Arkýře a rizality

Arkýř využitý jako jídelní kout
Arkýř, foto med

Architektonické prvky zdobící historické budovy opět přicházejí na scénu. Jsou především arkýře a rizality, které se objevují nejen na domech, jejich architektura má přezíravý název podnikatelské baroko, ale i na citlivě řešených moderních stavbách. Arkýř patří k mimořádně dekorativním útvarům, které pohledově zdobí celý dům a zároveň vytváří i půvabné zvětšení vnitřního prostoru.

Historicky byly arkýře – zejména ve středověku – důležitou obrannou součástí budov, zabezpečovaly lepší výhled na obrannou zeď a umožňovaly chráněnou střelbu proti útočníkům. Také se v nich budovaly záchody. Slovo pochází z latinského arcere – opevňovat, ohrazovat.

Arkýř

Rodinný dům s arkýřem, foto med

Arkýř je výstupek, která vyčnívá z průčelí budovy nebo z jejího nároží a je posazený na nosnících, jenž vystupující ze zdiva nebo na trámech stropu nad přízemím. Arkýře rozšiřují vnitřní prostor budovy a umožňují výhled podél fasády do stran. Je spojený s přilehlou místností v jeden prostor. Není tedy doplňkem místnosti, ale její součástí. Na průčelí je jako samostatný prostorový prvek nebo v případě několika arkýřů jako celek, každý s vlastní nosnou konstrukcí.  Tou je konstrukce stropu – dřevěná, železobetonová nebo ocelová. Zvlášť výhodný je pro návrh arkýře skeletový systém s příčnými rámy, jejichž konzoly vynášejí nejen podlahu a strop, ale i jeho stěny. V současnosti bývají arkýře zařizovány tak, aby dominovaly celé obytné místnosti. Umisťuje se zde odpočinkový kout nebo jídelní kout, zejména má-li arkýř zajímavý výhled. Pokud výklenek vystupuje z průčelí od základů, nejedná se o arkýř, nýbrž o rizalit. A jde-li o nadstřešní konstrukci, jedná se o vikýř.

Rizalit

Architektonicky zajímavý rizalit na vile, foto med

Rizalit (italsky risalto – výstupek) – středová nebo boční část stavby vystupující po celé výšce z líce průčelí až o hloubku jedné okenní osy. Jeho hloubka není nijak velká, někdy pouze naznačená výstupky v omítce a v tomto případě se nazývá pseudorizalit. Naopak pokud má vystupující část budovy dvě a více okenních os, jedná se již o samostatné křídlo. Zpravidla rizalit zdůrazňuje střed nebo kraje budovy, bývá často bohatě členěn, často zde bývá hlavní portál, balkon nebo terasa. Bývají opatřeny samostatně tvarovanou střechou. Rizalit má většinou obdélníkový tvar, ale bývá i víceúhelníkový nebo oblý.

Význam arkýře

Novostavba s arkýři, foto med

Arkýře slouží především ke zvětšení podlahové plochy místnosti na úkor vnějšího prostoru. Ale má i velký význam v případě situování průčelí budovy na sever, na nejméně přívětivou stranu. Zachytí totiž slunce svými bočními okny a místnost se díky tomu výrazně prosvětluje.

Stavba arkýře

Nejjednodušší je postavit arkýř při stavbě nového domu, kdy nenastane problém s prodlužováním krovu, vyrovnáním podlahy a začleněním výstupku do prostoru. Avšak i dodatečně budované arkýře můžeme nenásilně zapojit do interiéru např. vybudováním dřevěného pódia v nově vzniklém prostoru. Arkýře přistavené na moderní městské domy, cihlové či dokonce panelové, nebo na přízemní dřevostavby však mohou působit nepatřičně až směšně. Taky by opravdu měl rozhodovat člověk s citem pro architekturu. Opravdu divně a příliš unifikovaně vypadají arkýře například na řadových domcích.