Stavba terasy u domu

Terasa u domu s nábytkem, v popředí slunečnice.
Terasa u domu, foto med

Odpočinková terasa je zpevněná plocha zpravidla poblíž domu, sloužící k relaxaci a k zábavě. Velikost terasy může být různá – od malé dlážděné plochy, na které je stolek a židle, po velkou plochu se stálým nábytkem, s pergolou, s jezírkem a s květinovými záhony… Stavba terasy dá hodně práce, zvláště když zahrnuje zdi, schody a zvýšení úrovně terénu.

Malá terasa u domu, foto JAME

Slovo terasa nemá jednoznačný význam. Kromě zpevněného místa pro odpočinek venku se takto označuje zvýšený dlážděný úsek zahrady, který je ohraničen zdí nebo zvýšenými záhony. V Británii se odpočinková terasa často nazývá patio, ale ani toto označení není přesné. Patio je původně součást tradičního španělského domu – je to nahoře otevřený a po stranách uzavřený dvorek. V naší zemi se více vžil výraz terasa a rozumí se tím plocha dlážděná cihlami, dlažebními bloky nebo betonovými dlaždicemi, kde můžeme posedět, obdivovat vyhlídku, v létě jíst nebo se slunit.

Plánování

Příprava plochy k vydláždění, foto Petr Gyárfás

Stavba terasy vyžaduje čas i peníze a vždy se musí předem pečlivě plánovat. Dobře zvážíme její umístění, tvar, velikost, volbu materiálu pro vydláždění, aby ve výsledku nešlo jen o fádní a nedostatečně velkou plochu. Také promyslíme, jaké všechny prvky zvolíme pro tento venkovní prostor. Když jich bude málo, bude terasa holá, příliš mnoho připomene spíš vetešnictví.

Tipy pro vylepšení terasy

Odvodňovací žlábek, foto Petr Gyárfás
  • Jednotvárnost velké dlážděné plochy můžeme vyřešit tak, že na jednom nebo na více místech odstraníme malou část dlažby, kterou nahradíme dobrou zeminou nebo pěstebním substrátem a vysadíme zde okrasné rostliny.
  • Pokud rostliny na terase nechceme, můžeme plochu oživit odlišným odlišnou dlažbou.
  • Je-li terasa na velmi malé zahradě u domu, můžeme celou zahrádku přeměnit na terasu a rostliny tam pěstovat v nádobách. Taková terasa pak může připomínat pravé patio.

Části terasy

Ohraničení dlážděné plochy, foto Petr Gyárfás

Terasa musí mít sklon pro odtok dešťové vody. Stačí 1 cm na 100 cm. Dlažbu izolujeme proti vodě. Tvoříme-li na terase pásy pro rostliny, zajistíme zde i odtok dešťové vody. „Kapsu“ pro rostliny vytvoříme tak, že volně uloženou dlaždici z hotové dlážděné plochy vyjmeme a pod ní odstraníme podkladový materiál. Okraj okolních dlaždic zpevníme a vzniklý otvor vyplníme zeminou. Také na terase můžeme vybudovat zvýšený záhon nebo opěrnou zídku, obojí dá ploše šmrnc.

Zhotovení základů

Příprava terasy u domu, foto med

Připravíme si stavební místo. Odkopeme vrstvu půdy v tloušťce použitého materiálu do základů: a/ pro betonové dlaždice to je 10 cm štětu (Štět je nestmelená kamenná podkladní vrstva, na niž se pokládá štěrk) a 5 cm ostrého písku. b/ pro dlažební bloky, cihly nebo pro dřevěné dlaždice stačí jen 5 cm vrstva ostrého písku. Plochu výkopu zvětšíme o 10-15 cm za navržené hranice terasy.

Nivelační kolíky

Rostliny u terasy, foto Petr Gyárfás

Připravíme si nivelační kolíky. Mají průřez 2,5×2,5 cm, délku 30 cm a je na spodním konci jsou špičaté. Na všech čtyřech stranách uděláme značky odpovídající úrovni základů. Připravíme dostatek kolíků, budeme je umísťovat ve vzdálenosti 180 cm po celém stavební ploše. Základní kolík umístíme velmi pečlivě, a to těsně k jednomu rohu. Zatlučte ho tak, aby jeho vrchol byl přesně v úrovni požadované pro spodní stranu dlažebního materiálu a pro vrchní stranu pískové vrstvy. V těsné blízkosti domu umístíme řadu kolíků a vyrovnáme vodorovně jejich vrcholy (použijeme k tomu rovné nivelační prkno a vodováhu). Poté zatloukáme kolíky dále od domu ve vzdálenosti 180 cm, přičemž použijeme svažité nivelační prkno, aby vznikl sklon pro odtékání vody z terasy.

Uložení základových materiálů

Upěchování štětu, foto med

Zvolený materiál uložíme tak, aby se různé základové vrstvy (zemina, nebo štět a písek) dostaly do výškových úrovní, které jsou vyznačeny na nivelačních kolících. Než uložíte další vrstvu, předcházející vrstvu upěchujeme. Mezery mezi kameny ve štětu zaplníme pískem dřív, než nahoru položíme vrstvu ostrého písku. Z vypnuté šňůry a kolíků vyznačíme obvod terasy. Čtvercová nebo obdélníková musejí mít všechny rohy v pravém úhlu – změříme je velkým úhelníkem.

Pokládka dlažebního materiálu

Posezení na terase, foto med
  • Betonové dlaždice: Začneme s řadou dlaždic u domu, potom na straně vlevo položíme druhou řadu v pravém úhlu. Mezi těmito řadami pokládáme další dlaždice až do ukončení terasy.
  • Cihly a dlažební bloky: Nejdříve uložíme pevné okraje, které mohou být ze dřeva, cihel, bloků nebo z betonu. Potom vyplníme vnitřek plochy zvoleným dlažebním materiálem.
  • Nepravidelné kameny: Na všech okrajích uložíme řadu velkých lámaných kamenů a pak vyplňte vnitřek plochy dalšími kameny. Snažíme se, aby mezera mezi kameny nebyla větší než 2 cm.
  • Dřevěné dlaždice: Připravíme základ z písku jako pro dlažební bloky nebo cihly. Čtverce pokládáme křížem krážem. Dřevo můžeme natřít po položení dlaždic. Dřevo pokryté řasami je nebezpečně kluzké zvláště v zimních měsících, proto ho ošetříme algicidním prostředkem.