Stavební míchačka na maltu i beton

Stavbu nebo rekonstrukci domu si lze bez stavební míchačky jen těžko představit. Maltu, kterou budeme spojovat cihly nebo tvárnice, vyrobíme z vápna, písku a cementu. K výrobě základového betonu pak používáme cement jako pojivo a kameniva, neboli písek, štěrk či drť. Vzniklé masy je nutné důkladně promíchat a ručně by to byla taková dřina, že se míchačka opravdu vyplatí.

Stavební míchačky jsou důležité všude tam kde je zapotřebí rozmíchávat větší objemy stavebních hmot. Na malá množství nebo stavební lepidla a tmely nám budou stačit míchadla nebo míchací nástavce.

Velikost míchačky

Stavíme-li svépomocí rodinný domek, nebo ho rekonstruujeme či přistavujeme, tak přestože se snažíme do stavebních prací zapojit široké příbuzenstvo, stavba postupuje daleko pomaleji, než když ji zadáme stavební firmě „na klíč“. V takovém případě nemá asi velký smysl pořizovat si velkou míchačku, protože než by se malta či omítková směs zpracovaly, mohly by ztvrdnout. Navíc jsou velké míchačky neskladné a většinou se nevejdou do auta. Nejvhodnější je proto malá míchačka objemu do 130 litrů, označovaná jako Hobby, nebo o něco větší Profi do 150 litrů. Hobby míchačka má tu výhodu, že se u většiny automobilů vejde do kufru. Také cena menších míchaček je přijatelnější, lze ji koupit již od pěti tisíc. Mívají také volitelný dvou či třífázový motor, co je výhoda pro rozmanité podmínky stavby. Vhodné jsou míchačky jsou jednofázové (230 V), s dvojitou izolací, aby byly bezpečné, ale i přesto by měly mít elektrickou zásuvku, které je předřazen proudový chránič.

Míchačka z půjčovny nářadí

Často se nám vyplatí, než si míchačku kupovat, půjčit si ji v půjčovně nářadí. Pokud jsme schopni dokončit hrubou stavbu do měsíce, zaplatíme za měsíční vypůjčení malé míchačky přibližně 3500 Kč plus budeme muset složit vratnou zálohu ve výši podobné ceny nové míchačky. Ceny ani podmínky nejsou jednotné a v některých půjčovnách můžeme dokonce dojít k závěru, že je vypůjčení míchačky nevýhodné. K nutným investicím bývá totiž nutné připočítat cenu dovozu, což u větších míchaček, které se nevejdou do auta, může prodražit. Při koupi míchačky si ale musíme klást otázku, zda pro ni budeme mít i další využití, a zejména kde ji budeme skladovat, aby nepřekážela a nezrezavěla.

Bezpečná práce s míchačkou

  • Míchačku postavíme na rovný a pevný podklad, aby se při provozu nepřevrhla.
  • Množství promíchávaných hmot nesmí být vyšší než je uvedeno v návodu.
  • Míchačka musí být napájena ze zásuvky s předřazeným proudovým chráničem a napájecí šňůra v odolném provedení musí být uložena tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Elektrickou instalaci míchačky nijak neupravujeme a ochranný kryt svorkovnice nesnímáme.
  • Do bubnu míchačky v žádném případě nesmíme strkat lopaty ani jiné nástroje. Je-li ozubený věnec přístupný, za provozu se k němu nepřibližujeme.
  • Po ukončení prací musíme buben vypláchnout, aby v něm malta nebo beton neztvrdly.