Vikýře

pultový tvar vikýře na domě
Vikýře, foto med

Vikýře zlepšují obytnou funkci a zároveň dům zajímavě ozdobí. Jeho obliba stále převyšuje střešní okna, i když vybudování je náročnější a dražší. K nepraktičtějším typům vikýře patří dnes pultový nebo sedlový. Hodí se pro různé sklony střech a při dodržení základních pravidel mohou stavbu vhodně dotvářet.

Vikýř je, na rozdíl od arkýře nebo rizalitu, nadstřešní konstrukce, který prosvětluje a provětrává prostor pod střechou. Zabudovaná okna vyčnívají ze střešní plochy a obytný prostor pod střechou se tak zvětšuje. Vikýře by neměly mít složitý tvar, ten má naopak zcela organicky vycházet z konstrukce krovu a být tvarově jednoduchý. Musí být ve vyváženém proporčním vztahu k objektu. Pro estetické působení vikýře je zásadní jeho umístění dále od štítové zdi.

Umístění vikýře

Vikýře, foto med

Harmonie dosáhneme, když vezmeme v úvahu polohu oken a dveří ve spodním podlaží. Vikýř umístíme na osu oken nebo dveří v dolním podlaží. Můžeme také uvažovat o umístění vikýře na osu vstupu do domu. Plánujeme-li jeden vikýř, měli bychom ho umístit nad okno, nad nímž bude, anebo v polovině zbývající plochy. Budujeme-li vikýře dva, měly být stejné. Tvar vikýře a jeho umístění ovlivňuje světlou výšku místnosti, výšku parapetu, velikost okna a i účel místnosti, která zde vznikne. S vikýřem jsou také spojené všechny výhody i nevýhody svislých oken. Zbudováním velkých vikýřů můžeme dosáhnout i zvětšení prostorů v podkroví nebo také zakomponování balkonu do půdorysu. Několik vikýřů ve střešní rovině pokud možno sdružíme v jediné těleso. Je to obvykle méně roztříštěné a konstrukčně správnější, protože se zmenší počet prostupů se složitou úpravou po jejich obvodech včetně oplechování, a tím se omezí možnost zatékání.

Osvětlení místnosti

Plocha prosklení by v místnosti měla tvořit desetinu až osminu podlahové plochy. Množství světla, které dopadá do podkrovní místnosti vikýřem, přirozeně ovlivňuje velikost okna v něm umístěným. Vikýř optimálně osvětluje podkrovní místnost, pokud je okno ve svislé stěně ve výšce 90 až 120 cm a světlá výška prostoru vikýře je alespoň 200 cm. Než se rozhodneme vikýř vystavět, zohledníme fakt, že množství světla dopadající vikýřem průměrné velikosti je mnohem menší, než množství světla dopadající střešním oknem srovnatelné velikosti. Šikmá poloha střešního okna umožňuje prosvětlit prostor do mnohem větší hloubky než okno ve svislé stěně. Plochu prosvětlení vikýře zvětšíme, prosolíme-li i obě boční stěny.

Zastřešení vikýře

Vikýř zastřešený pálenými taškami, foto med

Rozhodujícím se stal způsob zastřešení vikýře. Podle tvaru střechy je dělíme na několik typů:

 • štítový – má trojúhelníkový tvar
 • pultový – svislé boční stěny
 • sedlový – střecha vikýře má tvar sedlové střechy, boční stěny svislé
 • valbový (nebo polovalbový) – střecha vikýře má tvar valbové (polovalbové) střechy, boční stěny svislé
 • románský – střecha vikýře má tvar části kužele
 • volské oko – vikýř podobný románskému vikýři, ale má protáhlé bočnice
 • napoleonský klobouk – kombinace volského oka a pultového vikýře
 • trapézový – pultová střecha, šikmé boční stěny

Špatné řešení

Trapézový tvar vikýře, foto med
 • Někdy můžeme vidět na střeše vedle sebe vikýř a střešní okno. Toto řešení je možná praktické, ale sousedství dvou různorodých stavebních prvků nevypadá dobře, dokonce působí rušivě.
 • Při příliš velkých rozměrech vikýře se střecha pod jeho hmotou téměř ztrácí. Nedobře vypadá, když do střechy s malým sklonem zasadíme velký prosklený oblouk.
 • Okna ve vikýřích by měla být podobná oknům ve fasádě, ale menší. Jsou-li ve vikýři okna stejné velikosti jako ve fasádě, působí příliš masivně a stavba jakoby padá. K oknu vikýři, který vystupuje ze střešní roviny musíme připočíst i jeho konstrukci.