší o 10-15 mm, než vzdálenost mezi spodním a horním UW profilem. Konstrukci tvoří CW profily – nasunuté do vodících UW profilů v osové vzdálenosti 600 mm tak, aby byly otevřenou stranou v montážním směru. Rozteč profilů fixujeme přišroubovanými sádrokartonovými deskami. Na stojiny připevňujeme desky o plné šířce (1200 mm) v roztečích 250 mm samořeznými šrouby. Mezi podlahou a deskou necháme mezeru 10 mm. Svislé hrany mezi deskami lícují nebo jsou max. 5 mm od osy. Do dutiny vložíme elektrické a sanitární instalace a izolaci. Abychom při šroubování nepoškodili desky, vedeme všechny vodorovně. Otvory pro krabice vyřízneme kruhovým vrtákem. Příčku opláštíme i z druhé strany, popř. zasadíme zasouvací dveře.

Podkroví a půdní vestavby

Sádrokartonové desky, foto med

Sádrokartonové desky s úspěchem využijeme i k výstavbě podkrovního bytu. Mezi krokve vložíme tepelně-izolační vrstvu z minerální izolace o minimální tloušťce 160 mm, asi o 10 až 20 mm větší, než je světlá vzdálenost krokví. Na stropní a šikmou trámovou konstrukci připevníme stavěcími upínacími svorkami profily CD. Parozábranu připevníme terči z oboustranně lepící pásky na profily. Podkonstrukci opláštíme sádrokartonovými deskami – zásadně podélnou hranou kolmo ke směru montážních profilů či latí. U kovové podkonstrukce musí být hloubka zašroubování skrz kovový profil nejméně 10 mm. Desky se běžně montují na těsný doraz, případné mezery a hlavičky šroubů vyplníme sádrovým spárovacím tmelem a po jeho vyschnutí nerovnosti zbrousíme do roviny s okolím. Jak obložit strop ZDE.

Konečná úprava

Jaká bude konečná povrchová úprava sádrokartonové konstrukce záleží jen na našem přání: po předchozím nanesením penetračního nátěru ji můžeme malovat, tapetovat či obkládat běžným způsobem, jen bychom se měli vyhnout silikátům, vodnímu sklu a vápnu.