Složení betonu

míchání betonu ve vědru
Složení betonu, foto Michal

Při stavbě, renovaci, ale také některých drobných opravách v domě budeme potřebovat beton. Ačkoliv teprve dvacáté století získalo přídomek století betonu, je to překvapivě dávno známý stavební materiál. V antice ho používali už dvě stě let před začátkem našeho letopočtu. Stavěli z něj přístavní hráze, akvadukty a mosty. Technologií litého betonu byla postavena klenba Pantheonu v Římě o průměru 43 m a váze 5000 tun. S koncem římské říše jakoby se vytratila i znalost lidí o složení betonu a stavění z něj.

Přitom materiál na něj byl stále tady, protože beton se skládá ze štěrkopísku, cementu a vody. Jeho kvalita bude taková, v jakém poměru a jak směs namícháme.

Štěrkopísek

Betonářský štěrk je směs písku a kamínků s tak zvanou „příznivou čarou zrnitosti kameniva“. Tak se označuje vyvážená směs písku a kamínků různé zrnitosti. Získá se smíšením kameniva různé frakce, které se nejprve vytřídí různými síty už ve štěrkovně. Větší kusy štěrku propůjčují betonu tvrdost. Drobnější kameny a písek pak způsobují, že dutiny mezi většími částicemi se optimálně vyplní. Takže spotřebujeme méně cementu než v homogenní směsi a pevnost hotového betonu vzroste.

Cement

Na tvrdnutí cementu s vodou záleží, jak pevně se přísady spojí, foto Michal

Na tvrdnutí cementu smíchaného s vodou, tj. cementové kaše, záleží, jak pevně se přísady spojí. Cement se skládá většinou ze sloučenin oxidu vápenatého s oxidem křemičitým, oxidem hlinitým a oxidem železitým. Přírodní vápenec se mele, suší a s jílem a pískem poté pálí v speciálních pecích. Výsledkem je hydraulické pojivo, které se aktivuje přidáním vody. Označuje se jako „portlandský cement“. Ten si nechal patentovat jeden britský zedník roku 1824. jeho současnou podobu můžeme koupit v pětadvaceti nebo padesátikilogramových pytlích.

Pevnost a složení betonu

Beton se dělí do sedmi pevnostních tříd. Pevnost určité směsi se stanovuje pomocí normalizovaného postupu, podle něhož se krychlové zkušební vzorky nechávají čtyři týdny tvrdnout. Po osmnadsvaceti dnech tak vzniknou tři sta milimetrů dlouhé válce silné sto padesát milimetrů nebo sto padesátimilimetrové krychle. Na nich se provádějí testy. V případě známého klasifikačních označení B 5 až B 55 znamená písmeno B nominální pevnost betonu a příslušné číslo naměřenou minimální pevnost.

Nejčastěji užívané betony

Pro práci s betonem bychom měli znát tři základní betonové směsi: B 25 se používá zejména pro beton armovaný ocelí – pro pilíře, okenní a dřevní překlady, B 15 na základy, chodníky, schody, zdi a podklady a B 10 na méně zatěžované základy, např. podkladní betony pod podlahami sklepů. Pokud předpokládáme práce se železobetonem, raději je přenechme odborníkům. Pro většinu betonářských prací, které připadají v úvahu v případě, že se do stavebních a rekonstrukčních prací kolem domu pouštíme vlastníma rukama, je tou správnou směsí B 15. Pokud si chcete pro jednodušší práce beton namíchat sami, podívejte se kolik čeho a jak ZDE.