Stavíme z tvárnic

Tvárnice složené na pozemku
Stavíme z tvárnic, foto archiv

Jak to udělat, aby náš vytoužený domek stál rychle, bez zbytečných nákladů a v podobě, kdy ani jeho provoz nebude nákladný? Dřív se říkalo, že v novém domě je třeba nechat bydlet rok nepřítele, rok přítele a pak teprve pak se se vší parádou nastěhovat. Klasické cihlové zdivo, vysychající malta a omítky jakbysmet byly totiž příčinou hodně vlhkého bydlení v takové novostavbě. Raději stavíme z tvárnic.

Naštěstí máme nové zdicí materiály, které některé shora řečené potíže omezují. Nic proti cihle – ta je zřejmě věčná, ale v době, kdy ceny energií už budou klesat spíš náhodou a to ještě jen krátkodobě, měli bychom stavět efektivněji. Variantu představuje použití moderních stavebních tvárnic.

Dvě mouchy jednou ranou

Tvárnice, foto med

Klasická pálená cihla nám prokazatelně slouží pět tisíc let. Ve smyslu současných norem je její tepelný odpor nedostatečný a tak je domy z nich při doporučené tloušťce vnější stěny 45 cm ještě zateplíme, protože ani kvalitní tepelně-izolační omítka nestačí. Lepší (zároveň rychlejší a v součtu lacinější) je použít progresivní stavební prvky – velkoformátové cihelné bloky a tvárnice z pórobetonu, pemzobetonu či keramzitu. Vyrábějí se i tvárnice, které jsou v dutinách nebo směrem do stavby opatřeny vrstvou styroporu nebo celopolysterenové tvárnice, jejichž vnitřky se po položení každé vrstvy vylijí betonem. Spojují se tenkovrstvou maltou v ložné spáře nebo na pero a drážku.

Proč zrovna tvárnice

  • Vzhledem k velikosti tvárnic nám dům doslova vyroste před očima. Na připravených betonových pásech ho lze zbudovat svépomocí a prakticky bez mechanizace za měsíc.
  • Tepelně izolační vlastnosti obvodového zdiva umožňují dům dále nezateplovat. Dost tím ušetříme.
  • Výhodná je i nízká hmotnost tvárnic, které tak na stavbu přivezete na vleku za autem.
  • Dost dobře zvukově izolují.
  • Dobře také propouštějí vodní páru (difuzní propustnost).

Co bychom ale měli při rozhodování také zohlednit

Jsou ale některé problémy s tvárnicemi. Proti klasické cihle jsou zpravidla méně pevné. Protože jsou křehčí, při stavbě se jich víc rozbije. Náročné jsou na přesnost zdění, vazbu i druh použité malty. Vyšší cena, která nás jistě hned praští do očí je ovšem relativní, protože odpadají tepelně izolační omítky a dodatečné obkládání domu zateplením.

Tvárnice s vnitřní tepelnou izolací

Zateplená tvárnice, foto archiv

Tvárnice Liapor vyrobené z lehčeného betonu vibračním lisováním jsou z expandovaného granulátu. Keramzit (vypalované jílové kuličky) spojený cementem. Výsledek je lehký a nízkonasákavý. Tvárnice se přesazují zpravidla o půl délky, dutiny mají vyplněné perlitem a na styčných plochách mají výstupky, takže se sestavují nasucho a malta dáváme pouze na vodorovnou spáru. Liaporky používáme i tam, kde potřebujeme zajistit dobrý akustický odpor. Protože mají malou nasákavost, můžeme je použít i pod úrovní terénu a těsně nad terénem.

Tvárnice s průběžnou tepelnou izolací

U tvárnic IZO PLUS vysoký tepelný odpor zajišťuje vrstva pěnového polystyrenu. Jsou to bloky z vnější samonosné vrstvy z betonové směsi a průběžná izolační vložka ze samozhášivého styroporu. Vnitřní stěny z mezerovité vibrolisované betonové směsi. Zdíme jimi jednoduše – na vodorovný podklad je klademe dutinou dolů na sraz s převazbou alespoň o třetinu (malta v ložné spáře v tloušťce 10 mm). Na konečnou úpravu stačí jednovrstvá omítka. Tvárnice se vyrábějí v několika typech. Pro extrémní zatížení klademe tvárnice dutinami vzhůru a dutiny zaléváme betonem.