Stavíme zeď v zahradě

cihlová zeď v zahradě, v popředí popívané růže
Stavíme zeď v zahradě, foto med

Být se sousedy zadobře je rozhodně lepší, než se hrdlit o přesahující větve a štvát na sebe psy. Kde už by měly mezilidské vztahy fungovat, když ne tam, kde je náš kontakt bezprostřední. Nicméně to neznamená, že stojíme o to, aby nám soused koukal do talíře a poslouchal, co si říkáme. Proto stavíme zeď v zahradě, která nás před nechtěnými důvěrnostmi v dobrém i zlém nás celkem bezpečně ochrání.

Zeď nám i jim zaručí nezbytné soukromí. Zeď naši zahradu ale do značné míry ochrání i před hlukem a prachem z tam venku za hranicí pozemku běžící silnice – a tak dále, dosaďte podle vlastní situace. Poradíme vám, jak pro takovou zeď správně založit podezdívku a jak ji pak postavit.

Něco málo papírování

Cihlová zídka, foto med

Proti dobám minulým je povolovací proces stavebních úřadů dnes liberálnější, nicméně ze spousty zákonných novelizací a směsi předpisů nižší právní síly a místních vyhlášek se vám může zamotat hlava. Pro zdi na pozemku jsou někde předepsané maximální výšky. také sousedé mívají oprávněné požadavky, proto zohledníme i otázku vhodného stavebního materiálu. Zapomeňte na pověsti o sporech vyvolaných posouváním hraničních kamenů a při stavbě dodržte přesně dělící čáru sousedících pozemků. Vždy si od souseda vyžádejte písemný souhlas se stavbou.

Volba materiálu pro zeď

Tvárnice, foto med

Pokud vám neurčí materiál stavební úřad (někde totiž mluví i do toho), můžete zpravidla volit mezi pórobetonem, odlehčeným betonem, cihlami a vápenopískovými cihlami. Tradiční cihly vyžadují závěrečné omítnutí a začištění stěny, což platí i pro pórobeton a odlehčený beton. Ne tak u vápenopískových cihel, které jsou i z estetického hlediska velice působivé. Neomítají se, pouze spárují, což je o poznání jednodušší a ve výsledku opticky účinnější.

Malta na zeď z vápenocementových cihel

Bednění, šaluňk, foto med

Potřebujeme maltu a beton. Výhodné je použití hotových suchých stavebních směsí. Zkušení stavaři si beton i maltu namíchají sami – maltu doporučujeme ze šesti objemových dílů písku, jednoho dílu cementu a jednoho dílu vápenného hydrátu, písek nechť je jemně zrnitý a čistý. Množství vody závisí na vlhkosti vzduchu a písku. Nejdřív do směsi nalijeme vody jen trochu, rozmícháme a pak postupně vodu přilíváme, ale jen potud, pokud se malta neroztéká a drží tvar. Maltu „neutopte“, museli byste přidávat vápno. Vlastní malta je pracnější než kupovaná směs, ale vyjde nás levněji.

Nářadí a základy

Zřejmě v dílně najdete vodováhu, rolovací nebo skládací metr, míchací nástavec na vrtačkou, gumovou paličku na přiklepávání cihel, zednickou lžíci, spárovačku, olovnici, tyčový metr a rovnou dřevěnou lať. Začnete vyhloubením jámy pro betonový základ zdi. Pro tak malá stavební díla, jako zahradní zeď, stačí hloubka asi pětatřicet centimetrů. Na viditelnou část základu vybudujeme šalování. Samotnou jámu šalovat nemusíte, prostě do ní beton nalijte. Při lití beton ho pěchujte silnou tyčí. Do horní vrstvy ale zalijte armovací železo proti možnému pozdějšímu praskání materiálu a povrch základu uhlaďte do úrovně šalování nebo okolní půdy, trávníku či dlažby. Necháte ho zakrytý fólií proti přemíře slunce a deště asi týden vytvrdnout, neuděláte ovšem vůbec zle, pokud ho každý den polijete.

Jak postavit vlastní zeď

Suchá zídka z cihel

Na betonový základ naneseme izolační nátěr a po jeho vyschnutí hustou vrstvu malty. Položíme do ní první a poslední cihlu. Vyrovnáme je přesně, použijeme lať a vodováhu. Natáhneme vyrovnávací provázek a posouváme ho s každou další řadou. Kontrolujeme vodováhou, olovnicí a tyčovým metrem. Malé průběžné opravy nejsou vyloučené, protože cihly klademe na relativně silnou vrstvu malty. Cihly předem navlhčíme. Maltu nanášíme na čelní stranu cihel (svislá spára) a na horní plochu položené vrstvy cihel (ložná spára). Zahradní zídku se stěnou domu nevážeme – ke stěně domu ji uchytíme kovovými spojkami. Zatlučeme je do zdi domu nad horní plochou cihly. Spojky ve finále zakryje vrstva malty. Jakmile dozdíme, vyškrábneme spárovačkou do hloubky patnáct milimetrů maltu ze spár a až následující den spáry vymeteme smetáčkem. Spárovací maltu spárovačkou vtlačíme do ložné spáry a otvorem v zadní stěně spárovací podložky vtlačíme maltu do svislých spár. Spojení s domovní zdí vyplníme pružným těsnícím silikonovým tmelem.

Jakou vazbu použít na zahradní zeď

Podélné spojení znamená, že zeď je postavena na půl cihly. Pokládáme je podélně ve směru vedení zdi. U silné zdi jdou cihly střídavě napříč a podél. Vazáková vazba znamená, že cihly jsou pokládány napříč vzhledem ke směru vedení zdi. A klasická holandská vazba střídá vrstvu podélně položených cihel s příčně položenou vrstvou. Stavba zahradní zdi (podobně jako zídek a tarasů, které ovšem můžeme vyskládat i nasucho jak píšeme ZDE) nepatří k náročným stavebním úkolům ani dlouho netrvá, ale předpokladem budoucího obdivu rodiny, sousedů a známých je pečlivost.