Opravy zahradních zdí

Cihlová zeď s lavičkou tvoří milé zákoutí
Cihlová zeď v zahradě, foto med

Zeď v zahradě má bezesporu své kvality, ale jako všechny zahradní stavby potřebuje čas od času naši péči. Na údržbu jsou opravy zahradních zdí náročnější ty z cihel více než zdi z kamene. Často jde o vydrolenou maltu ve spárách, rozpadlou cihlu, vypadlý kámen, trhliny či nebezpečné naklánění. Méně nebezpečné, ale esteticky nevyhovující, jsou zdi porostlé mechy, řasami, nebo ty s výkvěty solí. Ve většině případů zvládneme poškozené zdi opravit sami.

Nebudeme se zabývat tak závažnými závadami, kdy je nutné poškozenou zeď zbourat nebo vybourat její část a nově vyzdít. Tyto problémy bývají v důsledku vzniku svislých trhlin či naklonění zdi, a to z důvodů chyb při stavbě, jakými mohou být nedostatečné základy, nekvalitní cihly nebo malta, narušení zdi růstem kořenů stromů, ale i vzlínáním vody v cihelném zdivu. Zaměříme se na čištění a drobnější opravy zahradních zdí.

Jak vyčistit zeď

Cihlová zeď v zahradě, foto med

Zahradní zeď z cihel i kamene mohou hyzdit výkvěty solí, mechy nebo řasy. Vyčistíme je nejprve ostrým kartáčem nasucho, poté zeď vydrhneme čistou vodou, do které můžeme přidat přípravek proti mechům a řasám. Anebo použijeme bělicí prostředek pro domácnosti v poměru 1 díl prostředku na 4 díly vody, který naneseme na postiženou zeď a tu pak po dvou dnech omyjeme čistou vodou. Budeme však muset vyřešit problém s vlhkostí zdiva, kvůli které na zdi mech a řasy rostou.

Proti vlhnutí zdi

Zídka poškozená vzlínající vlhkost, foto med

Zeď z kamene s vlhnutím problémy nemá, zato cihly vodu absorbují a když dlouho prší, mohou značně nasáknout. Další problémy vzniknou, když mokrá zeď zmrzne – dojde k drolení cihel i malty. Zeď můžeme ošetřit hydrofobním nátěrem. Tento bezbarvý přípravek odpuzující vodu nasakování cihel vodou významně omezí, a přitom nebrání unikání vodních par ze zdiva. Před nanesením hydrofobního nátěru zeď dobře očistíme a zatmelíme všechny trhliny. Roztok nanášíme štětcem do povrchu cihel a do malty ve spárách, a to po celé ploše. Po týdnu nátěr zopakujeme.

Oprava trhlin

Trhliny ve zdi, foto med

Klikatá trhlina maltovými spoji není závažnou závadou, protože pevnost zdi neohrožuje. Opravíme ji tak, že poškozenou maltu vyškrábneme a do provlhčených spár vtlačíme novou maltu. Trhliny ve svislém směru, které vznikly v důsledku stavebních chyb (sedání zdi při poklesu základů, příliš mokrá malta, vzlínání vody…) nebo při abnormálních výkyvech počasí či nárazu do zdi. V takovém případě nezbývá než zeď zbourat a znovu postavit, protože hrozí její zřícení.

Spárování

Kamenná zeď, foto med

Jestliže je malta mezi cihlami či umělými kameny vydrolená, spáry opravíme, abychom zvýšili odolnost zdi i její estetickou hodnotu. Spáry vyškrábeme do hloubky asi 1,5 cm starým šroubovákem nebo vrtačkou s vhodným nástavcem. Zbytky uvolněné malty vymeteme smetáčkem nebo kartáčem a cihly i spáry důkladně zvlhčíme. Hotovou směs malty namícháme podle návodu na obalu. Naneseme ji do spár zednickou lžící a zatlačíme spárovačku. Nejprve vyplníme spáry svislé a potom vodorovné. Maltu uhladíme a přebytek odstraníme. Než malta zcela zatvrdne, odstraníme kartáčem všechny stopy malty z cihel.

Jak odstranit výkvět solí

Drolení cihel, foto med

Bělavá usazenina na povrchu nové zdi mají na svědomí soli rozpustné ve vodě, které se při vysýchání zdiva z vnitřku cihel dostávají na povrch a následně krystalizují na vnější straně cihel. Výkvěty solí snadno odstraníme ocelovým kartáčem. Vodu nepoužíváme, jen by vytáhla na povrch další soli. Výkvěty se zpravidla do dvou let přestanou tvořit.

Výměna cihly

Je-li některá cihla poškozená mrazem tak, že se drolí, bude nejlepší ji celou vyměnit. Kolem této cihly odsekáme sekáčem nebo vrtačkou s vhodným nástavcem maltu a cihlu vyjmeme. Vzniklý otvor vymeteme, zvlhčíme, namícháme maltu a usadíme v ní novou cihlu. Obnovíme maltou i spáru, a nakonec povrch opatříme hydrofobním nátěrem. Jestliže je ale poškozeno více cihel ve zdi a drolí se, raději ji zbouráme a postavíme novou, nebo ji ošetříme penetrací a omítneme.