Komínové vložky

komíny na střeše
Rekonstrukce komínu vyvložkováním, foto med

Všechny komínové vložky a konstrukce komínů musí být certifikované. Doklad o shodě výrobku zákazník dostane od dodavatele výrobku. Před rekonstrukcí komínů by měl místo prohlédnou odborníkem, aby přesně určil, jakým způsobem komín zrenovovat a jaký typ komínové vložky použít. Současně spočítá velikost komínového průduchu, pro bezpečnou spalinovou cestu do volného ovzduší a hospodárnost spotřebiče. Odborná firma musí poskytnout odpovídající písemnou záruku, která bývá až pět let.

Při rekonstrukci komína vložkováním je nejdůležitější správná volba materiálu komínové vložky. V současné době jsou na našem trhu komínové vložky keramické s různou úpravou povrchu (například glazováním) a různým typem spojů z vypalované hlíny, pevné a ohebné vložky kovové z hliníkového a nerezového plechu, pevné a ohebné komínové vložky z plastu a nafukovací vložky z kompozitního materiálu.

Univerzální komínové vložky

Univerzální vložky do komínu, určené pro všechny druhy paliv, pro nízké i vysoké teploty spalin, jsou vložky keramické. Pro spotřebiče na tuhá paliva (kotle, krby apod.) je komínová vložka z keramických materiálů nejvýhodnější, protože zaručují dlouhodobou životnost komínové konstrukce.

Keramické komínové vložky

Rekonstrukce komínů, foto med

Keramické vložky jsou výhodné pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva. Výhodou je také univerzálnost komína. Po výměně spotřebiče z tuhých paliv na palivo plynné je nutná pouze drobná úprava kvůli odvodu kondenzátu spalin. Vložkovat vícevrstvé keramické komíny hliníkovou komínovou vložkou pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva nemá smysl.

Vložky do komínu z hliníkového plechu

Vložky z hliníkového plechu lze použít pro otevřené spotřebiče na plynná paliva s vyšší teplotou spalin. Nezaručují však dlouhodobou životnost, protože se mohou narušit i jinými plynnými škodlivinami, které mohou odcházet spolu se spalinami (například v koupelnách). Hliníkové komínové vložky mohou být vyrobeny jako pevné roury (které se používají pro montáž do přímých komínových průduchů).

Komínové vložky z nerezového plechu

Součásti komínu, foto med

Vložky z nerezového plechu odpovídající třídy a tloušťky podle normy jsou použitelné pro všechny typy spotřebičů na kapalná a plynná paliva s atmosférickým nebo přetlakovým hořákem. Vyrábí se jako vložky pevné nebo ohebné. Pro spotřebiče, které odvádějí spaliny pod přetlakem (kondenzační kotle) musí být vložky svařované a těsněné ve spojích. Ty z nerezového plechu pro vysoké teploty a tloušťky 1 mm lze použít i pro odvod spalin spotřebičů na tuhá paliva, ale vložky keramické jsou rozhodně z hlediska životnosti výhodnější.

Vložky do komínu z plastických hmot

Komín, foto med

Vložky komínu z plastických hmot pevné nebo ohebné se používají pro vložkování spotřebičů na plynná paliva s nízkou výstupní teplotou spalin, obvykle do 120 °C. Mají vysokou odolnost vůči kondenzátům spalin.

Nafukovací komínové vložky

Nafukovací vložky z kompozitních materiálů se u nás zavádějí. Jsou použitelné do teplot +350 °C a mohou těsně vyplnit prostor vložkovaného průduchu, takže nezmenšují jeho velikost.

Revize

Každé připojení spotřebiče na komín musí schválit kominík (revizní technik komínů). Spotřebiče, kouřovody a komíny by měly být pravidelně kontrolovány podle vyhlášky č. 111/81 Sb., o čištění komínů.