Bazén u domu – základní vybavení

Bazén u domu, foto med

Abychom se v bazénu mohli koupat bez obav o zdraví, musíme si pořídit filtrační zařízení. Toto nezbytné bazénové příslušenství udržuje čistotu vody v bazénu recirkulací přes štěrkový (hloubkový) nebo pískový (povrchový) filtr. Proto je důležité správně ho instalovat a dobře o něj pečovat. Bazén u domu má spoustu předností.

Připojení čerpadla

Elektrické čerpadlo musí připojit kvalifikovaný elektrikář, přívod je vybaven proudovým chráničem s vypínacím bezpečným proudem 30 mA, napájecí napětí musí odpovídat provoznímu napětí uvedenému na typovém štítku. Před uvedením čerpadla do provozu naplníme předfiltr do výše sacího hrdla vodou, těsnící kroužek víka namažeme při každém sejmutí silikonovou pastou. Jakmile zapneme motor, čerpadlo začne nasávat. Nasávací doba závisí na sací výšce a na vzdálenosti od bazénu. Přiměřená doba nasávání je pět minut.

Péče o čerpadla

Filtrační koš, foto archiv

Filtrační koš pravidelně důkladně čistíme. Čerpadlo nikdy nespouštíme bez nasazeného filtračního koše a také ho chráníme před mrazem. Při zazimování demontujeme všechny zátky a hadice a necháme vytéct vodu. Pokud je čerpadlo namontováno pevně na místě a vodu není možné vypustit, chráníme čerpadlo proti zamrznutí roztokem 40 % propylen-alkoholu a 60 % vody (působí do -46 °C).

Skimmer

Skimmer je hladinový sběrač nečistot. Skimmery mohou mít dvířka s plovákem a uzávěr na regulaci průtoku. Ve spodní části skimmeru je košík na zachycení hrubých nečistot.

Princip filtrace

Čerpadlo, foto archiv

Vodu přivádí čerpadlo z bazénu skimmery do filtru, kde se čistí a trysky ji posílají zpět do bazénu. Vlastní filtr obsahuje pískovou náplň, ve které se zachycují nerozpustné nečistoty obsažené ve vodě. Po určité době se písek filtru zanese tak, že se pro vodu stává těžko propustný a je ho třeba proprat: vodu přitom přivádíme do filtru v opačném směru než při filtrování. Písek se zvíří a nečistoty, které zachytil, se uvolní. Prací voda se odvádí do odpadu. Pro maximální účinnost filtru používáme jako náplň křemenný písek velikosti zrna (granulometrie) 0,5 – 0,7 mm. Množství písku se mění podle typu filtru. Filtrace je součástí celkové úpravy bazénové vody. Samotná filtrace bez správného chemického ošetření nezabezpečuje požadované parametry vody, stejně jako není postačující samotná chemická úprava bez filtrace.

Bazénové trysky

K cirkulaci vody v bazénu slouží bazénové trysky. Jejich vhodným umístěním a nasměrováním lze vytvořit neustálý proud a voda, která cirkuluje, je méně náchylná ke zkažení. Kromě cirkulačních můžeme použít i trysky masážní.

Snadné vypouštění vody

Prostřednictvím ručního ventilu na vypouštění, který je součástí zátky na vypouštění písku, můžeme z filtru zcela vypustit vodu bez úniku písku. V případě, že filtrační jednotka je umístěna nad úrovní hladiny vody, je nutné osadit zpětný ventil, který zabraňuje zavzdušnění filtračního okruhu.