Úhlová bruska a práce s ní

V domácí dílně je úhlová bruska jedním z nejpoužívanějších nástrojů.
Úhlová bruska, foto med

V domácí dílně je úhlová bruska jedním z nejpoužívanějších nástrojů. Využíváme ji pro takové práce, jakými je například dělení materiálů z oceli, zdiva, betonu, dlaždic nebo kamene, dále k odstraňování barev a laků, k obrušování dřeva nebo přebrušování a leštění nátěrů.

Ve srovnání s ostatními bruskami, např. vibračními,  pásovými apod., je úhlová bruska výkonnější. Práce s ní ale vyžaduje určitou zručnost, to proto, aby velkou rychlostí rotující brusný kotouč neujel ze záběru a nepoškodil okolní předměty nebo nezranil obsluhu.

Popis úhlových brusek

Úhlové brusky mají silný vysokootáčkový elektromotor, účinně chlazený větráním, který pohání pastorkem talířové kolo převodovky v přední části stroje. Na její výstupní hřídel v přesném valivém ložisku a zakončený závitem M14, se speciální maticí upevňují výměnné kotouče. Rozlišujeme jednoruční brusky do 1400 W (1,2-1,8 kg) a dvouruční s příkonem větším než 2000 W (4–5 kg).

Použití úhlové brusky

broušení, brusky
Úhlová bruska Narex, foto archiv

Stavební materiály lze úhlovou bruskou řezat za mokra, s použitím diamantového kotouče i za sucha. Univerzální bruska zvládne broušení, obrušování a leštění, neboť ji stačí menší otáčky kotoučů. Úhlové brusky se nejčastěji používají pro tavné dělení materiálů, broušení ploch i hran, pro odstraňování koroze a někdy i pro leštění, např. kamene.

Práce s úhlovou bruskou

Než úhlovou brusku spustíme, zkontrolujeme, zda není kotouč poškozený. Je-li třeba, dotáhneme matice kotouče. Po spuštění brusky necháme kotouč rozběhnout naplno a zkontrolujeme, zda nehází či nevibruje. Nastavené otáčky musí odpovídat druhu práce a broušenému materiálu: nesmějí překročit omezení vyznačené barevným pruhem kotouče. Při práci vznikají jiskry, které mohou při neopatrném zacházení způsobit požár nebo popálit obsluhu. K tavnému řezání bychom měli používat výhradně předepsané řezací kotouče. Některé typy brusek lze upevnit na pracovní stůl, což umožňuje i řezání pod úhly. Při práci musíme používat chránič zraku, běžné brýle nestačí, a také vhodné pracovní oblečení.

* Řezání úhlovou bruskou

broušení, brusky
Práce s úhlovou bruskou, foto archiv

Řezání úhlové brusky materiálů z oceli je jiné, než když je řežeme pilou. Brusný kotouč dosahuje až 10 000 otáček za minutu a v místě dotyku s kovem vznikne tak vysoká teplota, že se kov začne tavit. Tavné dělení je rychlejší než řezání pilou a řezná plocha je méně narušená než při dělení řezací elektrodou nebo plamenem autogenu. Pro dělení oceli, litiny a některých stavebních materiálů se používají kotouče ze sklotextitu, u nichž je jako pojivo pro brusná zrna použita umělá pryskyřice. K řezání kamene či betonu jsou určeny kotouče ocelové (segmentové či uzavřené), na jejichž obvodu je přitmelen umělý diamant. Pro rozbrušovačky třídy hobby se vyrábějí levnější univerzální dělicí kotouče. Protože jsou tenké (tloušťka 0,8 až 3 mm), je nutno je vést do řezu kolmo a nenamáhat je na ohyb.

* Broušení úhlovou bruskou

broušení, brusky
Broušení úhlovou bruskou, foto archiv

Hrubovací brusné kotouče se zvýšeným středem upevníme do úhlové brusky pro hrubší práce, například broušení svarů. Kotouče mají tloušťku 4 až 6 mm a vyžadují plné otáčky brusky. Brusný nástroj by měl mít při práci sklon k broušené ploše 30 až 40 stupňů. Kotoučem musíme při práci pohybovat, abychom plochu obrousili stejnoměrně a aby se broušený materiál nepřehřál a nezdeformoval. Tvrdokovové hrncové kotouče umožňují radikální broušení stavebních materiálů, plastů, laminátů i odstraňování barev a lepidel. Pro broušení oceli a umělých hmot se jako brusivo používá umělý korund, pro legované druhy oceli a litinu zirkonový korund, pro broušení kamene, keramických materiálů a umělých hmot karbid křemíku. Existují i hrncové brusné kotouče k opracovávání skelných laminátů, sádrokartonu, pórobetonu a jiných stavebních materiálů. Pro méně náročné broušení lze používat brusné gumové kotouče.

* Odrezování úhlovou bruskou

broušení, brusky
Úhlová bruska – detail, foto med

Nežli začneme natírat zkorodované kovové materiály, musíme rez odstranit talířovými a hrncovými rotačními ocelovými kartáči, nejlépe masivními, tzv. copanovými, se spletenými silnými ocelovými dráty. Při jejich použití snížíme otáčky brusky. Na broušení ploch jsou vhodné i brusné lamelové kotouče, které mají vějířové uspořádání lamel, jenž propůjčuje kotouči vysokou pružnost a trvanlivost. Menší plochy zvládnou i gumové kotouče s brusnými plátny.

* Leštění úhlovou bruskou

Vyleštit povrch kovů či kamene umožňují lešticí kotouče z plsti, nebo z vlněné střiže, jehněčí kůže, textilu… a lešticí pasty. Pasty dostaneme v tubě či jako tyčinky nebo kostky. Nanášejí se na aktivní plochu lešticího kotouče při pomalých otáčkách.