Míchadla a míchací metly

Míchací metla po promíchání malty

Kvalita malty stojí a padá s jejím složením a s dokonalým promícháním. Co odbudeme, to se nám v budoucnu vymstí: bude-li v části materiálu jen písek, stěny se rozsypou. Od doby, co se rozšířila nabídka míchaček stavebních materiálů na trhu, již tuto práci nemusíme vykonávat ručně. Vidět to můžete všude kolem sebe – stavební ruch nejčastěji nastupují stavební míchačky a moderní motorová míchadla a míchací metly.

Dříve se stavební směsi míchaly ručně. Nejprve jsme na rovině promíchávali cement s pískem, většinou v poměru 6:1 ve prospěch písku, pak jsme směs pokropili vodou a přidali 1 díl kašovitého hašeného vápna. Poměr složek se lišil v závislosti na kvalitě a typu písku (ostřejší vyžaduje víc cementu). Také složení malty určovalo její použití (pro omítání obsahuje víc cementu i vápna, a pro nezatěžované cihelné zdivo malta cement neobsahuje, místo něj se dává na čtyři díly písku jeden díl suchého vápenného hydrátu). Množství vody závisí na tom, jak je vlhký písek a nakolik je podklad suchý, a na definitivní konzistenci maltu zvlhčíme až před použitím.

Stavební hmoty

Stavební směsi, foto archiv

Můžeme si koupit nejrůznější druhy již namíchaných směsí malt a omítkovin, včetně speciálních hmot (omítky sanační, zateplovací, dekorativní a další). Většinou se prodávají napytlované po 40 kg. Vyžadují pouhé rozmíchání s vodou a práci s nimi zvládne i naprostý laik. Nemáme-li jiné nářadí, malé množství můžeme s vodou promíchat i jen ve kbelíku. Nepříjemná je jen jejich dvojnásobná cena oproti tomu, když si stavební hmotu mícháme z jednotlivých složek sami. Na druhou stranu ušetříme za míchačku.

Míchačky

Míchačka je nezbytná při stavbě nového domu nebo při rozsáhlých přestavbách či dostavbách, v případě, že maltovou nebo omítkovou směs z jednotlivých složek mícháme sami. Promíchat větší množství písku, vápna a cementu ručně je mimořádně namáhavé a zdržuje to celou stavbu.

Míchadla a míchací metly

Míchání stavebních směsí míchadlem., foto archiv
  • Míchadlo je přenosné zařízení, která pohánění elektromotor o příkonu 700 až 1600 W. Tyto nástroje dosahují okolo sedmi set otáček za minutu, mají vysoký krouticí moment, snesou dlouhodobé zatěžování a dokonale promíchají i značně husté stavební hmoty. Motor i převody mají vodě i prachu odolný kryt. Míchadla fungují tak, že jednotlivé složky nasypeme do nádoby, zalijeme podle návodu vodou a rozmícháme vhodnou metlou, přičemž míchadlem pohybujeme, aby se směs dobře promíchala i při okrajích nádoby.
  • Míchací metly, které do míchadel upevňujeme, tvoří ocelové tyče, k nimž jsou přivařené ocelové pásky. Tvary metel jsou různé, na řídké hmoty, maltové směsi a beton se používají metly obloukové – jsou vytvarované tak, aby při míchání tlačily materiál ke dnu nádoby. K míchání barev, laků řídkých materiálů jsou metly s přivařenými vrtulkami. Pro míchání tmelů a lepidel jsou metly ve tvaru drátěného šneku. Metly lze upevnit do některých vrtaček.
  • Proti míchačkám můžeme míchadla snadno uskladnit i převážet. Mají ale nižší výkon a na velké míchání klasických stavebních hmot pro stavbu rodinného domu zřejmě nestačí. Pokud ale volíme lepicí malty pro tenkovrstvé zdění pórobetonových tvárnic nebo broušených cihelných bloků, spokojíme se .