Tepelné mosty

rozestavený dům - jak se vyhnout tepelným mostům?
Tepelné mosty, foto med

Co to straší každého, kdo staví dům, mění okna nebo se ho chystá zateplit? Tepelné mosty. Po nich nám totiž z domů teplo utíká. Ovšem teplo získáváme z energií, jež jsou stále dražší. Takže kdo chce ušetřit – nebo alespoň plýtvání peněz omezit, měl by si na tepelné mosty dát pozor. A ke všemu kromě tepelných ztrát způsobují tepelné mosty i vznik plísně v bytě, a ta, jak je známo,  ohrožuje naše zdraví.

Tepelné mosty představují místa, po nichž může tepelná energie snáz překonat překážku a utéct nám bez užitku. Bývá to až několikanásobně větší množství energie než kolik ji unikne okolní, tepelně dobře izolovanou konstrukcí.

Teplo ven – plíseň dovnitř

Mimo úniku tepla po mostě ven i vnitřní povrch konstrukce v interiéru se na povrchu ochladí. Výsledkem mohou být plísně. Což v novostavbě podpoří současná dobře těsnící okna už tak vedoucí k vzrůstu relativní vlhkosti v objektu. Čím je mostů víc a okna jsou těsnější, tím spíš se při nižší povrchové teplotě zkondenzuje vlhkost. Plíseň je tady – a to brzy nejen v rozsahu omezeném geometrickou plochou tepelného mostu, ale i na přilehlých konstrukcích.

Radši hned než potom

Řešení problémů s tepelnými mosty, foto med

Protože tepelné mosty samotné mívají zpravidla zanedbatelné rozměry ve srovnání s ostatními plochami, bývají často neprávem podceňovány. Navazující náklady na odstranění škod a nebo jen zaplacení zbytečných ztrát tepla nám víc než nepříjemně pošimrají peněženku. Kvalitní řešení problémů s tepelnými mosty není vždy jednoduché a bez komplikací, ale měli bychom se do něj pustit včas – když už máme ti smůlu, že vznikly.

Správná omítka náklady šetří

U novostavby musíme posoudit nejen jednotlivé materiály, ale také vhodnost jejich kombinací. I už ve své podstatě kvalitní nosné obvodové zdivo z cihelných bloků nebo tvárnic můžeme totiž z tepelně-technického hlediska znehodnotit použitím sice pevnostně kvalitní, avšak tepelné mosty vytvářející malty. A už jsme si řekli, že tepelnými mosty uniká až několikanásobně větší množství energie než okolní dobře tepelně izolovanou konstrukcí. Jednou z dalších možných cest nápravy závady v konstrukci stavby nebo celkové vylepšení domu a snížení jeho energetické náročnosti, je dodatečná tepelná izolace, A to je vždy složitější a vyjde dráž, než kvalitní tepelná izolace již při stavbě.

Mosty v osazeních okenních rámů

Nemusí fičet kolem oken, problémem je, že tepelné mosty nevidíme. Běžně vznikají například v osazeních okenních rámů. Okna osazena zdánlivě bez problémů, třeba ve zdivu s výbornými tepelně technickými vlastnostmi. Tepelná izolace zdiva je dána do značné míry jeho tloušťkou, ale běžně používaná okna, byť sebelépe řešená, mívají pouze několikacentimetrovou tloušťku rámu. Ta dělí vnitřní vytápěné prostředí od vnějšku, kde třeba zrovna mrzne. Špaletová okna na tom byla líp. Právě slabý rám umožňuje teplu z interiéru doslova vytéct po relativně krátké dráze kolem rámu materiálem zdiva, který si nedokáže bez dostatečného rozměru s tepelnou izolací poradit.

Co s tím

Problémy lze jak již naznačeno do značné míry eliminovat použitím kvalitních tepelně izolačních maltových směsí. Jak pro zdění, tak pro omítky. Tepelně izolační malta pro zdění zabraňuje vzniku tepelných mostů v maltovaných spárách mezi cihelnými bloky nebo tvárnicemi a zvyšuje tepelný odpor zdiva až o sedmnáct procent. A tepelně izolační omítka tepelný odpor ještě znásobí. Víc samozřejmě tam, kde dům zateplujeme. A pomůže do jisté míry i při snižování ztráty v místě osazení okenního rámu. Má-li být stavba provedena kvalitně a ekonomicky, bez kvalitních tepelně izolačních zdících a omítkových směsí se neobejdeme. Na levnou zednickou praxi našich dědů – malta nebo omítka z tří lopat písku na lopatu cementu a trošku vápna – ve výsledku při dnešních vražedných cenách energie jenom doplatíme.