Stavba přístřešku pro auto

Přístřešek pro dvě auta
Stavba přístřešku pro auto, foto med

U domu můžeme parkovat na vydlážděném stání pro auto. Zhotovíme raději u domu pro auto přístřešek, což zvládneme poměrně snadno a rychle – zejména použijeme-li prodávaný stavební systém. Takový přístřešek kromě ochrany auta využijeme v sezóně jako plochu k venkovním posezení při grilování, auto v té době, kdy není ohrožené nepřízní počasí, postojí třeba na ulici.

Materiál na přístřešek

Hliníkové stání pro auto, foto med

K oblíbeným materiálu pro montáž přístřešku pro auto patří hliník. Stavební sada je poměrně levná, snadno se montuje, hliník nevyžaduje dodatečné úpravy a hodí se ke všem stavbám. Ovšem dřevo je nadčasový materiál, který má stálé vlastnosti. Stavby z něj působí přívětivě a u většiny domů vypadají skvěle. Vyžaduje opakované nátěry. Stavební sady jsou k dostání v různých verzích – volně stojící nebo k montáži ke stěně. Dobrá kvalita stavební sady se pozná podle toho, že všechny kusy dřeva jsou hladce ohoblované a příčné řezy začištěné. Konstrukce je stabilní a vyvážená. Nejlevnější typy jsou ze smrku. Střechu volíme z hliníkového trapézového plechu, z lepenkové krytiny, komůrkového polykarbonátu či makrolonu, nebo klasickou krytinu z pálených tašek apod.. Střechy jsou dimenzované na sněhovou zátěž asi 75 kg/m2. Montáž přístřešku pro auto ze stavebnicového systému zvládneme při průměrné zručnosti a ve dvou lidech zpravidla za víkend. K tomu je třeba připočíst pokládku dlažby.

Vydláždění stání pro auto s přístřeškem

Dláždění stání, foto Michi

Nežli začneme s montáží, budoucí stání pro auto vydláždíme.  Kromě dlaždic potřebujeme vodící šňůru, lopatu, hrábě, koště, gumovou paličku, vibrační desku, pro samotnou montáž přístřešku pak pilu, vrtačku, aku šroubovák a nástrčkový klíč. Ke zpevnění povrchu jsme zvolili betonovou dlažbu. Je k dostání v různých odstínech, může být hladká i zvlněná, případně mít sražené hrany. K některým typům dlažeb jsou k dostání desky, palisády, schody i lomové zdivo. Pro ohraničení pozemku použijeme úhlové tvarovky formátu 60 x 40 x 40 mm položené do vrstvy betonu. Při této práci nám jako orientační pomůcka slouží vodící šňůra. Do zabetonovaných H kotev o rozměrech 116 x 60 x 600 mm později usadíme sloupky pro přístřešek. Při zjišťování potřebného množství dlažby nesmíme zapomenout započítat také spáry. Při výběru vzoru postupujeme tak, abychom při pokládání měli co nejméně práce s případným řezáním.

Pracovní postup dláždění

Ohraničení stání pro auto, foto Michi
 1. Po vytvrdnutí betonu upevňujícího okrajové tvarovky, začneme se stavbou. Přesná stavební výška je dána vodící šňůrou. Orientujeme ji podle zabetonovaných kotev pro sloupky.
 2. Ochrannou vrstvu proti mrazu vytvoříme 30 cm vrstvou drtě nebo štěrku. Předtím je nezbytné zem udusat. Nejsnáze vrstvu štěrku nebo drtě udusáme ruční vibrační deskou (žábou), kterou si můžeme vypůjčit. Následně položíme nosnou vrstvu štěrku nebo drtě a opět ji upěchujeme. Abychom ji mohli pohodlně stáhnout, položíme kovovou trubku jako pomůcku, po níž povedeme lať. Na staženou vrstvu se už nesmí vstupovat.
 3. S pokládkou dlažby začneme u stěny domu. Dlažební kostky pokládáme tak zvaně přes hlavu z již položené plochy. Řezačkou na kámen uzpůsobíme kusy, které poté položíme okolo H kotev, určených pro sloupky.
 4. Na hotovou vydlážděnou plochu nasypeme suchý písek nebo jemnou drť a koštětem ji vmeteme do spár. Nakonec plochu opět udusáme vibrační deskou, opatřenou ochranným PVC povlakem.
 5. Jakmile je dláždění hotovo a jsou usazeny H kotvy pro sloupky, můžeme přistoupit k vlastní stavbě přístřešku.

Seznam materiálu

Polykarbonátové zastřešení, foto med

Všechny nosné díly jsou z neošetřené modřínové spárovky. Všechny ostatní dřevěné díly jsou z modřínového konstrukčního dřeva. Odvodnění střechy řeší zapuštěný dešťový okap.

Seznam: Sloupky 115×115 mm, podélné trámky 140×60 mm, trámová výměna 140×60 mm, vazníky 160×60 mm, výztuhy 90×90 mm, čelní prkna 115×24 mm, profilová prkna síly 19,5 mm, hliníkový trapézový plech o síle 0,5 mm opatřený antikondenzační vrstvou, plocha k zakrytí představuje asi 25 m2, profilová výplň pro trapézový plech (anebo polykarbonát apod.), samořezné vruty s těsněním, kotvy pro sloupky ve tvaru H 116x60x600 mm, šestihranné vruty M12x140 s podložkami (spojení sloupků s podélnými trámky), vruty do dřeva 5,0×80 a 5,0×120 mm (montáž podélných výztužných nosníků), úhlové spojovníky 60x60x40 mm (upevnění vazníků k podélným trámkům), úhlové spojovníky 90x48x116 mm (montáž obou trámových výměn pro příčné výztužné nosníky), materiál pro připojení ke střeše a pro odvod vody ze střechy, vruty do dřevotřísky, hřebíky.

Pracovní postup stavby přístřešku

Přístřešek, foto med
 • Přesně na míru nařežeme první sloupek, posadíme ho do H kotvy a v ní vyrovnáme podle stěny domu. Vruty do dřeva s šestihrannou hlavou a nástrčkovým klíčem upevníme sloupky do kotev. Otvory pro vruty předvrtáme.
 • Postupně připevníme jednotlivé sloupky ke kotvám, a to vždy tak, aby čep byl nahoře. Poté, co postavíme sloupky, které tvoří první řadu, postavíme i druhou řadu. Vyrovnáme na sloupcích vazník a přišroubuje ho. Sloupky musí stát absolutně kolmo.
 • Podélný trámek, který se nachází u stěny, položíme do výřezů ve sloupcích a vodorovně vyrovnáme. Předvrtáme otvory ve sloupcích a podélném trámku. Je-li podélný trámek delší než 717 cm, přeplátujeme ho.
 • Sloupky s podélným trámkem spojíme vruty se šestihrannou hlavou M12 x 140. Použijeme podložky. Abychom mohli k podélnému sloupku připevnit vazníky, musíme k němu připevnit úhlový spojovník.
Přístřešek dřevěný, foto med
 • Předvrtáme otvory ve výztužných nosnících a sešroubujeme je s podélným trámkem a sloupky. Vazník za vazníkem pokládáme na podélné sloupky.
 • Uprostřed se nachází střešní odvodnění. Kvůli němu přijdou vazníky s nejmělčím výřezem směrem ven. Všechny připevníme úhlovými spojovníky.
 • Určíme pozici pro trámovou výměnu a poté ji úhlovými spojovníky připevníme k vazníkům. Čelní prkna nařežeme, aby dobře pasovala, položíme je a přišroubujeme k vazníkům. Otvory si předvrtáme.
 • K zakrytí střechy slouží krytinu z hliníkového trapézového plechu: přišroubujeme ho seshora v místě přeplátování. Mezi plech na předním a zadním vazníku přijde profilová výplň, stejně jako na vazníky nesoucími odpadní žlábek. Pro připojení ke stěně slouží olověný pás. Připevníme ho ochrannou lištou, kterou seshora utěsníme silikonovým tmelem.
 • Odvodňovací kanálek se u standardních přístřešků pro auto nachází uprostřed. Na podélných hranách vazníků, do kterých přijde tento okap usadit, jsou vyfrézovány výřezy, aby okap dobře zapadl. Tyto vazníky mají největší výřez. Abychom dosáhli směrem k prostředku potřebného sklonu, jsou výřezy ve vaznících směrem ke středu stále hlubší. Do žlábku pak nasadíme ochrannou mřížku proti listí.