Rozdělení kotlů

Plynový kotel zelené barvy, jaké je rozdělení kotlů?
Kotel na plyn, foto med

Každý kotel v domácnosti je vybavený regulací na různé úrovni. Tak například výkon u kotlů na tuhá paliva – kamna, krby, krbová kamna apod. regulujeme množstvím přiváděného vzduchu, tedy komínovou klapkou. Zato kotle na plynná a kapalná paliva regulujeme zase přívodem paliva, tepy plynu, nafty, topného oleje apod..

Dělení kotlů podle:

Kotel v bytě krytý roletkou, foto archiv

Teplotních a tlakových poměrů (změnou teploty se mění i tlak):

 • nízkotlaké
 • středotlaké
 • vysokotlaké

Druhu paliva:

 • kotle na tuhá paliva (dřevo, uhlí, koks)
 • kotle na plynná paliva (zemní plyn)
 • kapalná paliva
 • elektrokotle

Konstrukce:

 • článkové
 • válcové
 • skříňkové
 • dvoutahové
 • třítahové
 • s přetlakovým spalováním
 • jiné

Podle použitých materiálů:

 • litinové
 • ocelové

Výkonu:

 • malé
 • střední
 • velké

Kotle na biomasu se liší výkonem, cenou, náročností na údržbu, provoz i druhem paliva. Kotle na různá tuhá paliva jsou ty nejjednodušší. Můžeme střídat třeba uhlí a pelety. Pořizovací náklady patří k nižším.

Kvalitnější peletové kotle mají nejen lepší poměr výkonu a množství paliva, ale i výrazně jednodušší obsluhu. Například u samozážehových kusů vybavených automatickým dávkovačem stačí nastavit termostat a kotel sám přikládá podle potřeby. V takovém případě je zapotřebí jej jen čistit od sazí a popele, což u dobrého kotle a kvalitních pelet stačí jednou za dva týdny. V takovém případě ale hodnota zařízení je daleko vyšší.

Účinné jsou zplynovací kotle , které nechají dřevo jenom zuhelnatět, a to poté sublimuje. Přitom se neuvolňují žádné škodliviny neuvolňují. Mají ale poněkud vyšší pořizovací cenu.