Sítě v základech a jejich izolace

Základová deska pro stavbu domu
Základová deska, foto archiv

Dům stojí na základové desce. Ještě než ji uzavřeme vylitím vrstvy betonu, musíme mít připravené rozvody. Říká se tomu sítě v základech a ležatá kanalizace, tedy voda, odpady a elektřina. Nepatří sem jen plynové trubky. Kdybychom totiž i ty vedli základovou deskou, mohlo by při jejich poškození dojít k úniku plynu a k explozi.

Uložení sítě v základech věnujeme mimořádnou pozornost, protože možné poruchy trubek by vedly k podmáčení základů. Přitom nezapomeneme také na položení zemnícího pásku k budoucímu hromosvodu. A všechny prostupy, zejména pro kanalizaci, řádně vybetonujeme.

Uložení sítě v základech

Staveniště, foto med

Rozvody vody, plynu, kanalizace a průchodky pro elektřinu v tak zvaných husích krcích jakož i přípravné práce pro instalaci tepelného čerpadla a klimatizaci vedeme přesně podle projektu a jejich polohu průběžně kontrolujeme, protože případné chyby nám mohou způsobit nemilá překvapení a pozdější změny by byly navíc komplikované a co s tím jde ruku v ruce i drahé.

Jak na trubky

Plochu mezi základovými pasy vysypeme štěrkopískem nebo kačírkem. Vrstva by měla být tak silná, aby po důkladném zhutnění měla asi dvacet centimetrů. Na ni položíme ležatou kanalizaci a vodovodní přípojky. Spád potrubí zkontrolujeme nivelačním přístrojem. Těsnost a neprostupnost ověříme naplněním trubek vodou nejméně na tři hodiny. Pokud jsou výsledky uspokojivé, obsypeme kanalizaci pískem a celý povrch zpevníme zhutněnou štěrkovou drtí.

Další prostupy

Kabely, foto med

V první řadě se jedná o prostupy pro vedení elektrických kabelů. Budeme je sice ukládat později, ale plastové husí krky pro ně musíme připravit v předstihu. Uložíme je do základové desky a necháme vyčnívat nad její horní hranu. Stejně připravíme uložení a prostupy pro vodovodní hadici. Plastové trubky a kolena pro kuchyňský odpad a pro koupelnu a záchod po kontrole spádu také zasypeme pískem a proti nechtěnému pohybu zajistíme betonem.

Izolace základů

Je důležité, aby i základy byly zateplené a samozřejmě dobře izolované proti vlhkosti. Na základy a podlahy nepodsklepených objektů přijde minimálně deset centimetrů izolace – nejčastěji z polystyrénových desek spojených na pero a drážku a oddělených od zásypu netkanou geotextilií. Izolaci proti vlhkosti můžeme pokládat mezi základy a nadzákladové konstrukce, nebo ji vést po základech z vnějšku, což je sice na plochu rozsáhlejší, ale jednoznačně účinnější. Hlavní je mít rovný a hladký povrch základové desky proto, aby k ní vodorovná hydroizolace dobře přilnula. Nejčastěji se používají živičné vyztužené pásy nebo fólie, případně nověji hydroizolační stěrky na bitumenové nebo silikátové bázi.

Asfaltová klasika nově a jednovrstvá hydroizolace

Penetrace na betonovém podkladu, foto archiv

Nejčastěji se dřív betonový podklad natřel penetrací a na tu se natavovaly asfaltové pásy. Dnes se používá modifikovaný asfalt, který obsahuje kaučuk a izolace je pružnější. Alternativou jsou skelná tkanina nebo rouno z polyesteru jež je nosnou vrstvou kvalitnějších hydroizolačních pásů.

Nopová folie, foto archiv
  1. Na jednovrstvou hydroizolaci celoplošně použijeme geotextilii. Ta je prodyšná, ohnivzdorná, odolná proti plísním a chemickým vlivům. „Střihneme“ ji podle základů s asi třiceticentimetrovým přesahem a prořízneme do ní otvory na prostupy trubek a sítí.
  2. Na ni horkým vzduchem navaříme fólii z měkčené PVC s patnácticentimetrovým přesahem. Ty pomalu vytlačují izolace z asfaltových pasů – také proto, že je s nimi možné pracovat i za zvýšené vlhkosti jak podkladu, tak ovzduší a při teplotách do minus patnácti stupňů. Vyřežeme otvory, které zavaříme detailovou fólií.
  3. Následuje druhá vrstva geotextilie také s patnácticentimetrovým přesahem a průřezy pro prostupy a na ní nopová fólie. Její profil tvoří polokuželové výstupky nebo pevnější žebrované nopy hvězdicového tvaru, díky nimž fólie vydrží tlaky stavební konstrukce i změny v geologickém podloží a chrání spodní konstrukci stavby a svislou i vodorovnou izolaci proti vlhku.
  4. Nopovou fólii, která může nahradit izolační přizdívku a také brání průniku radonu do stavby, ve spoji přikotvíme k podkladu na ukončovací tmelící lištu šrouby s hmoždinkami, a to asi třicet centimetrů nad spodní izolací. Svaříme ji se spodní fólií a ukončovací lištu zatmelíme.