Jak armovat beton

Jak armovat beton, foto archiv

Dobrý beton drží v tlaku, ale při namáhání v tahu se může rychle roztrhnout. Proto ty stavební dílce, které jsou nějakým způsobem ve stavbě namáhány, tedy sloupy, nosníky a překlady, musí být vyztuženy ocelovými armaturami. Jak tlustými a kde, stanoví na základě výpočtů statik (laik to prostě nezvládne). Tyto údaje musíme v projektu přiložit k žádosti o stavební povolení.

Betonářská ocel se dodává v tloušťkách od šesti do dvaceti osmi milimetrů. Pruty té správné nejsou hladké, ale mají žebrovaný povrch proto, aby se s betonovou směsí spojily opravdu kvalitně.

Ocelové koše

K zabudování do překladů nebo betonových nosníků se ocelové tyče spojují do tak zvaných košů. Jak se to dělá? Šesti nebo osmimilimetrové tyče ohneme do pravoúhlých rámů. Těm se říká třmínky. Do nich potom zasuneme dlouhé tyče, které s rámy spojíme drátem. Máme-li nářadí a jistou zkušenost s takovou prací, asi ji zvládneme, ale velikost a rozestupy pravoúhlých trámů i počet a rozměry podélných tyčí musí přesně zadat statik. Rozumné ovšem je spolehnout na profíky, protože armovny, které se na betonářskou ocel specializují, zhotoví na přání jak třmínky, tak kompletní koše.

Sítě na podlahy a stropy

Armování, foto archiv

Betonářskou ocel vkládáme do budoucích podlahových desek, stropů, ale i do armovaných teras v podobě tak zvaných betonářských sítí. To jsou do kříže vzájemně svařené ocelové tyče s tloušťkou od čtyř do dvanácti milimetrů. Rozestupy těchto prutů v síti jsou sto, sto padesát nebo dvě stě padesát milimetrů. Sítě jsou buď s jednoduchými nebo dvojitými tyčemi, tedy párem těsně vedle sebe se nacházejících prutů stejného průměru.

Když musíme ocel zkrátit

Na „stříhání“, tedy oddělování betonářských sítí nebo na zkracování betonářských tyčí používají profesionální betonáři na stavbě velké kleště s dlouhými rameny. Příznivý převod násobí sílu paží natolik, aby se bez problémů daly stříhat i tlusté pruty. My místo nich můžeme použít ruční úhlovou brusku, kterou opatříme separačním kotoučem.

Rez nevadí

Samotná betonářská ocel není vůči korozi chráněná. Tyče a sítě jsou v prodejnách stavebnin skladované většinou pod širým nebem a jsou proto rezavé. Co s tím? Nic, nelekejte se, není to na závadu. Když ocel obalíte kvalitním betonem třídy nejméně B 15/B 25, dál jistě rezivět nebude.

Kam s tím železem

Důležité je, aby tyče nebo sítě spočívaly v betonářském bednění na správném místě. U okenního překladu je to například v spodní části, kde dochází k namáhání tahu. Ale například u balkonové desky dochází často k pnutí v horní části, a právě tam se musí vložit železo. K tomu, aby se výztuže před tím, než do bednění nalijeme beton, fixovaly ve správné poloze, slouží různé rozporky a distanční prvky. Armování u nosných částí musí ještě před zabetonováním zkontrolovat stavbyvedoucí. Důvod je jasný – pokud například položíme výztuhy balkonové desky do čerstvého betonu bez rozporek, mohly by nekontrolovatelně klesnout a nebezpečně snížit nosnost tohoto dílce.