Mlynářské schody

Mlynářské schody do patra
Moderní mlynářské schody, foto med

Potřebujeme-li v místnosti, kde je příliš málo místa vést schodiště do podkroví nebo na půdu, můžou tento problém vyřešit mlynářské schody. Ty si buď vyrobíme, nebo koupíme formě sestavovací soupravy. Montáž tohoto prostorově úsporného schodiště pak zvládneme vlastními silami.

Strmá schodiště s přesazenými nášlapnými stupni jsou určitě pohodlnější než žebřík, neboť po nich nemusíme šplhat, ale do patra jednoduše vystoupáme.

Výpočet výšky mezi dvěma schody

Mlynářské schody na půdu, foto med

Nejprve stanovíme výšku schodu – tedy výšku mezi horními nášlapnými plochami dvou nad sebou umístěných schodů. Dále musíme změřit výšku patra, a to od povrchu podlahy dolní místnosti až k povrchu podlahy místnosti nad ní. Počet nosníků schodišťových stupňů udává potřebný počet schodišťových stupňů. Naměřenou výšku patra vydělíme počtem schodišťových stupňů a přičteme ještě jeden. (Např. 265:12=22,083333 cm. Po zaokrouhlení to znamená, že výška schodu se rovná 22,1 cm.) Odpovídajícím způsobem k tomuto výsledku umístíme nosníky schodišťových stupňů.

Umístění nosníků

Zjistíme výšku pro upevnění nejhořejšího nosníku. Pro zjištění této vzdálenosti ke stanovené výšce připočteme tloušťku stupně (např. 22,1 cm plus 4 cm. Výsledek je 26,1 cm, což znamená, že plocha nosníku pro nejhořejší schodišťový stupeň se musí nacházet 26,1 cm pod úrovní plochy podlahy horní místnosti). Nosník upevníme.

Zakřivené schodiště

Prostorově úsporné schodiště lze natáčet tak, aby vyhovovalo rozměrovým podmínkám prostoru. Pamatujeme, že pro pohodlnou chůzi je pro jejich otočení o 90 stupňů potřeba alespoň pěti schodů. Větší otočení se nedoporučuje. Právě tak použijeme nanejvýš osmnácti schodů. V praxi je jich zpravidla používáno méně než dvanáct.

Doplňkový materiál

Mlynářské schody na půdu, foto med

Celé schodiště se kromě schodů skládá ze tří druhů nosníků – horní nosník, dolní nosník a střední nosníky. Upevňovací materiál je u jednotlivých výrobců různý, nejlépe proto uděláme, když potřebný doplňkový materiál a případně i nátěrovou hmotu nakoupíme u stejného výrobce. Montáž nosníků probíhá od shora dolů. Díl, který se nachází pod stropem, musíme usadit přesně podle vodováhy.

Stanovení rozměrů a kótování schodů

Při stavbě schodů dodržujeme určité zákonné předpisy: Točitá nebo strmá schodiště s předsazenými nášlapnými stupni, používáme k přístupu do půdního prostoru pouze v domech s maximálně dvěma byty. Strmé schodiště smí mít šířku minimálně 50 cm a nanejvýš 70 cm (normální schodiště může být i širší). Výška zábradlí je minimálně 90 cm, madlo zábradlí nesmí být níže než 75 cm. Průchozí výška je 200 cm, po levé a pravé straně bývá na šířce 25 cm zkosena.

Pracovní postup

Mlynářské schody, foto med
 1. Jednotlivé nosníky nasazujeme zespodu. Vyrovnáme je a pevně přišroubujeme. Přitom pečlivě dodržujeme předem stanovenou
  výšku schodů.
 2. U každého nosníku precizně vyměříme vzdálenost mezi oběma nosnými plochami pro schodišťové stupně. Po vyměření distance pevně dotáhneme oba imbusové šrouby.
 3. Již namontované nosníky podepřeme (například střešní latí či jinak), protože teprve jejich upevnění k podlaze dá schodišťové konstrukci stabilitu.
 4. Po správném nastavení výšky všech schodů si vyznačíme si polohy pro vyvrtání otvorů, odsuneme nosník stranou a vyvrtáme otvory.
 5. Poté pomocí hmoždinek a vrutů se šestihrannými hlavami upevníme poslední nosník. Ke každému dutému nosníku patří odnímatelný kryt, který se jednoduše zespodu nastrčí.
 6. Následuje montáž jednotlivých schodišťových stupňů, která probíhá střídavě, a to tak, aby širší plocha nejhořejšího stupně byla na straně zábradlí. To položíme na nosnou plochu.
 7. Vyznačíme polohu otvorů, které předvrtáme pro vruty, aby mohly snáze vniknout do materiálu. Připevníme zespodu i další stupně – vždy třemi vruty z každé strany.
 8. Poslední stupeň k spodnímu nosníku opět připevníme vruty se šestihrannými hlavami. Zábradlí se skládá z první obloukové části, dalších zahnutých tyčí a patek pro jejich uchycení.
 9. První obloukovou část zábradlí upevníme k nejhořejšímu schodu, protože podlaha v našem případě neumožňovala v určeném místě stabilní upevnění. Nejprve namontujeme obě patky.
 10. Ty přitiskneme zespodu ke stupni, vyznačíme pozice pro vyvrtání otvorů a přišroubujeme. U první obloukové části nasuneme na její pravé rameno upevňovací díl a do něho další tyč.
 11. Po jejím vyrovnání ji pevně dotáhneme imbusovým šroubem. Zespodu nasuneme upevňovací patku, přitiskneme zezdola ke schodu, vyznačíme opět polohu otvorů a patku připevníme.
 12. Takto pokračujeme až do posledního schodu. Abychom osadit poslední patku, musíme vyměřit polohu pro otvory, stupeň demontovat, vložit patku a stupeň opět připevnit.