Izolace základů

izolované základy
Izolace základů, foto archiv

Při stavbě se už od začátku snažíme vyvarovat tepelných mostů a vazeb, a proto raději zateplíme a odizolujeme proti vlhkosti i základy. Kvalitně provedená hydroizolace je nutná pro zabránění vzlínání vlhkosti.

Základy, stejně jako podlaha u nepodsklepených objektů, musí být izolovány minimálně 10 cm izolace. Tepelná izolace základů či podsklepených částí domu je nejčastěji z desek z extrudovaného polystyrenu spojených na pero a drážku. Od zásypu je oddělujeme netkanou textilií. Tloušťka tepelné izolace závisí na řešení konstrukce a pohybuje se mezi 10 až 30 cm.

Způsoby izolace

Izolaci proti zemní vlhkosti vedeme v jednoduchých tvarech a v jedné nebo ve dvou rovinách. Můžeme ji pokládat jen mezi základy a nadzákladové konstrukce, nebo budeme izolovat i základy. Vnější izolace, která obchází i základy, je sice na plochu rozsáhlejší, ale podle odborníků vhodnější. Zásadním aspektem úspěšného průběhu výstavby je kvalitní betonáž desky. Její povrch musí být rovný a hladký, aby vodorovná izolace proti zemní vlhkosti, hydroizolace, dobře k povrchu desky přilnula a nedošlo k jejímu mechanickému poškození a následnému pronikání vlhkosti do podlah domu. K hydroizolaci se nejčastěji používají živičné vyztužené pásy nebo fólie. Užívají se však už i hydroizolační stěrky na bitumenové nebo silikátové bázi. Stěrky jsou však velmi náročné na technologickou kázeň.

Použitý materiál

Nejčastější postup je takový, že nejprve penetrací natřeme betonový podklad a na ten natavujeme asfaltové pásy. Použít můžeme i modifikovaný asfalt, který obsahuje kaučuk, zvyšující plasticitu izolace. Nosnou vrstvou kvalitnějších hydroizolačních pásů je skelná tkanina nebo rouno z polyesteru. Při kombinaci hydroizolace s izolací před radonem můžeme použít pásy s hliníkovou vložkou, nebo mechanicky kotvené profilované nopové fólie či fólie z měkčeného PVC. K ochraně hydroizolace před porušením se používají geotextilie.

Nopové fólie

nopová folie
Nopová folie, foto archiv

Profil nopové fólie tvoří polokuželové výstupky – nopy, příp. pevnější žebrované nopy hvězdicového tvaru, díky kterým má velikou pevnost v tlaku. Odolává deformacím způsobených hmotností stavební konstrukce, geologickým změnám podloží a nahodilým vlivům. Nopová fólie chrání spodní konstrukci stavby proti vlhkosti a tím zvyšuje její životnost, chrání svislou i vodorovnou izolaci, zamezuje pronikání radonu do stavby a dokáže nahradit izolační přizdívku.

Pracovní postup jednovrstvé hydroizolace

  • Na celou plochu základu položíme geotextilii s přesahem asi 30 cm a prořízneme do ní otvory na prostupy (kanalizační trubka, vývod vody). Geotextilie má ochranou a vyrovnávací funkci, je prodyšná, ohnivzdorná, odolná proti plísním a chemickým vlivům.
  • Navrch položíme a horkým vzduchem zavaříme fólii z měkčené PVC s přesahem asi 15 cm a průběžně do ní vyřezáváme otvory na prostupy. Ty zavaříme detailovou fólií. S nástupem technologií z měkčených PVC fólií dostaly donedávna dominantní izolace z asfaltových pasů více než zdatného konkurenta. Možnost aplikace fóliových systémů za nepříznivých klimatických podmínek (zvýšená vlhkost podkladu i ovzduší, teplota do – 15 °C) z nich činí technologii, jíž lze bez jakýchkoliv problémů aplikovat celý rok!
  • Položíme druhou vrstvu geotextilie s přesahem asi 15 cm, opět prořízneme prostupy a zabalíme je.
  • Nopovou fólii pokládáme na připravený podklad s geotextilií, ve spoji ji přikotvíme k podkladu na ukončovací tmelící lištu šrouby s hmoždinkami, a to ve výšce asi 30 cm nad spodní izolací. Svaříme ji se spodní fólií a ukončovací lištu zatmelíme.