Sanace základů domu

sanace základů domu
Sanace základů domu, foto archiv

Vložením nopové fólie se vytváří separační vzduchová mezera, která se provádí bez přívodů a odvodů vzduchu, pouze se nahoře ukončuje „Z“ lištou, kudy se vlhkost může odpařovat. V případě velké vlhkosti stěn bychom měli aktivně větrat plošné dutiny z vnější strany objektu systémem desek IPT, které jsou z tvrzeného polyetylenu HDPE a mají výšku nopu 7 cm, takže vytvořená dutina bude opravdu široká. Pro provětrání jsou v úrovni soklu přívodní otvory propojené potrubím s dutinou a odvětrávací otvory umístěnými pod okapem. Potrubí uložíme v drážce zdiva. Výkop se zasype štěrkem a je nutná dobrá drenáž pro odvod vody. Sanační práce je vhodné provádět za pěkného počasí.

Pracovní postup

Vzlínající vlhkost, foto med
  1. Zdivo základů odkryjeme až po sokl budovy. Nemáme-li k dispozici minibagr, musíme si vystačit s krumpáčem a lopatou. Zeminu na vnější straně výkopu překryjeme fólií a zajistíme ji tak proti sesouvání.
  2. Ze zdi odsekáme uvolněnou omítku a ze spár uvolněnou maltu. Nová omítka drží jen na pevném podkladě. Proto vyškrábeme i porézní maltu ze spár. Spáry důkladně vymeteme nebo vyčistíme stlačeným vzduchem, případně vysokotlakým čističem, abychom je zbavili všech uvolněných částic. Necháme několik dní na vzduchu vyschnout.
  3. Vyschlé zdivo ošetříme podkladovým nátěrem, aby na něm dobře držela omítka. Sanační omítku rozmícháme s vodou podle návodu výrobce.
  4. Rozmíchanou maltu naneseme zednickou lžící na hladítko. To při nanášení malty držíme mírně nakloněné; přitiskneme a maltu naneseme na zeď.
  5. Po 30 až 90 minutách maltu uhladíme dřevěným, plstěným nebo navlhčeným molitanovým hladítkem. Podle tloušťky nanesené vrstvy potřebuje malta na vyschnutí zhruba 48 až 72 hodin, řídíme se pokyny výrobce!
  6. Hladítkem naneseme těsnicí bitumenovou hmotu, vnitřní rohy a místa styku se zemí vypracujeme jako zaoblené vyduté přechody. Pokud je půda nepropustná a hromadí se v ní průsaková voda, naneseme dvě vrstvy o celkové tloušťce až 7 mm.
  7. Asi po dvou dnech přijdou na řadu těsnicí desky (v našem případě Styrodur 3035 CS), na které naneseme v pravidelných odstupech „koláče“ bitumenu a přilepíme je. Desky jsou opatřené stupňovitou drážkou, takže do sebe dobře zapadají a chrání bitumenovou vrstvu před poškozením zeminou.
  8. Aby se v základech nedržela voda, můžeme použít drenážní fólii Delta-Terraxx. Tato profilovaná fólie působí jako plošná drenáž, na vrcholcích nopů je navařená filtrační geotextilie, která zabraňuje zanášení nopové struktury. Delta-Terraxx tvoří druhý vodonepropustný obal pro všechny typy zatížení vlhkostí – prosakující, zemní i vzduté vody.

Zatopený výkop

sanace základů
Vybudujeme drenáž, foto archiv

Pokud je výkop hodně dlouhý, zvyšuje se riziko, že před dokončením prací přijde déšť. Když je zemina hodně jílovitá, jako v našem případě, zachycená dešťová voda nedotéká. Je to jeden z důvodů, proč zdivo ve sklepě vlhlo – natahovala se do něj po léta hromaděná vlhkost při dešti. Odstraňování vody z výkopu kbelíkem a lopatou je namáhavé. Snazší je to s použitím ponorného čerpadla na odpadní vodu. Sledujeme předpovědi počasí a při dlouhodobější předpovědi slunečného počasí provedeme práce co nejrychleji, pokud možno na jeden zátah.

Drenáž

Aby se prosakující dešťová voda nehromadila u soklu budovy, vybudujeme drenáž. Drenážní trubku položíme tak, aby měla sklon zhruba 1 % k nejhlubšímu místu (odvodňovací kanál nebo průsaková šachta). V nejvyšším místě musí trubka ležet nejméně 20 cm pod úrovní povrchu základů a nesmí nikde přečnívat. Drenážní příkop nevyplňujeme jílovitou zeminou, ale štěrkem a oblázky (přímo nad drenážní trubkou, jinak se perforace zanese blátem). Dešťová voda tak kontrolovaně odtéká. Přispívá k tomu také vertikálně uložená drenážní fólie.