Zámková dlažba u domu

zámková dlažba kolem domu
Zámková dlažba u domu, foto archiv

Po dokončení výstavby rodinného domu to v jeho okolí stále vypadá jako na staveniště. Když zaprší, topíme se v blátě, a auto ho rozstříkává všude kolem. Je nejvyšší čas s tím něco udělat. To znamená odpovídajícím způsobem upravit vstupní prostory a vjezd do garáže. Ideální je zámková dlažba u domu.

Materiál pro tuto stavbu jsme zvolili tak, aby byl co nejméně náročný na údržbu, měl dlouhou životnost a nebyl příliš drahý. Rozhodli jsme se použít betonovou zámkovou dlažbu – pro chodníky a vstup do domu a případně i pro stání auta dlaždice tloušťky 60 mm, pro stání pro auto a příjezdovou cestu tloušťku 80 mm. Před nákupem zjistíme, jaké množství materiálu budeme asi potřebovat. Vzor, pro který se rozhodneme, má významný vliv na spotřebu materiálu. Výrobci zpravidla spotřebu v závislosti na zvoleném rastru udávají.

Zámková dlažba

ytyčení-chodníku.
Příprava cesty pro dlažbu, foto Michi

Tato dlažba je charakteristická tvarovými zámky, které usnadňují pokládku zpevněné plochy a zabraňují horizontálnímu posunu jednotlivých kamenů. Uplatní se i na vysoce namáhaných místech, jako jsou stání pro auto, vjezd, sezení pod pergolou, chodníky a další. Optimální složení betonu, ve spojení s moderní výrobní technologií, zaručují u těchto výrobků vysokou pevnost, nízkou obrusnost, mrazuvzdornost a vysokou odolnost jejich povrchu proti vnějším vlivům. Standardem je trvalá impregnace dlažby již z výroby, která zamezuje nasákavosti betonu a výrazně omezuje ulpívání povrchových nečistot.

Podloží pod zámkovou dlažbu

obrubníky
Obrubníky, foto Michi

Nejprve vytyčíme plochu, na kterou budeme zámkovou dlažbu pokládat. Vyměříme si prostor a natáhneme vodící šňůry, podle kterých položíme první řadu. Poté zde odstraníme vrstvy nenosné zeminy (jíl nebo ornici). Po dosažení pevné země, a to minimálně 30 cm pod horní hranou budoucí pochodí dlažby, nebo minimálně 50 cm pro stání pro auto, ji zhutníme vibračním pěchem (tzv. žábou). Na ni nasypeme nejméně 25 cm silnou nosnou vrstvu, nejlépe z mrazuvzdorného materiálu, např. křemenného štěrku nebo drceného kamene (hrubost 0/32 nebo 0/45). Nosnou vrstvu také pečlivě udusáme pěchem. Kvůli odvodu dešťové vody musí mít jak spodní úroveň, tak i nosná vrstva sklon směrem od domu minimálně 2 %. Na hrubou vrstvu nasypeme jemný podklad např. drť hrubosti 0/5 o výšce 15 cm. I tento podklad zhutníme.

Obrubníky

štěrk
Štěrk, foto Michi

Dlážděnou plochu ohraničíme obrubníky. Podloží obrubníků tvoří písek nebo kamenná drť (hrubost 0/5). Betonové tvarovky pokládáme do tzv. hubeného betonu. Při této práci dbáme na to, aby seděly absolutně kolmo a aby hrany doléhaly. V průběhu pokládku kontrolujme vodováhou.

Poslední přípravný krok

vydlážděné stání pro auto
Zhutnělý podklad, foto Michi

Posledním přípravným krokem je to, že zhutnělý podklad navrstvíme jemnou vrstvu písku hrubosti 0/3. Dokonale ho urovnáme dlouhou dřevěnou nebo ocelovou latí. Tuto vrstvu nehutníme a v žádném případě na ni nesmíme vstupovat. Na ni pak pokládáme zámkovou dlažbu.

Tipy pro pokládku

Protože na podloží pod dlažbou nesmíme vstupovat, pracujeme z již položené plochy tak zvaně „přes hlavu“ směrem dopředu. První řada je kolmá k ohraničující ploše. Při pokládce zachováváme 3-5 milimetrové spáry. Veškeré dlaždice, které potřebují rozměrově upravit, pokládáme až nakonec. Řežeme je majzlíkem a kladivem nebo diamantovou pilkou. Po pokládce vmeteme do spár suchý písek nebo jemný štěrk. Než plochu zatížíme, písek ve spárách důkladně utěsníme, nejlépe, když ho zhutníme pěchem s plastovým nástavcem.