Potřebné opravy staršího domu či rekreační chalupy

Stali jsme se vlastníkem staršího domku nebo chalupy a je nám jasné, že bude potřebovat řádnou rekonstrukci. Než se do ní pustíme, měli bychom si objekt řádně prohlédnout a sepsat seznam nutných oprav. Zjistíme tak, zda do něj nezatéká, nejsou-li trámy, podlahy a další dřevěné části domu napadeny dřevokaznými škůdci, prozkoumáme všechny instalace, prohlédneme půdu i sklep, střechu i komíny, okna a dveře… Poté zvolíme posloupnost oprav.

S opravami a renovacemi postupujeme logicky – je jasné, že nemá smysl začít tapetovat, když jsou stěny vlhké a navíc s plísní, že nemůžeme pokládat koberec na prkna, v nichž řádí červotoč či dřevomorka, ani natírat fasádu s opadávající omítkou.

Začátek prohlídky

Prohlídku začneme od střechy – zvenčí ji prohlédneme z pozemku například dalekohledem, zevnitř pak z půdy. Než se pokusíme závady odstranit, musíme bezpečně odhalit jejich příčiny. To platí především u problémů s vlhkostí, jejíž příčiny mohou být různé – vzlínáním zemní vlhkosti počínaje a konče kondenzací par v půdním prostoru.

Střecha, půda a dřevěné části domu

Z půdy si prohlédneme spodní stranu střechy. Hledáme případné skvrny na trámech a krovech, které nás mohou upozornit na pronikající vodu. Ve výši okapů by měly být na půdě ventilační spáry. V hřebeni střechy bývají rovněž větrací komínky a větrací okénka se často nalézají ve štítových zdech nebo na svahu střechy. Pokud podél okapů žádné větrací otvory nejsou, anebo jsou-li ucpané, hrozí suchá hniloba, které se právě daří v špatně odvětrávaném prostoru pod střechou. Prozkoumáme i střešní trámy. Mezi nejzávažnější dřevokazy patří houby a hmyz, k méně nebezpečným řadíme dřevozbarvující houby a plísně. Obecně tito škůdci zhoršují mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva, mění jeho estetický vzhled a znečišťují životní prostředí svými metabolity. Prověřujeme i místa mimo půdu – ve sklepě, pod podlahou, v okolí oken.

Komíny

Komíny jsou nejvíce vystavené nepříznivým povětrnostním vlivům. Musíme proto velmi důkladně prohlédnout, jestli nejsou poškozené – zda nemají popraskané trubkové nástavce, nedrolí-li se maltové lože, v němž je komín zasazen, či zda je opatřen předpisovým betonovým věncem, popřípadě ochrannou stříškou, která má zabraňovat vnikání deště a sněhu do jeho dutiny, anebo zda je dokonale svislý v případě, že je přistaven k vnější zdi. V půdním prostoru by měl být přístupný vymetací otvor s dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky, kterým, v době, kdy se netopí, zjistíme, není-li komín ucpán. Na kontrolu komínu je nejsprávnější objednávat kominíky, kteří komíny zkontrolují a vyčistí.

Okapové žlaby

Prohlédneme, zda okapy a okapové roury nejsou zanesené listím nebo ucpané třeba spadlými hnízdy nebo chcíplými holuby. Skvrny na vnějších stěnách domu nás upozorní na to, že v minulosti došlo k přetékání vody z okapů. Taková místa a netěsnosti rour zjistíme nejlépe za deště.

Sesedání stavby

Jedním z nejzávažnějších problémů je sesedání stavby, k němuž dochází většinou na jílovité půdě, která se za vlhka rozpíná a při vysychání smršťuje. Prohlédneme rohy domu a dveřní a okenní otvory a zejména to, zda jsou jejich postranní hrany zcela svislé a otvory pravoúhlé. Sesedání se projeví také klikatými puklinami ve zdech kolem rohů dveřních a okenních rámů nebo mezi domem a přístavbou.

Izolace

Zkontrolujeme izolační vrstvu proti vzlínání vlhkosti, kterou většinou najdeme mezi druhou a třetí řadou cihel nad úrovní terénu. Tvoří ji pravděpodobně vodorovný pás dehtové lepenky, břidlicových destiček nebo černého polyetylénu, či ve starších domech řadu maltových nebo pryžových zátek, které prozrazují chemickou látku, jež tam byla injekčně vpravena jako izolace proti vlhkosti.

Podlahy

Cihly se vzduchovými průduchy nebo větrací mřížky v domech s podlahami položenými nad vzduchovým polštářem bývají zabudovány do vnějších zdí těsně nad zemí. Tyto otvoru umožňují, aby v prostoru pod podlahou koloval vzduch, který napomáhá jeho vysychání a zamezuje hnilobě. Přesvědčíme se, zda tyto průduchy nejsou zanesené nebo ucpané. Dřevěné podlahy v přízemí zkontrolujeme tak, že poskakujeme po celé jejich ploše. Pokud se znatelně prohýbají, je to známkou, že podlahové nosníky mohou být prohnilé, protože jejich konce jsou zřejmě zabudovány do zdí, které trpí vzlínáním vlhkosti. Soklové podlažní lišty zkontrolujeme vpichy šroubováků, abychom se přesvědčili, že nejsou napadeny hnilobou.

Stavební práce

Pokud se rozhodneme pro výměnu oken za větší, nebo pro stavbu či bourání příček, musíme se přesvědčit, zda zvětšením otvoru pro okna a dveře nenarušíme statiku zdi – zda domnělá příčka není nosnou stěnou. Než se pustíme do jejího bourání, ověříme si, zda podlahové nosníky neprobíhají rovnoběžně se stěnou, kterou chceme zbourat, protože jsou jistě zapuštěny do nosné zdi. Také je dobré mít na mysli, že pokud spojíme dvě místnosti v jednu a ještě zvětšíme okna, zvýší se zde náklady na vytápění. Může se i stát, že místnost nebude útulná a také tím, že zmizí stěny, u nichž dřív stával nábytek, ztratí se i část úložných prostor. Přestavovat dům či byt lze, a dokonce velmi úspěšně – musíme si ale práce nejen správně rozvrhnout a naplánovat, ale především pokud si výsledek dokážeme představit i se všemi důsledky, jež z přestavby vyplynou.