Přidej cihlu k cihle…

Přidej cihlu k cihle… je je tu zděná novostavba
Přidej cihlu k cihle…, foto med

Přidej cihlu k cihle… – ale není cihla jako cihla. Cihlový systém je totiž celý soubor vzájemně se doplňujících výrobků, ze kterých lze vlastně postavit celý dům. Vývoj tady hodně pokročil a tak cihlářské výrobky už dávno nemají unifikovaný čtyřhranný tvar. Třeba mají zuby. Také jejich tělo je všelijak děrované, aby co nejlépe zadržovaly teplo. Hlavně se cihelné tvarovky používají v nízkopodlažní zástavbě nebo jako výplňové zdivo v kombinaci se železobetonovým skeletem.

Po informaci o cihelných programech se podíváme na důležité maltové spáry a také celkové vypsání toho, co je co a k čemu se používá.

Maltové spáry

Překlad, foto archiv

Dnes se už obvykle svislá styčná spára nepromaltovává. Aby stěna držela zajišťují různé druhy ozubení. Dobře „plácnout“ maltu do styčné spáry není pro nedělního zedníka úplně jednoduché, ale hlavně do sebe zapadající zuby eliminují záludné tepelné mosty. Také se zvyšuje homogenita zdi, takže na ní lépe drží omítka. Zahraniční výrobci nabízejí jeden nebo dva velké zuby zapadající do protilehlé kapsy následující tvarovky. Vodorovná ložná spára, kterou zaplníme tepelně izolační maltou omezující tepelné mosty, má obvykle dvanáct milimetrů, takže s 238 mm vysokou tvarovkou dává výškový modul dvě stě padesát milimetrů – což se celkem dobře počítá.

Vnější zdivo

Nejčastěji ho stavíme v síle 440, 400 a 365 mm a jeho už tak dostatečný tepelný odpor lze dál zvýšit použitím izolačních malt a omítek. Standardní pevnost tvarovek je 10 a 8 MPa. I výška a délka je dána, takže lze stavbu projektovat tak, abychom tvarovky nemuseli zbytečně řezat. Jako doplňkové tvarovky se používají půlky, rohovky a případně vyrovnávací cihly pro řešení ostění otvorů a zdiva bez tepelných mostů. Práce se zazubenými tvarovkami je velmi rychlá a jejich spotřeba na čtvereční metr jen šestnáct kusů.

Nosné zdivo

Tvarovky, foto archiv

Mívá tloušťku 300, 240 a 175 mm a slouží k stavbě nosných příček nebo jako základ sendvičového zdiva. Mívají vyšší objemovou hmotnost než tvarovky pro vnější zdivo, protože hodnota tepelného odporu u nich není příliš důležitá.

Vnitřní zdivo

To jsou nenosné příčky silné zpravidla 115 a 65 mm. Výhodné jsou ve velkém rozměru, který urychluje zdění (u nás 497x268x65 mm, v zahraničí s plochou 500×500 mm. Používá se zde i plná cihla jak ji známe po tisíciletí, ale budoucnost je rozhodně v uvedených velkých formátech.

Vodorovné konstrukce

Sem patří keramické překlady, nosníky se stropními vložkami MIAKO, které se velmi snadno montují, keramické stropní a dokonce i střešní panely. Věncovky mohou mít už integrovanou izolaci.

Lícové zdivo

Lícové zdivo, foto archiv

To je stále oblíbenější, protože nejen vytváří efektní fasády. Stavebníkovi tak odpadne nutnost dům ještě omítat. Kombinace s tvarovkami pro nosné stěny a vrstvou tepelné izolace tvoří sendvičové zdivo.

Přidej cihlu k cihle… Cihláři myslí na všechno

Samozřejmě, že jejich snaha je obstát s klasickým materiálem s novými funkcemi v konkurenčním boji. Chtějí nám vyjít vstříc, zjednodušit a zrychlit stavbu i nabídnout něco navíc. V první řadě úspory – na to slyšíme, protože teplo jsou peníze a ty jen málokomu nechybí. Tak můžeme koupit řadu speciálních tvarovek s tepelným odporem větším než 3 m2.K.W-1, ale pro naše pohodlí nabízejí i úhlové tvarovky, zvláštní cihly pro ostění otvorů nebo na komíny, akustické tvarovky vyplňované minerální vlnou nebo betonem – prostě všechno, od krytiny střech až po keramické dlažby.