Stříška nad vchodem

Výběr typu vchodové stříšky samozřejmě ovlivní vzhled našeho domu.
Stříška nad vchodem, foto med

Leje jako z konve a vy stojíte před zamčenými domovními dveřmi. Hrabete se v kapsách a teče vám za krk. Bodající sníh není o nic lepší a ve studeném větru zebou prsty, takže do klíčové dírky se nakonec nedokážete trefit. Částečně problém řeší vchodové stříšky, především ty spojené s bočnicí chránící proti větru. Výběr typu vchodové stříšky samozřejmě ovlivní vzhled našeho domu. Není proto dobré tuto pořídit si ji bez dobrého uvážení nebo až příliš úsporně.

Správně zvolená vchodová stříška dokáže vzhled domu zatraktivnit, dokonce u jednodušších fasád se může stát vnějším opticky dominantním prvkem. Nejvýhodnější je samozřejmě vchodovou stříšku vybudovat už při stavbě domu v souladu s celkovým architektonickým pojetím. Proto na ni myslíme od prvního kroku – tedy už při přípravě projektu. Vstupní markýzy můžeme koupit také jako kompletní montážní sadu předem zhotovených dílců, což uvítáme pokud starší domek chceme stříškou dovybavit při zateplení nebo rekonstrukci. V takovém případě postupujeme podle podrobného návodu k montáži a vyvarovali se při práci nesprávných kroků.

Jak při montáží stříšky s krytinou postupovat

Stříška jako přesah střechy, foto med

Velmi často se stavebník spokojí s přesahem střechy, který do určité míry (samozřejmě pokud střecha není příliš vysoko a přesah je dostatečně dlouhý) může vstupní stříšku nahradit. Tento způsob následuje řešení ze starých selských chalup. Na přesah střechy také můžeme navázat krytou pergolou. Pokud ale pro dodatečné řešení zvolíme některý z dostupných typů stříšek, měli bychom dbát na to, aby mezi stěnou a stříškou nezůstal volný prostor ani spáry. Proto se přechod na krycí tašky utěsňuje pružným izolačním pásem z kovu nebo vyztuženého plastu.

Jak na to

Nosné trámy a konstrukce smontujeme tak, aby nebyly vidět žádné kovové spojovací prvky (hřebíky, šrouby, úhelníky). Vše řádně připravíme jak tvarově, tak i rozměrově, včetně potřebných vybrání. Jakmile nám všechny spoje jeden do druhého zapadají, naimpregnujeme povrch hranolů a opatříme silnou vrstvou akrylového laku. Při tomto v podstatě klasickém řešení na domovní stěnu upevníme na hmoždinky dva kolmo vpřed vybíhající trámy. Oba přední sloupky konstrukce zdola zajistíme zabetonovanými kotevními šrouby, čímž zabráníme kontaktu dřeva přímo se zemí. Horní příčky se k základní konstrukci připevní hřebíky (6 x 180 mm), otvory do trámů raději předvrtáme. Dolní příčky zasuneme do předem připravených vybrání na protikusech, takže upevňovací šrouby nepotřebujeme. Délku krokví si propočítáme tak, abychom nakonec nemuseli střešní tašky přiřezávat. Dřevěné dílce spojíme kovovými úhelníky a šrouby tak, aby spoje ve finále nebyly vidět. Na krokve položíme příčně kontralaťování a střešní krytinu.

Oblíbený je polykarbonát

Polykarbonát, foto archiv

Polykarbonát je levnější než skleněné desky, je i lehčí a lépe zvládá nepříznivé dopady extrémního počasí. Nosné konstrukce polykarbonátových desek bývají hliníkové, úpravu mají eloxováním a spojení nerezovými šrouby. Polykarbonátové výplně vykazují kromě odolnosti skvělé tepelně-izolační vlastností dobře vzdorují ohni i hluku. Aby byly opravdu funkční, nesmí být stříšky příliš mělké. Pozor také na špatně provedené lemy, které odpovídají za komůrky polykarbonátu plné špíny. Příliš slabé podpěry neunesou větší nápor sněhu. Konstrukce má být pevná, stříška konstrukčně dobře uchycená, umístění přiměřeně vysoké a celkový dojem nenásilný. Zajímavým řešením jsou nerezové konstrukce stříšky a boční stěny s vestavěným hliníkovým okapem a odtokem dešťové vody z levé i pravé strany. Výhodou je stěnový hliníkový profil a skryté pryžové těsnění. Nejpevnější vzpěry jsou z nerez oceli. K většině vchodových stříšek dokoupíme i bočnice. Stříšky bývají osazené komůrkovým polykarbonátem v čiré nebo bronzové barvě, případně čirým akrylovým sklem.

Montáž obloukové polykarbonátové stříšky

Polykarbonátová stříška, foto archiv

Polykarbonát můžeme tvarovat a oblouk představuje zajímavý prvek. Vnější profil položíme na stůl pryžovým těsněním nahoru, aby konce profilu vyčnívaly mimo hrany stolu. Pak odklopíme těsnění a uvolníme si tak montážní otvory. Šroubovákem profil připevníme k vnějšímu oblouku. Pak vložíme těsnění na konce profilu a umístíme sem celou vzniklou konstrukci. Do ní nasuneme desku (ochrannou modrou fólií nahoru) tak, aby byla po celém profilu v drážkách, Nasadíme těsnění – začínáme vnějšími drážkami bočních profilů. Nejdřív vložíme krátké těsnění od vnějších oblouků. Poté usadíme dvěma šrouby příčnou trubku a nasadíme okapničky. Ty montujeme odtokem do strany vnějšího oblouku.

Polykarbonátová stříška s bočnicemi, foto med

Smontovanou stříšku přiložíme ke stěně budovy v místě, kde ji chceme upevnit, a obkreslíme rýsovací jehlou (kdo nemá, vystačí s pořádným hřebíkem) otvory v upevňovacích příchytkách. Pak sem příklepovou vrtačkou s dvanáctimilimetrovým vrtákem vyvrtáme otvory a vložíme do nich hmoždinky. Z polykarbonátové desky odstraníme ochrannou fólii a stříšku umyjeme měkkou houbou, namočenou v čisté vodě. Nakonec stříšku přiložíme ke stěně a přišroubujeme. Samozřejmě je dobré práci dělat ve dvou.

Jedna odpověď na “Stříška nad vchodem”

Komentáře jsou uzavřeny.