Bazén u domu – výběr

nadzemní bazén u domu
Bazén u domu, foto med

Kdo by si nepřál bazén u domuvýběr. Není to sice levná ani technicky nenáročná zahradní stavba, ale rozhodně nemusí být nedostupná. Vzhledem k našim klimatickým podmínkám je důležitý nejen výběr místa, ale i tvar, rozměry, vhodná konstrukce, doplňky i úprava okolí – na nich závisí využívání bazénu i jeho údržba s co nejnižšími náklady.

Pokud s bazénem nechceme mít více starostí než z něj užitku, raději volíme menší velikost než obry, které jsme viděli v katalogu pořízených z jižněji položených zemí, kde je počet teplých letních dnů výrazně vyšší než u nás. S koupáním venku můžeme u nás počítat – když je dobrý rok – přibližně od května do půlky října.

Výběr místa

Bazén si pořizujeme kvůli vodě na koupání a plavání, a ta musí být nejen čistá, ale i dostatečně teplá. Nejdůležitější podmínkou pro využívání bazénu je tedy udržování přiměřené teploty vody. Tu získáme buď přímým ohřevem, která je energeticky náročný, nebo bezplatnou sluneční energií, když bazén umístíme na chráněné a slunné místo, orientované na jih nebo na jihozápad a v blízkosti domu, jehož stěny sluneční energii kumulují a k večeru postupně vyzařují. V úvahu vezmeme i co nejvhodnější a účelnou návaznost na dostupný vodní zdroj i způsob účinného odvedení vody z nádrže. Pamatujeme na to, že umístění blízko stavení ovlivňuje náklady na využívání bazénu, které rostou se vzdáleností od domu.

Umístění v terénu

Výkop pro bazén, foto archiv

Bazén můžeme v terénu umístit třemi způsoby – zcela ho zapustit, zapustit ho zpola nebo ho celý umístit na terén. Třetí způsob je nejlevnější, ale méně estetický, a ne příliš praktický (bazén bývá moc mělký nebo vysoký). Při částečném zapuštění vyčnívá stěna bazénu v horní části asi 50 cm nad terén. Zapuštění celé konstrukční výšky bazénu do terénu tak, že okraj i obruba bazénu jsou v jeho úrovni, je esteticky i prakticky nejpřijatelnější, ale finančně nejnáročnější.

Velikost

Při výběru velikosti bazénu bereme v úvahu dostatek prostoru, vydatnost zdroje vody (i na ten nejmenší bazén potřebujeme nejméně 8 kubíků vody, kterou občas vyměniíme a finanční částku, kterou chceme věnovat na jeho výstavbu i provoz. Zvažujeme i délku bazénu z hlediska možnosti plavání (jeden plavec potřebuje šířku dráhy asi 2,25 m, délka tempa je 1,5 m + délka těla, takže 4 tempa představují 8 metrů délky. Hloubka vychází z výšky těla a ideální se pohybuje od 1,2 do 1,6 m (v mělkých bazénech 0,8 m). Optimální rozměry těchto nádrží jsou 6 x 3 m, 8 x 4 m nebo 12 x 6 m. Menší rozměry umožňují plavat pouze se zařízením vytvářejícím protiproud.

Tvar bazénu

Při volbě tvaru vycházíme ze zásady, že čím je tvar jednodušší, tím levnější bude stavba bazénu a snazší jeho údržba. Protažený tvar umožňující kromě koupání i plavání je vhodnější než čtvercový nebo kruhový: jeho délka se má v takovém případě rovnat přibližně dvojnásobku šířky. Podélná osa bazénu bude situovaná ve směru východ – západ. Nejvhodnější tvar pro zahradní plavecké bazény je protažený jednoduchý obdélník se zaoblenými rohy, případně tvar ledviny.

Materiál a konstrukce

Protože venkovní bazén je nejpracnější a nejnákladnější zahradní stavba, důležitý bude správný výběr materiálu:

– Železobetonová konstrukce

Stavba bazénu, foto archiv

Nejčastěji se používá se stěnou silnou 15 až 30 cm. Její výhodou je variabilita tvarů a rozměrů, a pokud ho stavíme sami, vyjde nejméně nákladně. Buduje se přímo na vybraném místě a trvanlivost se vyrovná stavbě domu. Při použití základní betonové konstrukce máme na výběr více možností konečné povrchové úpravy. Klasickou úpravou je keramický obklad. Nejvhodnější barvou je bleděmodrá nebo bledozelená. Také můžeme betonový povrch levněji upravit speciální hydroizolační fólií z měkčeného PVC nebo nátěr chlórkaučukovou nebo cementovou barvou.

– Plastové bazény

Plastové bazény se vyrábějí z laminátu nebo akrylátu (menší) jako prefabrikované vany vcelku či jednotlivé segmenty. Jsou tvarově variabilnější, konstrukce je lehčí a méně zatěžuje podloží. Tvar, povrch ani barva se dále neupravují. Cena je vyšší, povrch se postupně opotřebovává a více na něm ulpívají řasy.

– Celokovové (nerezové) bazény

Bazény z tohoto materiálu jsou nejdražší, mají dlouhou životnost, snadno se udržují a výborně odolávají povětrnostním vlivům. Nevyžadují další povrchovou úpravu. Mají zpravidla menší rozměry.

Hydroizolační fólie

Stěny bazénové vany izolujeme od okolního terénu nebo konstrukce, abychom zamezili tepelným ztrátám a ochlazování vody v bazénu (teplota zeminy je asi 8 °C). Na obložení bazénu se používají speciální hydroizolační fólie se zdrsněným povrchem a s protiskluzovou úpravou v blízkosti schodů a stupňů. Lze ji použít k obložení každé nádrže jakéhokoliv tvaru a velikosti. Už při návrhu bazénu myslíme na udržování čistoty vody. Konstrukčním opatřením zaměřeným na splavování nečistot z hladiny je vybudování sběrného žlábku lemujícího celý obvod bazénu.

  1. Bazén u domu – výběr a příprava
  2. Bazén u domu – bezpotrubní filtrace
  3. Bazén u domu – základní vybavení
  4. Bazén – schůdky, osvětlení a ohřev vody
  5. Bazénová chemie