Vytápění domu

krb a koš s dřívím
Vytápění domu, foto med

Teplo, útulno a romantika se nám zřejmě vybaví při představě krbu. Než se však u něj nebo jiného zdroje vytápění domu uvelebíme, měli bychom se také podívat na komín: ten totiž patří k nejvíce namáhaným částem domu, a proto vyžaduje větší údržbu. Musíme do něj stavebně zasahovat také, když si pořídíme zdroj topení s jinými požadavky na odvod spalin, než měl ten původní.

Vývoj otopných soustav si klade za cíl vytvořit přijatelné tepelné podmínky pro bydlení i pro práci při minimální spotřebě energie a paliv. A také vyrábět vytápěcí zařízení s nízkou potřebou surovin a kovů.

Mikroklima

Mikroklima vnitřního prostředí domu tvoří více faktorů: relativní vlhkostí vzduchu v místnosti, čistotou, tlakem, rychlostí proudění vzduchu, hlučností. Rozhodujícími jsou však teploty v místnosti a relativní vlhkost, které mají být v optimálním poměru.

Správná teplota

Klasický zděný krb, foto med

Správnou teplotu vzduchu v místnosti určujeme s ohledem na využití místnosti. Tělo zdravého člověka v klidu samo o sobě vydává asi 80 kcal tepla, zatímco pracující člověk vydává asi 250 kcal za hodinu a těžce pracující nebo sportující až 500 kcal za hodinu. To znamená, že pokud odpočíváme, díváme se na televizi nebo čteme, lépe se cítíme v místnosti teplejší a naopak, čím víc se hýbeme, tím lépe nám bude v chladu.

Relativní vlhkost

Relativní vlhkost vzduchu má velký význam pro tepelnou pohodu – v obytných místnostech by se měla pohybovat v rozmezí od 35 do 70 %, optimální vlhkost se udává okolo 60 %. V průměrné domácnosti se odpaří přibližně 100 litrů vody. Pokud klesne teplota vzduchu pod teplotu rosného bodu, dochází ke kondenzaci této vody ze vzduchu. Rosný bod je teplota, při níž se vzduch právě nasytí vodní parou. Aby ke kondenzaci nedocházelo, musí být teplota vzduchu ve vytápěné místnosti nejméně 16 °C. Při relativní vlhkosti vzduchu v místnosti 30 % se musí pro dosažení stejné tepelné pohody jak při vlhkosti 60 % zvýšit teplota vzduchu o 2 °C, což znamená, že musíme dodat do této místnosti asi o 12 % tepelné energie více.

Druhy vytápění

Radiátor na horkovzdušné vytápění, foto archiv

Podle způsobu dodávky tepla dělíme vytápění na:

 • dálkové
 • ústřední, etážové (bytové)
 • místní (lokální)

Teplonosného média:

 • vodní (teplovodní, nízkoteplotní, horkovodní)
 • parní
 • teplovzdušné
 • elektrické

Způsobu sdílení tepla

 • konvenční
 • sálavé (sem patří i vytápění podlahové)

Zdroje tepla rozeznáváme vytápění

 • na plynná paliva
 • na tuhá paliva
 • na kapalná paliva
 • elektrické
 • solární
 • tepelná čerpadla

Výběr topného systému

Krbová kamna. foto archiv, foto archiv

Dát obecný návod na výběr nejlepšího topného systému nelze. Různým podmínkám, možnostem zřízení, ale i představám o náročnosti provozu odpovídají různé systémy. Obecně tam, kde je zavedený plynovod, výhodné provozujeme plynové vytápění. Tělesa se vyplatí vybírat s co největší otopnou plochou. Systém má co nejméně ohřívané vody a vybavený bude kvalitním systémem regulace. Samozřejmé je dobré zateplení stavby a veškeré rozvodové potrubí, které neslouží k vytápění, izolujeme.

Výhody a nevýhody krbu

Plynový krb, foto archiv

Toužíme-li po praskajícím otevřeném ohni v krbu, měli bychom si uvědomit také nevýhody, které nám taková romantika přinese:

 • Samotná výstavba krbu je poměrně drahá
 • potřebujeme tvrdé nebo polotvrdé dřevo, které nevystřeluje jiskry. Balík o hmotnosti 15 kg vyjde na 50–100 Kč a do prodejny s krbovým dřevem může být poměrně daleko.
 • otevřený krb má minimální výhřevnost – poměr tepla využitého k vytápění a tepla získaného spálením paliva se pohybuje mezi 10 až 20 %.
 • sice ústřední místnost rychle vytopí, ale po jeho vyhasnutí teplo brzy vyprchá.

Krb na plyn

Pokud jsme všechny nevýhody vzali v potaz, a přesto se krbu nevzdáváme, nabízí se ještě krb plynový. Je ekonomicky výhodnější. Proti krbu na dřevo má přednost. že využití plynu jako paliva poskytuje možnost velmi přesné regulace. Díky zabudované elektronice snadno nastavíme požadovanou teplotu v místnosti. K ovládání používáme dálkový ovladač. Plynový krb vytopí až 180 m3. Vestavěný plynový krb přitom vyvolává iluzi romantiky krbu na dřevo. Plynový plamen prohořívá mezi poleny ze speciální keramické hmoty a celkem se to dřevěnému ohništi podobá. Další jasnou výhodou plynových krbů je i to, že velmi elegantně vypadající výrobek k instalaci navíc vyžaduje už jen vyvložkování komína. Odpadá nutnost shánění, skladování a příprava dřeva, vynášení popela a s tím spojená prašnost. V plynovém krbu zatopíme během několika vteřin a tak si romantiku u sálajícího krbu můžete dopřát každý den.