Rekonstrukce komínů

Oprava komínu na střeše s čapím hnízdem
Rekonstrukce komínů, foto Fan

Jestliže se rozhodneme v domě měnit topení, musíme novému médiu přizpůsobit i komín. Jak tedy na rekonstrukce komínů? Nejčastějším typem ve starých budovách jsou komíny jednovrstvé, s průduchy 150 x 150 mm. Jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na tuhá paliva s vyšší výstupní teplotou spalin.

Spotřebiče na kapalná a plynná paliva připojujeme do komínů s komínovou vložkou, která je tepelně a dilatačně oddělena od komínového pláště. Do vícevrstvých komínů je doporučeno připojovat i kotle na tuhá paliva. Všechny typy nových kotlů pracují s vyšší účinností, které se dosahuje také snížením teploty spalin.

Komíny pro různé typy spotřebičů

U kondenzačních kotlů se teploty spalin snižuje až na hranici kondenzace spalin, proto k jejich odvodu musí být použit ventilátor. Z uvedených skutečností je zřejmé, že jen s jedním typem komína většinou nevystačíme, nýbrž ho volíme podle typu spotřebiče. Komíny dále třídíme na odolné nebo neodolné na vyhoření sazí, podle tlakové třídy na podtlakové nebo přetlakové. Podle odolnosti proti účinkům kondenzátů spalin na komíny suché nebo vlhké. U kovových komínů ještě na odolné nebo neodolné vůči korozi. Při opravě, sanaci nebo rekonstrukci komínů musíme proto vědět, pro jaký druh spotřebiče je komín určen, abychom zvolili správný typ komínové konstrukce.

Jednovrstvý zděný komín

Krovy, foto Michi

Jednovrstvý zděný komín s jedním nebo více komínovými průduchy je nejčastější ve starých budovách. Avšak komíny stárnou a je na řadě rekonstrukce komínů. Komín je nejvíce namáhaný nad střechou budovy a na půdě, kde se nejdříve narušuje spojovací malta nebo omítka. To až do té míry, že je nutné přespárování komínového zdiva nebo oprava omítky. Jakmile se v komínovém zdivu uvolňují cihly, část komínového zdiva rozebereme a znovu vyzdíme. Současně vyměníme rozpadávající se krycí desku komína.

Komínový plášť

Komínové těleso, foto med

Komínové těleso uprostřed budovy je lépe chráněné před vnějšími vlivy. A proto je jeho životnost při správné funkci spotřebiče, kvalitním provedení vlastní konstrukce komína a při jeho šetrném čištění dostatečná. O vytápění domu ZDENejčastější závadou jednovrstvých zděných komínů je netěsnost komínového pláště. Ta způsobuje zhoršený komínový tah, snížení účinnosti spotřebiče a může být příčinou pronikání spalin do přilehlých prostorů. Další závadou je promočení komínového pláště a jeho narušení fenolem a dehtem vlivem špatné kvality paliva a nesprávné funkce spotřebiče paliv. Tyto závady se odstraňují obtížně a komíny nemají dlouhého trvání.

Nové spáry

Při povrchovém utěsňování pláště kmínového tělesa odstraníme omítku komínového zdiva a spáry ve zdivu vyškrábeme do hloubky asi 30 mm. Potom komínové zdivo znovu omítneme jakostní omítkou z nastavované malty, která nesmí po zatvrdnutí vytvořit trhlinky. Výhodné jsou malty s plastifikátory nebo vyztužení maltové vrstvy rabicovým pletivem. Problematická je oprava komínového zdiva v obtížně přístupných místech, například v prostoru stropní konstrukce. Odstraňování dehtů pronikajících na povrch komínového zdiva je ještě obtížnější. To proto, že u nově vytvořené omítkové vrstvy prosáknou dehty znovu na povrch nové omítky. A to i v případě, že odstraníme zdroj této závady změnou konstrukce komína, výměnou spotřebiče paliv, jiným topným režimem nebo změnou palivové základny.

Rekonstrukce komínů – vložkování

  • Vložkování komínového průduchu pevnou kovovou komínovou vložkou na plynná paliva. Je s kontrolním otvorem pod sopouchem je z krycího plechu., krycí desky komína, izolační ucpávky. A také z pevné komínové vložky, zděného komínového pláště, kovové komínové vložky, ucpávky nad sopouchem, kotevní objímky. Dále komínové zděře, přípojové tvarovky, kombinovaných dvířek z plastu, kontrolního otvoru, kondenzátní jímky na jímání a odvodu kondenzátu spalin.
  • Vložkování jednovrstvého zděného kombinovaného průduchu. S ohebnou kovovou komínovou vložkou na plynná nebo kapalná paliva s kontrolním otvorem nad podlahou místnosti. Se skládá z betonové krycí desky komína, kotevní objímky, zdiva, vzduchové mezery, ohebné kovové komínové vložky. A izolační ucpávky nad sopouchem, připojovací tvarovky, kotevní objímky, komínové vložky v neúčinné části komína. Komínových dvířek a kondenzátní jímky s kontrolním otvorem a odvodem kondenzátu spalin
  • Šamotové tenkostěnné komínové vložky Schiedel Keranova patří technologicky i funkčně k nejmodernějším. Jedná se o univerzální lehký keramický sanační systém. Je určený pro rekonstrukce stávajících komínů pro odvod spalin od spotřebičů na všechna paliva. Systém tvoří vložky z tenkostěnné profilované keramiky, kde je možné provádět i uhýbané průduchy. Obsahují kónické vyústění, krycí desku komínové šachty, tepelné izolace komínového pláště, revizního otvoru s dvířky, šamotové vložky Schiedel Keranova, vystřeďovací objímky, T-kusu (napojení kouřovodu), čisticího otvoru s dvířky, kondenzátní misky a neutralizačního boxu.

Komínová vložka pro vícevrstvý komín

Rekonstrukcí jednovrstvých komínů, foto med

Nejspolehlivější rekonstrukcí jednovrstvých komínů je vyvložkování komínovou vložkou, kterou se vytvoří komín vícevrstvý. Po připojení spotřebičů na plynná a kapalná paliva je tato rekonstrukce jediná možná, pro spotřebiče na tuhá paliva však podmíněná dostatečnou velikostí stávajícího průduchu, protože vložkováním se průduch komína zmenší. Komínový průduch velikosti 150 x 150 mm je obvykle dostačující pro komínovou vložku světlostí 130 mm, která vyhoví z hlediska velikosti pro připojení spotřebičů na plynná paliva do 25 kW. Pro spotřebiče na tuhá paliva musí mít komínová vložka větší světlost (podle typu a jmenovitého výkonu kotle), a proto se musí stávající průřez komínového průduchu zvětšit například vyfrézováním zdiva komínovou frézou.