Výměna topných těles

Než nás zima přinutí topit každý den, bude dobré prověřit, jak jednotlivé radiátory našeho ústředního topení fungují a zda topná tělesa nepotřebují opravit nebo vyměnit. Nové typy mají zpravidla moderní design a jsou lehčí a výkonnější.

Kromě nového topného tělesa budeme potřebovat termostatický ventil, odvzdušňovač, hasák, kbelík, vodováhu, tužku, vrtačku, vrták do kamene, hmoždinky, klíč, šroubovák, případně malířskou barvu a váleček nebo štětku.

Pracovní postup

1. Předtím než vyměníme staré topné těleso za nové, musíme z topení vypustit vodu. Ventil je přímo na vratném potrubí topného tělesa nebo bývá umístěn v každém podlaží, každopádně však musí být u topného kotle.

2. Nejdříve hasákem uvolníme horní spoj přívodního potrubí vody do topného tělesa. V průběhu let se spoj zanáší vápennými usazeninami, a jeho uvolnění může být obtížné. Při práci s chromovanými matkami obalíme čelisti hasáku hadrem.

3. Stejným způsobem uvolníme i dolní spoj. V topném tělese zůstávají vždy asi dva litry vody, kterou bude třeba vylít do připraveného vědra. Tuto práci sami nezvládneme, a proto si pozveme jednoho až dva pomocníky.

4. Využijeme příležitost a stěnu za topným tělesem, která je zaprášená a zažloutlá, znovu natřeme. Pracujeme s běžnou malířskou barvou a nářadím. Jakmile bude radiátor zavěšen zpět, šla by stěna natřít jen obtížně.

5. Vyznačíme si montážní body pro zavěšení nového radiátoru. Postačí vyznačení vodorovného upevnění, protože radiátory jsou konstruovány tak, aby měly potřebný spád pro vratný tok horké vody. Úchyty připevníme hmoždinkami a šrouby.

6. Nový radiátor bývá zpravidla menší a lehčí než původní – přitom však umí lépe využít teplotu topné vody. Pamatujme, že i lehčí radiátory se osazují a vyrovnávají lépe, pokud práci provádějí dvě osoby.

7. Horní úchyty topného tělesa je možné upravit seřizovacími šrouby tak, abychom radiátor mohli pomocí vodováhy přesně vyrovnat a následně upevnit. V dalším kroku spojíme nový ventil s topením a přívodem vody.

8. Pokud má nový i starý radiátor stejný osový rozměr (vzdálenost mezi středy trubek na přítoku a vratném toku), potrubí měnit nemusíme, stačí jen radiátor připojit. Starý regulátor bychom měli nahradit novým termostatickým ventilem.

9. Po ukončení práce vpustíme do topného systému vodu (ventil pro vyrovnání tlaku zpočátku otevřeme jen na minimum). Potom na stejné větvi postupně odvzdušňujeme všechny radiátory až k tomu, který jsme vyměnili.