Bazén – schůdky, osvětlení a ohřev vody

osvětlení bazénu
Bazén – schůdky, osvětlení a ohřev vody, foto archiv

Bazén je hotový, je čas opatřit o nezbytné doplňky, jakými jsou schůdky nebo žebřík, osvětlení a případně i protiproud. Chceme-li bazén používat déle než pár měsíců v roce, bude třeba najít vhodný způsob ohřevu vody a také zastřešení. Nabídka na trhu je velká, máme z čeho vybírat.

Ohřívat vodu můžeme několika způsobů, přičemž by volba měla odpovídat typu bazénu: pro exteriérové jsou určeny především tepelná čerpadla a solární panely, výměník nebo průtokový elektroohřívač je vhodnější pro interiérové celoročně používané bazény. Při výběru konkrétního typu zvážíme mimo cenu vlastního zařízení též veškeré náklady, spojené s montáží a s provozem.

Základní způsoby ohřevu vody

Solární ohřev a solární plachta, foto Bazény Niveko
  • Tepelné čerpadlo – vzduch/voda, pracující bez výměníku. Zařízení, které dokáže odebírat energii o nízké teplotě z okolního vzduchu a pomocí kompresoru ji přečerpat na vyšší teplotní hladinu a předat pro potřeby vytápění. Přednostmi tepelného čerpadla vzduch/voda jsou nízké provozní náklady, ekologický provoz bez škodlivých emisí, automatický provoz, jednoduchá instalace a tichý chod.
  • Elektroohřev – elektrický průtokový ohřívač s topnou spirálou o výkonu 4 – 21 kW. Jedná se technicky jednoduchý, ale energeticky poměrně náročný způsob přihřívání bazénové vody. Příkon průtokových ohřívačů se pohybuje od 4 do 21 kW. Průtokové ohřívače instalujeme mezi filtraci a vratné trysky. Mají vlastní termostat a tlakový spínač, který neumožní provoz při vypnuté cirkulaci vody.
  • Tepelný výměník je napojený na zdroj lokálního vytápění 40 – 220 kW výměníky jsou navrženy pro vytápění vody zejména v interiérových bazénech a vířivých vanách. Používají se ve spojení s plynovým nebo elektrickým kotlem, popřípadě se skleněnými solárními kolektory.
  • Sluneční kolektory – standardní skleněné kolektory napojené na výměník nebo bazénové polymerové kolektory pro přímý ohřev bazénové vody. Svým povrchem sluneční záření pohlcují, přeměňují na tepelnou energii, a ta ohřívá topné médium, jež předává získanou energii dál do bazénu. Panely solárních kolektorů instalované na šikmé ploše natočíme nejlépe k jihu, aby na sluneční kolektory dopadalo co nejvíce záření. Důležitá je volba dostatečného počtu kolektorů, neboť pro ohřev bazénu na teplotu kolem 24 – 26 °C je potřeba poměrně velké množství energie. Orientačně doporučujeme pro absorbéry využít asi 60 % plochy bazénu, pokud tedy má bazén plochu 20 m2, měla by plocha kolektorů činit asi 12 m2. Není-li bazén používán, je vhodné ho zakrýt solární plachtou. V případě, že je bazén zastřešený nebo ho pravidelně na noc zakrýváme, snížíme plochu kolektorů asi o 10 %.

Schůdky a žebříky

Vstup do bazénu musí být bezpečný, po schodech nebo po žebříku s jedním až pěti stupni, to v závislosti na jeho hloubce. Stupně musí mít protiskluzovou úpravu nášlapné plochy – nalepenou gumu, měkčený plast, profilovaný povrch… Žebříky se vyrábějí z nerezových trubek, stupínky z nerezu, hliníku nebo plastu a bývají ukončeny silikono-gumovým opěrným kloubem pro opření o stěnu bazénu. Při upevňování žebříku do plastového bazénu dbáme na to, aby nepronikl stěnami ani dnem. Žebříky do dlažby (betonu) mají k ukotvení připravená pouzdra pro montáž. Na zimu žebřík vyjmeme a uskladníme pod střechu.

Osvětlení

Osvětlení bazénu zvyšuje bezpečnost při večerním a nočním koupání. Zanedbatelný není ani estetický účinek světla. Používáme zde speciální svítidla, jež lze umístit pod hladinu v řadě u horního okraje na obou stranách. Pokud nám takové řešení připadne příliš statické, můžeme nainstalovat podvodní světlomet, který dovoluje regulovat směr světelného toku pouhým otočením paraboly asi o 20 stupňů.

Protiproud

protiproud
Protiproud, foto archiv

Komfort zejména u bazénu malých rozměrů určitě zvýší protiproudové zařízení, které v bazénu vytváří jednosměrné proudění s možností regulace. Nutí plavce překonávat odpor vody. Nabídka protiproudů je bohatá. Například kapacita pro 600 až 1000 litrů za minutu nebo tří poloh s jednoduchou regulací proudu vody a přisáváním vzduchu.

Úprava okolí

Okolí bazénu vydláždíme nekluzkými dlaždicemi, abychom zde mohli co nejsnáze udržovat čistotu. Určitě stojí za to vybudovat i mělký žlab k opláchnutí nohou před vstupem do vody. Na vytvoření závětří nejsou vhodné živé ploty nebo jiné volně rostoucí dřeviny. To proto, že biologický materiál bezprostředně znečišťuje vodní hladinu. Raději postavíme závětrné zdi nebo stěny ze slaměných či rákosových rohoží, skla, dřeva, případně i z plastů…