Opravy balkonů

balkon, definují architekti jako přístupnou a nosnou konstrukci stavby vyloženou nebo zavěšenou plošinu ohrazenou zábradlí
Opravy balkonů, foto med

Co je balkon, definují architekti jako přístupnou a nosnou konstrukci stavby vyloženou nebo zavěšenou plošinu ohrazenou zábradlím. Překvapivě sem patří i francouzská okna a také koutové balkony a částečně zapuštěné či zcela zapuštěné balkony – čili lodžie. Kdo balkon nemá, většinou by si ho přál. Tady je rada drahá a řešení někdy nemožné a někdy složité. Opravy balkonů patří k průběžné péči.

Opravy balkonů jsou důležité, protože čas a vliv počasí mohou z jeho užívání učinit nebezpečnou záležitost, zcela ho vyřadit z užívání a také vést i poruchám v samotném domě, do kterého třeba může začít zatékat. Dobrou zprávou je, že některé opravy balkonů může majitel nebo nájemník udělat sám.

Zdroje problémů

Konstrukci balkonu tvoří nosná vodorovná deska. Ovšem občas se stane, že vyrovnávací spádová vrstva položená na zcela zatvrdlý železobeton se s ním nespojí a pak trpí izolace i dlažba. Objeví se záteky a dlažba se může uvolňovat. Levněji nás vyjde, když zasáhneme dřív, než budou škody větší nebo už na jejich odstranění nebudeme stačit a budeme muset objednat stavební firmu. Do balkonové desky se shora, do čela balkonu, výjimečně zdola nebo do boků upevňují sloupky zábradlí – a i to se vlivem počasí může uvolnit a stát se nebezpečné.

Jak na opravy

Do oprav balkonů se pouštíme výhradně se souhlasem vlastníka domu a podle rozsahu prací také se souhlasem stavebního úřadu. Smyslem oprav je kromě estetického významu zajištění spolehlivějšího odvedení dešťových vod a zlepšení tepelně technických vlastností. Prostě užívání musí být bezpečné a také balkony svým umístěním a provedením nikdy nesmí ohrožovat provoz na veřejných prostorech.

S čím se nesmí hnout

Hlavní nosná výztuž balkonových betonových desek při jejich horním povrchu i část výztuže při dolním povrchu musí vždy zůstat řádně obetonována. Při opravách také nikdy nesmíme odebrat části zdiva nad balkonovými ocelovými nosníky po stranách dveří, a to ze statických důvodů. Kotvení musí zůstat bezpečné. Kdybychom chtěli rozšířit dveřní otvor, lze přidat hluboko do plného zdiva průběžný nosník kolmý na nosníky balkonu. To jsou ale opravy už spíš pro profesionály.

Podlahy

Balkon v rodinném domě, foto med

Nejčastěji opravujeme pochozí vrstvy včetně klempířských prvků a podhledů balkonů. Podle vyhlášky musí podlahy balkonů zajistit zejména spolehlivý odvod dešťové vody a současně být vodotěsné. Při důkladnějších opravách klademe nové podlahové souvrství. Nejjednodušší a nejčastější je nátěr finální betonové povrchové vrstvy. Na ten použijeme odolné a trvanlivé materiály na polyuretanové bázi a na bázi epoxidových pryskyřic a na něj můžeme potom nalepit novou keramickou dlažbu.

Další vrstva

Nebo můžeme (pokud není poškození velké) původní dlažbu nechat a na ni aplikovat polyuretanovou hydroizolaci s pochozí vrstvou z barevných světlostálých písků. Izolace se buď rozlévá, nebo tenounce nanáší válečkem v síle tři milimetry. Kompletní podlahové systémy klademe na rovný a suchý podklad. Ale pozor! Mezi prahem balkonových dveří a podlahou balkonu musí vždy být nejméně pěticentimetrový výškový rozdíl.

Na co dát pozor

Kritická místa představuje hydroizolace, ukončení u okapu a kontakt mezi podlahou a stěnou. Pryč je také doba cementové malty, protože nové hmoty ji po všech stránkách překonávají a konec konců je i práce s nimi jednodušší a čistší. Neglazované nízkonasákavé a hlavně mrazuvzdorné dlaždice klademe do plného lože z flexibilní lepicí hmoty. Po zatvrdnutí ji vyspárujeme.

Podhledy

A co s podhledem drolící se betonové balkonové desky nad námi? Okna zakryjeme fólií a nesoudržný materiál otryskáme tlakovou vodou nebo otlučeme. Pokud se dostaneme až na ocelovou výztuž, očistíme ji drátěným ocelovým kartáčem. Pak celou konstrukci napenetrujeme adhezním můstkem. Novou reprofilační hmotu naneseme na vlhký podklad a nerez hladítkem srovnáme s původní plochou. Stejně vytvarujeme i okousané hrany a nakonec podhled dokončíme finálním ochranným nátěrem.

Kovové části

Kovové prvky nejčastěji trpí korozí. Nevypadá to dobře, rez teče po fasádě, ale hlavně celá konstrukce degraduje. Klempířinu z ocelového pozinkovaného plechu můžeme natírat, až když tyto prvky zoxidují a jejich povrch se tak zdrsní. Použijeme buď syntetickou barvu na základ a na vrchní nátěr dvě vrstvy emailu, nebo barvu na plechové střechy.

Zábradlí

Zábradlí je možné repasovat, nebo pořídit nové. Podle platných norem má při hloubce volného prostoru tři metry (první patro) být zábradlí včetně madla od podlahy vysoké 900 mm, do dvanácti metrů 1000 mm, od dvanácti 1100 mm a nad třicet metrů musí být vysoké 1200 mm. Výplň zábradlí mezi sloupky ze svislých prutů z pásové oceli, dřeva nebo polykarbonátů je už kapitolou samou o sobě a samozřejmě by měla respektovat vzhled domu nebo ladit s fasádou.

Jedna odpověď na “Opravy balkonů”

Komentáře jsou uzavřeny.