Obkládání podkroví

Podkrovní koupelna obložená sádrokartonem do vlhka
Obkládání podkroví sádrokartonem, foto archiv

Po položení izolace a parotěsné zábrany následuje obložení střešního zešikmení. Jako obklady na podkrovní prostory se dnes nejvíce používají obkládací panely – sádrokartonové a sádrovláknité, s nimiž je manipulace jednoduchá a rychlá. Namísto nich však můžeme použít stavební desky, které mají tu výhodu, že po jejich pokládce jsou prostory ihned obyvatelné.

Instalace osvětlení, foto archiv

Před samotným obkládáním dokončíme instalační práce, položíme elektrický kabel, trubky od topení a vody. Do sádrokartonu otvory pro zásuvky vytvoříme bez problémů pilou děrovkou. K samotnému přichycení nastavíme na vrtačku omezovač hloubky zašroubování, abychom neprorazili desku: odstupy šroubů by měly být nejvýš 17 cm, a je dobré si předem místa označit. Na vyrovnání spár použijeme speciální tmelící hmoty – směs rozmícháme s vodou a nanášíme špachtlí příčně na spáru i na místa se šrouby. Po dokonalém zaschnutí spáry přebrousíme.

Sádrovláknité panely

Podkroví ze sádrovláknitých desek Fermacell, foto archiv

Sádrovláknité panely mají z obou stran lepenku. Přichytíme je dřevotřískovými fosfátovanými vruty s ochranou proti korozi na konstrukci z kovových nebo dřevěných profilů. Ta přizpůsobením k dané obkládané ploše zaručí její vyrovnání. Například sádrovláknité desky Fermacell jsou pro výstavbu podkroví vhodné především pro tyto přednosti. Stavební proces je zcela suchý, pevnost desek umožňující provádět lehké nosné konstrukce pro ztužení střechy a půdních trámů, desky mají výborné akustické vlastnosti a vysoká požární odolnost. Rychle se montují a umožňují vedení všech instalací v příčkách.

Obkladové desky a zabudování světla

Otvor pro bodové osvětlení, foto archiv

Obkladové panely jsou sice značně dražší než sádrokartonové panely, ale nevyžadují žádné následné úpravy, jako je vyplňování spár, základní nátěr, tapetování, natírání. Tím významnou měrou šetří čas. Délka desek je 2,58 nebo 1,285 m. Spojují se beze spár a k dostání jsou s různými povrchovými strukturami a v mnoha barevných odstínech. Speciální připínací spony určené pro kraje se skládají ze dvou částí, které se do sebe navzájem zastrkávají. Pro zachování nezbytných dilatačních spár, nalepíme mezi zeď a desku vymezovací klínek.

Podkrovní ložnice, foto med
 1. Na spodní desku upevníme, abychom ji připevnili ke straně a zároveň směrem dolů, u stěny dvě krajní spony. Na půdní nadezdívce později vybudujeme police, proto obkladové panely nepokládáme až dolů. Spony upevníme na horní okraj budoucí police a nahoře je přišroubujeme v místě lomu zešikmení a stropu.
 2. K námi vybraným obkladovým panelům patří též krajní a středové spony, stejně jako vymezovací podložky pro dilatační spáry.
 3. Nejprve k vnější lati přišroubujeme krajní spony. Nutně zachováme nezbytnou vzdálenost od stěny. Abychom dodrželi stejné vzdálenosti mezi sponami, použijeme kus latě jako měřítko.
 4. Následuje montáž další řady panelů. U stropu i dole obkladové panely přichycujeme krajními sponami. Obkladové panely nesmějí vytvářet křížové spáry. Hned v druhé řadě proto použijeme zbytky prvních desek. Desky spojíme jednoduchým zacvaknutím. U oken desku provizorně zacvakneme, označíme si výřez a opět ji vyjmeme.
 1. Změříme výšku a přímočarou pilkou nebo ruční okružní pilou nařežeme panely na potřebnou délku. Poté usadíme první desku – nejprve dole a pak ji zasadíme do krajních spon nahoře. Nasuneme střední sponu pod lať, která vede pod parozábranu, a přišroubujeme ji k lati.
 2. Výřez provedeme přímočarou pilkou. K této práci je vhodný veliký pracovní stůl, nebo deska na dvou kozách. Po vyříznutí lze desku správně zacvaknout. S ostatními deskami kolem oken postupujeme obdobně. Pro vestavná světla s halogenovými žárovkami potřebujeme odpovídající kabely s transformátory.
 3. Parozábranu chráníme před teplem aluminiovou fólii. Mezi parozábranou a světlem musí být mezera 2 cm. Spony pro přichycení obložení stropu připevníme tak, aby krycí lišty pasovaly mezi strop a zešikmení střechy. Kromě spon mezi střešním zešikmením a stropem připevníme krajní spony i na štítovou stěnu.
Vedení kabelů osvětlení, foto archiv
 1. První desku zasuneme, přišroubujeme střední spony a zacvakneme další panel. Pak vyznačíme otvor pro světlo. Takhle to jde také – lepší ale je desku znovu vyjmout a pak teprve děrovkou vyříznout požadovaný otvor!
 2. Připojovací kabely jednotlivých světel, stejně jako kabel, který vede napětí, prostrčíme otvorem v panelu. K vedení připojíme trafo, na jehož konci se nachází připojovací svorkovnice pro osvětlovací kabely
 3. Jakmile jsou světla připojená k transformátoru, zasuneme transformátor za desku a zasadíme světla do otvoru. Následuje připevnění krycích lišt mezi strop a střešní zešikmení stejně jako mezi štítovou stěnu a strop. Při uspořádání světel dbáme na to, aby kromě estetického bylo rozmístění světel i smysluplné.
Dům s podkrovními pokoji, foto med
 1. Vnitřní rám se skládá z mnoha jednotlivých částí, které musíme nařezat na potřebné délky ve vazbě na stavební situaci. Změříme vzdálenost od rámu okna ke střešnímu zkosení. Ověříme, zda je vzdálenost stejná po celé délce rámu a naměřené hodnoty přeneseme na boční díl vnitřního rámu. Okružní pilou ho nařežeme na požadovaný rozměr.
 2. Pomocí mírky, která je součástí dodávky, stanovíme jednoduchým způsobem sklon okna. Přeneseme ho na příslušný díl a uřízneme přímočarou pilkou. Změříme díl, který umístíme na protější straně. Po jeho nařezání připevníme pomocí dřevěných kolíčků k bočnímu dílu dvě příčné latě a oba díly spojíme.
 3. Přišroubujeme horní a spodní díl. Ty v případě potřeby zkrátíme. Přiřízneme je ještě před spojením dílů. Dříve než zasadíme vnitřní rám, musíme po jeho obou stranách nanést těsnící hmotu. Hmotu necháme zavadnout a vnitřní rám zasadíme. Poté ho pevně přišroubujeme k rámu okna.
 4. Následuje montáž čtyř dílů krycího lemování pro vnitřní rám. Do připravených spár upevníme plechové držáky. Přišroubujeme horní a dolní díl lemování k vnitřnímu rámu. Boční díly lemování jsou spojeny s hranou rámu lamelami. Při této činnosti musíme překonat určitý odpor. Práce to není právě jednoduchá, ale lemování pak pevně sedí.