Malty, stavební lepidla a zednické nářadí

zahájení stavby příčky
Malty, stavební lepidla a zednické nářadí, foto Michal

Ve stavebnictví používáme maltu jako spojovací materiál a omítkovou hmotu. Je to vlastně kaše. Látky v ní po čase ztuhnou. Skládá se z vody, písku, vápna a případně cementu, místo písku může ve speciálních případech být umělé plnivo – tedy kamenné nebo keramické drtě a moučka či třeba struska. A samozřejmě další přísady, v omítkách barvy. Pro suché zdění používáme suchá lepidla. Pochopitelně potřebujeme i zednické nářadí.

Na malé stavební akce vystačíme s ruční přípravou malty v kolečku nebo jiné přiměřené nádobě. To nejdřív promícháme zednickou lžící přísady a pojiva a teprve pak přidáme vodu. U většího množství malty, které si připravujeme v míchačce, postupujeme obráceně: do bubnu dáme vodu, poté pojivo a nakonec písek.

Cement, vápno a sádra

Smícháním vápna, písku a vody uděláme tzv. vápennou maltu. Podle toho, co budeme potřebovat, si můžeme připravit vzdušné vápno (například hašené vápno, vápenný hydrát), nebo hydraulické vápno (tvrdne i bez přístupu vzduchu), případně i trasové vápno (vzniká přidáním vulkanické tufové horniny). Na beton i maltu použijeme také cement. Ten musí dosahovat určitou pevnost v tlaku. Nejpoužívanější druh cementu pro svépomocné práce je Portlandský cement. Při stavbě použijeme i sádru, která má výborné izolační vlastnosti a slouží k výrobě sádrokartonových desek a stěnových panelů. Bývá také často v stěrkových hmotách a coby štukatérská sádra je vhodná i pro opravy ploch stěn. Pozor: vždy ji přidává nádoby s vodou (nelijeme vodu na sádru)! Stavební sádra obvykle obsahuje zpomalovač tuhnutí, čímž se prodlužuje doba její zpracovatelnosti.

Speciální tenkovrstvé malty

Stavba příčky, foto Michal

Pro samotné zdění například z broušených cihel je možné použít dva typy speciálních tenkovrstvých malt. V podstatě jsou to lepidla a na cihly je nanášíme k tomu určenými válci. Tloušťka malty pro tenkou spáru je jeden milimetr a pokrývá pouze žebra cihel takže dutiny v cihlách nejsou překryty. Maltu pro celoplošnou tenkou spáru nanášíme v tří milimetrové síle. Po usazení cihel bude tloušťka spáry rovněž jeden milimetr. Celoplošně dutiny v cihlách překryje. Tyto celoplošné tenkovrstvé malty zaručuje nejlepší tepelně izolační a pevnostní parametry obvodového zdiva.

Spárovací malta čili spárovka

Je to speciální druh malty určený pro malé prostory, někdy na ni narazíte také pod názvem spárovací tmel. Je velice jemná a připomíná sádrovou kaši, nicméně vůči vodě je po ztvrdnutí vysoce odolná. Použijeme ji většinou ke spárování, tedy vymazávání mezer mezi obkladačkami či dlaždičkami. Na výběr máme z různých barev a jejich odstínech a také pro různě široké spáry, které plní i dekorativní úlohu.

A co suchý způsob zdění

Další možnost pro zdění z broušených cihel představuje speciální polyuretanová pěna, neboli bezcementové lepidlo určené výhradně pro lepení broušených cihel. Nanáší se na očištěnou ložnou spáru ve dvou pruzích, u příček v jednom pruhu. Při tomto suchém zdění nedochází k přenosu vlhkosti z pojiva do zdiva, takže lze stavět i při opravdu nízkých teplotách – až do -10 °C. Jde to rychle a nepotřebujete vodu ani elektřinu. Stavební lepidlo, tedy dózu s pojivem v podstatě stačí jen protřepat a našroubovat na ni aplikační pistoli.

Malty, stavební lepidla a zednické nářadí pro stavbu

Míchací metly, foto med

Bez měření se neobejdeme. Mezi klasické zednické nářadí patří skládací nebo svinovací ocelový metr, olovnice, vodováha, případně vodováha na měření úhlů a hadicová vodováha. Naši pozornost si zaslouží ovšem moderní laserová měřidla „na baterky“ která jsou rychlá, přesná a snadno ovladatelná, takže na větší stavbě se nám budou moc hodit. Kde se sami změníme v zedníky uplatníme čtyřhrannou a trojúhelníkovou lžíci jakož i spárovačku, dále hladítka, dřevěné shrnovací prkno, zednický štětec a kladivo, omítkové skoby, ploché zednické dláto, špičák a paličku. Na větší množství malty budeme potřebovat takové zednické nářadí, jako je míchačka, kolečko a lopata, pokud si ji budeme připravovat sami i prohazovačku. K míchání malého množství si vystačíme s míchací metlou. Samozřejmě se hodí i dřevěný truhlík na maltu a nádoby na vodu.