Odvětrávaná střecha

Na vzhledu střešní krytiny se často podepíší povětrnostní vlivy
Odvětrávaná střecha, foto med

Součástí střechy je nosná konstrukce, střešní plášť – krytina a podhled. Nosná konstrukce nese hmotnost střešního pláště i zatížení, které představuje například sníh nebo působení síly větru. Dimenze podpěrné konstrukce střešního pláště proto musí vždy odpovídat váze materiálu. Na vzhledu střešní krytiny se často podepíší povětrnostní vlivy, zejména v zimě, a pak nezbude, než opravovat. Co je odvětrávaná střecha?

Nosná konstrukce může být dřevěná, železobetonová nebo ocelová. Nese hmotnost střešního pláště i další zatížení. Dimenze podpěrné konstrukce střešního pláště proto musí vždy odpovídat váze materiálu – hmotnost například betonové tašky je značně rozdílná od váhy lepenky. Vzhledem k tomu, že jsou stavby rodinných domů dnes zpravidla mnohem menší než bývaly a navíc se používají ztužující ocelové prvky, využívají se z původně složité konstrukce krovu v současnosti už jen pozednice, kleštiny, vaznice a krokve.

Pozednice, krokve, kleštiny, vaznice

Krov, foto Michal

Pozednice je dřevěný trám hranatého průměru osazený na železobetonovém věnci. Je to nosný prvek, na který se osazují krokve. Pojmem kleštiny se označují dvě fošny, které svazují pozednici, krokev a sloupek. Středová a vrcholová vaznice je tvořena trámy v podobě hranolů propojujících podélně krov. Krokev bývá tesařsky propojena s vrcholovou, případně středovou vaznicí a pozednicí. Životnost krovu se počítá na staletí, záleží na druhu a kvalitě použitého dřeva. K jeho odolnosti přispívá také správné ošetření proti škůdcům, plísním a hnilobě kvalitními konzervačními prostředky. Při montáži krovů je důležité řádné ukotvení pozednic, stažení jednotlivých konstrukčních prvků svorníky. Špatně položenou difuzní fólií může pronikat vlhkost do minerální vlny tepelné izolace, a tím se výrazně snižuje její účinnost.

Odvětrávaná střecha

Rekonstrukce střechy, foto med

Vnější vlhkost proniká skládanými střešními krytinami, kondenzuje na jejich spodní straně, promáčí tepelnou izolaci mezi krokvemi a ohrožuje celý krov. Proto se střecha řeší zásadně jako odvětrávaná, a to buď jako dvouplášťová, nebo tříplášťová. Nejlepší je, když na vnější stranu krokví připevníme difuzní fólii a křížové latě, tzv. kontralatě: mezi nimi vznikne žádaná vzduchová mezera zajišťující trvalou cirkulaci vzduchu. Teprve pak připevníme latě nebo bednění, hydroizolaci a vlastní krytinu se speciálními prvky (větrací tašky, větrací pásy hřebene). Dostatečné odvětrání je zajištěno i systémem bezmaltového hřebene s podkladky pod hřebenáče nebo plastovými větracími elementy a větracími taškami. K nasávání vzduchu pro odvětrání střešního pláště dochází mezi krokvemi u okapu.

Integrované izolační systémy

Odvětrávaná střecha však není jedinou možností, jak si poradit s nežádoucí vlhkostí. Dnes existují různé integrované izolační systémy, u nichž jsou potřebné funkce sloučeny do jedné vrstvy a ta se položí mezi krokve a střešní krytinu. Srážkovou a zkondenzovanou vodu systém odvede do okapu – jde vlastně o princip obrácené střešní skladby, typický pro moderní ploché střechy.