Stavba pece na pizzu a chleba

Stavba pece na pizzu a chleba není náročná, když si pořídíme stavební sadu
Pec na pizzu a chleba, foto med

Potraviny se pečou ve vyklizené peci. Po uplynutí tzv. nahřívací doby (asi dvě až dvě a půl hodiny), kdy se topí dřevem, pec vyčistíme od žhavých uhlíků a popela. Následně se žár v peci během půlhodiny rovnoměrně rozšíří. A začneme sázet chléb, pizzu či vkládat maso na pečení. Péct můžeme celé hodiny, protože teplota díky kvalitní izolaci a silným šamotovým blokům klesá jen pozvolna – to průběžně kontrolujeme bimetalovým teploměrem. Při dodržení této technologie získá pečené jídlo jemné aroma a nabude typické chuti, dané faktem, že se v peci topí právě dřevem: porézní šamotování rychle vstřebává vlhkost a při pečení ji opět rovnoměrně vydává.

Pec na chleba, foto med

Stavba pece na pizzu a chleba začne tak, že jednotlivé díly stavební sady sestavíme. K práci potřebujeme druhou osobu, neboť jedny ruce nestačí. Pro stavbu pece nepotřebujeme žádné zvláštní odborné vědomosti, určitá předchozí praxe v zacházení se stavebními hmotami nám práci značně ulehčí.

Jednoduchá pec, foto archiv

Základem pro pekařskou pec je solidní základová deska. Pro ni vykopeme asi 80 cm hlubokou jámu. Zaplníme ji hrubým štěrkem do výšky asi 15 cm pod úroveň země. Poté vybudujeme 15 cm vysoké bednění, jímž betonovou desku ohraničíme. Použijeme buď předem namíchanou betonovou směs, kterou rozmícháme ve vodě, nebo smícháme tři díly štěrku do betonu s jedním dílem cementu. Do směsi přilijeme tolik vody, aby získala tuhou celistvou konzistenci. Šalování směsí zaplníme zhruba do výšky 8 cm, pak do směsi položíme ocelovou výztuž a následně bednění betonem zcela zaplníme. Stavební hmotu zhustíme opakovanými údery kladivem do šalování, poté její povrch stáhneme a vyhladíme zednickou lžící. Vybetonovaný základ musíme chránit před rychlým vysycháním i před vytrvalým deštěm. Samozřejmě, že tyto základové ani další zednické práce neděláme, pokud mrzne.

Abychom se vyhnuli nepěkným vlhkým okrajům obezdívky, položíme mezi základ a obezdění vodorovnou izolaci ze střešní lepenky. Na obezdívku můžeme v podstatě použít jakýkoliv materiál – vápenopískové cihly, normální cihly nebo pemzové lehké betonové tvárnice. Nejjednodušeji se pracuje s porézními betonovými tvárnicemi, protože je pokládáme tenkovrstvým způsobem, při němž nevznikají štěrbiny a jejich nespornou výhodou je i to, že je můžeme speciální ruční pilou snadno řezat.

Pekařská pec, foto med

Materiál na stavbu pece nabízejí každé stavebniny. Nesmíme zapomenout, že stavbu pece plánujeme zevnitř ven. To znamená, že stále budeme vycházet z vnitřního prostoru, daného izolací a šamotováním. Síla stěn je určena zvoleným materiálem. Na trhu se nabízí i celá stavební sada na stavbu pece. Skládá se z tvarových dílů, které k sobě navzájem perfektně sednou. Zpravidla obsahuje klenutou střechu, žáruvzdorné/šamotové cihly, zadní stěnu, šamotové desky do meziprostoru pečení, šamotové desky pro spodní základnu, dvířka vytápěcího prostoru, dveře, horní dvířka, šamotovou maltu. Dále teploměr, těsnění, hmoždinky, trubky… Jako nejtěžší se jeví zabudování dílů, spojených s obezdívkou. Týká se to především nádoby na popel, dvířek pece a nátrubku pro komínové roury, kdy musíme pracovat obzvlášť pečlivě. Trvat nám – samozřejmě včetně pomalého a dokonalého vysýchání – bude asi čtyři týdny.

Vnější uspořádání závisí zcela na osobním vkusu. Zvolíme-li rustikální omítku, klenutou střechu nebo jiné provedení, je jen a jen naše věc – fantazii se zde prostě meze nekladou. Aby pec dobře vypadala, omítneme ji materiálem s dlouhou životností a korunujeme vhodnou střechou. Stavbu nejprve ošetříme penetračním nátěrem https://www.vlastnimarukama.cz/penetrace-a-jeji-pouziti/ pro silně savé podklady, jakým jsou třeba pórobeton nebo vápenec. Nátěr zředíme vodou v poměru 1:4. Naneseme základní nátěr a po jeho vyschnutí ošetříme plochy nátěrovou hmotou pro minerální omítku.

Pekařská pec, foto med
 1. Předpokladem pro stavbu pece je dostatečně hluboko založený betonový základ, vyztužený armovací ocelí. Abychom zamezili vzlínání vlhkosti do obezdívky, použijeme jako horizontální izolaci střešní lepenku.
 2. Položíme první řadu obezdívky pece. Nejvhodnější jsou pórobetonové tvárnice, s nimiž se snadno pracuje. V místě pod nádobou na popel vytvoříme odkládací prostor pro palivové dříví, který obezdíme.
 3. Tato pomocná konstrukce je součástí bednění pro betonovou desku, která bude pod popelníkem. Přišroubujeme okraje šalování a naplníme ho betonem. Pro armování použijeme ocelovou rohož.
 4. Položíme další řadu tvárnic – při práci kontrolujeme vodorovnost ploch a kolmost stěn. Nádobu na popel pečlivě usadíme a zafixujeme pórobetonovou tvárnicí. Poté ji omítneme.
 5. Po okrajích vyzdíme jen úzký pruh – šalování pro betonovou mezidesku, kterou ponese toto pomocné ztracené bednění. Vzhledem k velké váze betonu použijeme stabilní materiál. Konstrukci postavíme do vyzděného základu.
 6. Přístup k popelníku (takzvaný kanál pro popel) je třeba nechat volný. Nasypeme beton do poloviny výšky, položíme armovací mřížku, dorovnáme betonem a upěchujeme.
Pec na pizzu a chléb, foto med
 1. Obezdíme budoucí prostor pro pečení. Do zadní stěny zazdíme odvod pro nasazení komínových trubek. Připravíme si litinová dvířka, připevníme kotvící pásky a naneseme těsnící hmotu.
 2. Dvířka vodorovně vyrovnáme a dolní ukotvení zasadíme do spár mezi tvárnicemi. Dozdíme do výšky horní hrany dvířek, tvárnice podle potřeby seřízneme a ukotvovací pásky zajistíme maltou.
 3. Zasadíme izolaci stěn. Pak na dno položíme cihly, nasypeme vrstvu křemenného písku a zarovnáme. Než začneme pracovat se šamotovými díly, necháme je pořádně nasáknout vodou.
 4. Začneme u dvířek pece a použijeme žáruodolnou šamotovou maltu, která je součástí dodávky. Na řadu přichází kompletní izolace stěn. Nasadíme tvárnice na trubici teploměru.
 5. Následuje obložení desky. Otvory ve stěnách pečlivě vyplníme šamotovou maltou a na závěr vše důkladně začistíme vodou.
 6. Do malty položíme šamotový kryt a namontujeme táhlo pro regulaci odvodu kouře. Vyzkoušíme, zda klapka kouřového odvodu funguje, a zakryjeme ji dodávaným „U“ profilem.
 7. Položíme zakrývací izolaci. Izolační hmotu nařežeme přesně podle rozměrů otvoru. Následuje poslední vrstva pórobetonových tvárnic. Stejně jako u mezidesky i zde vyzdíme po okrajích úzký pás. Horní krycí desku tvoří tři ocelí vyztužené kusy, které zhotovíme v takovémto bednění.
 8. Po vyschnutí betonu získáme k zakrytí pece tři identické desky. Vložíme je mezi připravenou obezdívku z pórobetonu. Nakonec vyzdíme otvor nad dvířky pece. Hotová hrubá stavba je připravena k omítnutí, pokládce střechy a upevnění kouřovodu.
Chléb kyne v ošatce, foto med
 1. Pórobeton nejprve natřeme penetračním nátěrem, následuje základní nátěr a obarvená minerální omítka. Střecha je z voděodolné dřevotřísky. Svislé příčky připevníme k desce pomocí střešních latí.
 2. Na střechu položíme podkladovou izolaci a na ni přibijeme střešní šindele. I hřebenáče vytvarujeme z šindelů a přilepíme speciálním lepidlem.
 3. Ke střešní konstrukci připevníme kouřovod. Ten si musíme koupit zvlášť, protože součástí dodávky není. Pec je hotová: teď ji jen vytopit, vymést popel a můžeš do ní začít sázet třeba oblíbenou pizzu nebo buchty