Stavba schodiště z betonu

stavba schodiště z betonu, tedy z betonových kvádrů.
Schodiště z betonu, foto med

Stávající schodiště dosloužilo, rozhodli jsme se je nahradit novým.. Čeká nás stavba schodiště z betonu, tedy z betonových kvádrů. Stavební materiály pro schodiště u domu mohou být velmi rozmanité. Nejčastěji se používají cihly, betonové bloky a kámen.

Na stupně můžeme posléze pokládat dlaždice, přírodní nebo umělý kámen, cihly, dlažební bloky apod., ale ať už zvolíme jakýkoliv materiál, schody by měly být v první řadě bezpečné, praktické a vzhledné. Betonové schody můžeme i natřít. Přestože se při vzhledu schodiště většinou řídíme osobním vkusem, měli bychom pamatovat na několik obecných pravidel.

 • Materiál na schodišti má být v souladu se stylem zahrady a přiměřený k materiálům na přiléhajících chodnících, terasách a zdech.
 • Stavbou musíme pečlivě naplánovat – šířku stupně je vhodné přizpůsobit tak, aby bylo možné pokládat celé dlaždice bez obtížného řezání.
 • Schody nemusí mít vždy pravoúhlý tvar, můžeme je tvarovat i do půlkruhu nebo do šestiúhelníku. Také zajímavě vypadá, jeli schodiště lomené nebo zahnuté.
 • Stupně nesmí být kluzké, případně z nich musíme pravidelně odstraňovat mechy a sliz.

Části schodiště

schody z kvádrů
Schodiště z kvádrů, foto med

Základ – u volně postaveného schodiště má být pod postranními zdmi betonový základový pás, jestliže je méně než 5 schodů nebo základ z betonových dlaždic, jestliže je 5 a více schodů.
Podesta – zvětšení plochy stupně, umožňuje krátkou zastávku mezi rameny schodiště.
Rameno – společné označení schodů v nepřetržitém sledu.
Stupeň – část schodu, na kterou se stoupá. Hloubka má být 30–45 cm. Centimetrový sklon odzadu dopředu je nutný pro odvádění dešťové vody. Šířka schodů by měla být nejméně 75 cm nebo nejméně 135 cm u chodníčku pro dva.
Podstupnice – část schodu, která odděluje jeden stupeň od druhého. Vzdálenost mezi stupni má být 10–18 cm.
Přečnívající okraj – stupeň z dlaždic má přesahovat podstupnici o 2,5 cm, aby schody lépe vypadaly a zmenšilo se riziko klopýtnutí.
Dlaždice u paty schodiště – jsou nutné, když schody vedou přímo do trávníku.

Stavba z betonových kvádrů a dlaždic

Pro 1 m3 betonu (základy, litý beton) dodržujeme tento návod: 850 l štěrkopísku o velikosti 6,3/25 mm + 350 l písku o velikosti 0,8/2 mm + 350 kg cementu.

Pracovní postup

Betonování schodů, foto archiv
 1. Na zeď jsme načrtli návrh a ověřili si správný počet schodů vedoucích k odpočívadlu uprostřed schodiště. Kvádry mají délku 120, šířku 40 a výšku 15 cm.
 2. Počítali jsme s překrytím jednotlivých schodů v šířce 5 cm. Základ schodiště je vytvořen vrstvou (7–12 cm) suchého betonu. Počítáme s 250 kg cementu na 1 m3.
 3. Spodní část schodiště tvoří tři dlaždice. Tím získáme mírné zvýšení. Dlaždice pokládáme těsně vedle sebe na srovnanou betonovou vrstvu o výšce přibližně 7 cm.
 4. Zkontrolujeme, zda je povrch v jedné rovině. Dlaždice srovnáme gumovou palicí. Nutným před¬pokladem pro stavbu celého schodiště je dokonale rovný podklad.
 5. Po správném položení dlaždic vysypeme prostor za nimi potřebným množstvím betonu. Lehce udusáme povrch a vyrovnáme ho vodorovným posunutím rovné laťky.
 6. Ověříme vodováhou, zda je povrch betonu vodorovný a zda je v jedné rovině s dlaždicemi. Na zadní stranu dlaždic si označíme překrytí v šířce 5 cm.
 7. Pro přemisťování kvádrů jsme si vypůjčili svírací kleště se dvěma držadly. Kvádr položíme na 5cm rezervu za dlaždicemi. Nešlapeme na čerstvý beton! Schod srovnáme gumovou palicí.
 8. Pokračujeme v pokládce dalších schodů až k odpočívadlu. Vyplníme část za každým schodem potřebným množstvím betonu a udusáme a srovnáme povrch.
 9. K vyrovnání schodů druhé části schodiště s úrovní odpočívadla použijeme natažený provázek. Beton vyrovnáváme lištou a laťkami, jimiž povrch betonu uhlazujeme.
 10. Umístíme dlaždice tak, aby byly v rovině s posledním schodem první části schodiště. Vodorovnost položených dlaždic ověřujeme vodováhou.
 11. Pro stavbu druhé části musí být odpočívadlo vyrovnáno v jedné rovině. Pokud není, pomůžeme dlaždicím gumovým kladivem. Označíme šířku 5 cm pro překrytí prvního kvádru.
 12. Ověříme vodováhou správnou rovinu prvního schodu. Chceme-li si ušetřit čištění dlaždic a schodů, potáhneme jejich povrch během práce ochrannou fólií.