Příprava sítí do základové desky

Sítě v základové desce
Hlavní sítě, foto archiv

Nežli začneme s betonováním, správně uložíme sítě a ležatou kanalizaci, což je mimořádně důležité, aby totiž při její případné poruše nedošlo k podmáčení základů. Nesmíme zapomenout ani na položení zemnícího pásku, který je součástí bleskosvodu, a na bednění prostupů, zejména pro kanalizaci. Plynové vedení nikdy neumisťujeme do základové desky. Při případné poškození trubek a úniku plynu by mohlo dojít k výbuchu. Plynové trubky proto z bezpečnostních důvodů vedeme zdmi.

Příprava sítí do základové desky

základy a sítě
Základy a sítě, foto archiv

Všechny rozvody vody, plynu, kanalizace, průchodky (tzv. husí krky) pro vedení elektřiny a případně příprava pro tepelné čerpadlo a klimatizaci musíme připravit přesně podle projektu. To proto, abychom například kanalizaci nevyvedli v kuchyni… Polohu všech prostupů pro přípojky v základech nakonec pečlivě zkontrolujeme, protože jejich chybné umístění nebo špatná výšková poloha by nám přinesly nepříjemná překvapení.

Uložení sítí

Plochu mezi základovými pasy vysypeme štěrkopískem, štěrkem nebo kačírkem a plochu zhutníme až na tloušťku asi 20 cm. Na ni položíme ležatou kanalizaci a vodovodní přípojky. Správný spád kanalizačního potrubí přeměříme nivelačním přístrojem, a těsnost i neprostupnost ověříme tak, že ho naplníme nejméně na tři hodiny vodou. Poté kanalizaci obsypeme pískem a celý povrch zpevníme zhutněnou štěrkovou drtí.

Husí krky

Elektrické vedení a vodovodní hadici budeme ukládat později, ale připravíme si pro ně plastové ohebné tzv. husí krky, které prozatím prázdné uložíme do základové desky a necháme vyčnívat nad její horní hranu. Plastové trubky a kolena pro odpady z kuchyně, koupelny a WC postupně pokládáme – neustále kontrolujeme potřebný spád – a napojujeme podle projektu. Přesně vyměříme jednotlivé vývody. Poté trubky zasypeme pískem a hlínou, vývody proti nechtěnému pohybu zajistíme betonem.