Vytápění domu

Krb, foto med

Teplo, útulno a romantika se nám zřejmě vybaví při představě krbu. Než se však u něj nebo jiného zdroje vytápění uvelebíme, měli bychom se také podívat na komín: ten totiž patří k nejvíce namáhaným částem domu, a proto vyžaduje větší údržbu. Musíme do něj stavebně zasahovat také, když si pořídíme zdroj topení s jinými požadavky na odvod spalin, než měl ten původní.

Vývoj otopných soustav si klade za cíl vytvořit přijatelné tepelné podmínky pro bydlení i pro práci při minimální spotřebě energie a paliv. A také vyrábět vytápěcí zařízení s nízkou potřebou surovin a kovů.

Mikroklima

Mikroklima vnitřního prostředí domu je dáno více faktory: relativní vlhkostí vzduchu v místnosti, čistotou, tlakem, rychlostí proudění vzduchu, hlučností. Rozhodujícími jsou však teploty v místnosti a relativní vlhkost, které mají být v optimálním poměru.

Správná teplota

Klasický zděný krb, foto med

Správnou teplotu vzduchu v místnosti určujeme s ohledem na to, nač budeme místnost využívat. Tělo zdravého člověka v klidu samo o sobě vydává asi 80 kcal tepla, zatímco pracující člověk vydává asi 250 kcal za hodinu a těžce pracující nebo sportující až 500 kcal za hodinu. To znamená, že pokud odpočíváme, díváme se na televizi nebo čteme, budeme se lépe cítit v místnosti teplejší a naopak, čím víc se budeme hýbat, tím lépe nám bude v chladu.

Relativní vlhkost

Relativní vlhkost vzduchu má velký význam pro tepelnou pohodu – v obytných místnostech by se měla pohybovat v rozmezí od 35 do 70 %, optimální vlhkost se udává okolo 60 %. V průměrné domácnosti se odpaří přibližně 100 litrů vody. Pokud klesne teplota vzduchu pod teplotu rosného bodu, dochází ke kondenzaci této vody ze vzduchu. Rosný bod je teplota, při níž se vzduch právě nasytí vodní parou. Aby ke kondenzaci nedocházelo, musí být teplota vzduchu ve vytápěné místnosti nejméně 16 °C. Při relativní vlhkosti vzduchu v místnosti 30 % se musí pro dosažení stejné tepelné pohody jak při vlhkosti 60 % zvýšit teplota vzduchu o 2 °C, což znamená, že musíme dodat do této místnosti asi o 12 % tepelné energie více.

Druhy vytápění

Radiátor na horkovzdušné vytápění, foto archiv

Podle způsobu dodávky tepla dělíme vytápění na:

 • dálkové
 • ústřední, etážové (bytové)
 • místní (lokální)

Podle teplonosného média:

 • vodní (teplovodní, nízkoteplotní, horkovodní)
 • parní
 • teplovzdušné
 • elektrické
Krbová kamna. foto archiv, foto archiv

Podle způsobu sdílení tepla

 • konvenční
 • sálavé (sem patří i vytápění podlahové)

Podle zdroje tepla rozeznáváme vytápění

 • na plynná paliva
 • na tuhá paliva
 • na kapalná paliva
 • elektrické
 • solární
 • tepelná čerpadla

Výběr topného systému

Dát obecný návod na výběr nejlepšího topného systému nelze. Různým podmínkám, možnostem zřízení, ale i představám o náročnosti provozu budou odpovídat různé systémy. Obecně tam, kde je zaveden plynovod, je výhodné provozovat plynové vytápění. Tělesa se vyplatí vybírat s co největší otopnou plochou. Systém má obsahovat co nejméně ohřívané vody a má být vybaven kvalitním systémem regulace. Samozřejmě by stavba měla být dobře zateplena a veškeré rozvodové potrubí, které neslouží k vytápění, je třeba izolovat.

Výhody a nevýhody krbu

Toužíme-li po praskajícím otevřeném ohni v krbu, měli bychom si uvědomit také nevýhody, které nám taková romantika přinese:

 • Plynový krb, foto archiv

  samotná výstavba krbu je poměrně drahá

 • potřebovat budeme tvrdé nebo polotvrdé dřevo, které nevystřeluje jiskry. Balík o hmotnosti 15 kg vyjde na 50–100 Kč a do prodejny s krbovým dřevem může být poměrně daleko
 • otevřený krb má minimální výhřevnost – poměr tepla využitého k vytápění a tepla získaného spálením paliva se pohybuje mezi 10 až 20 %.
 • sice ústřední místnost rychle vytopí, ale po jeho vyhasnutí teplo brzy vyprchá

Krb na plyn

Pokud jsme všechny tyto nevýhody vzali v potaz, a přesto se krbu nechceme vzdát, můžeme se ještě rozhodnout pro krb plynový. Ten je ekonomicky výhodnější a proti krbu na dřevo má i další přednosti. I když zevnějškem jsou si oba typy krbů podobné, využití plynu jako paliva poskytuje možnost velmi přesné regulace. Díky zabudované elektronice lze, na rozdíl od klasických krbů, velmi snadno nastavit požadovanou teplotu v místnosti. K ovládání používáme dálkový ovladač, což je maximálně pohodlné. Plynový krb vytopí až 180 m3 a finančně není jeho provoz náročný. Vestavěný plynový krb přitom dokáže vyvolat iluzi romantiky krbu na dřevo – plynový plamen prohořívá mezi poleny ze speciální keramické hmoty celkem je to dřevěnému ohništi podobné. Další jasnou výhodou plynových krbů je i to, že velmi elegantně vypadající výrobek k instalaci navíc vyžaduje už jen vyvložkování komína. Odpadá nutnost shánění, skladování a příprava dřeva, vynášení popela a s tím spojená prašnost. Zatopit v plynovém krbu je otázka několika vteřin a tak si romantiku u sálajícího krbu můžete dopřát každý den.